Lời khuyên và mẹo sử dụng công thức

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn bắt đầu tạo công thức, bạn hãy ghi nhớ những cách thực hành tốt nhất sau đây. Việc nhận biết các lỗi thường mắc phải khi tạo công thức cũng rất hữu ích.

Trong bài viết này

Cách thực hành tốt nhất cho việc tạo công thức

Quy tắc để tránh các lỗi thông thường bạn có thể thực hiện khi bạn tạo công thức

Cách thực hành tốt nhất cho việc tạo công thức

Bảng sau đây tóm tắt những cách thực hành tốt nhất cho việc nhập công thức.

Hãy làm theo cách thực hành tốt nhất này

Bằng cách làm như sau:

Dễ dàng thay đổi kiểu tham chiếu      

Để chuyển đổi giữa tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp:.

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu.

Sao chép nhanh công thức   

Để nhanh chóng nhập cùng một công thức vào một phạm vi ô, hãy chọn phạm vi mà bạn muốn tính toán, hãy nhập công thức, sau đó nhấn Ctrl + Enter. Ví dụ, nếu bạn nhập =SUM(A1:B1) trong phạm vi C1:C5, sau đó nhấn Ctrl + Enter, Excel sẽ nhập công thức trong mỗi ô của phạm vi bằng cách dùng A1 như tham chiếu tương đối.

Sử dụng tự động điền công thức   

Để giúp bạn dễ dàng hơn khi tạo và sửa các công thức và giảm thiểu lỗi đánh máy và cú pháp, hãy dùng tính năng Tự động Điền Công thức. Sau khi bạn nhập = (dấu bằng) và chữ cái bắt đầu (chữ cái bắt đầu đóng vai trò là kích hoạt hiển thị), Excel sẽ hiển thị một danh sách linh hoạt gồm các hàm hợp lệ và tên hợp lệ bên dưới ô đó. Sau khi bạn chèn hàm hoặc tên vào công thức bằng cách dùng kích hoạt chèn (nhấn TAB hoặc bấm đúp vào mục trong danh sách), Excel sẽ hiển thị mọi đối số thích hợp. Khi bạn điền công thức, thì gõ nhập một dấu phẩy cũng có thể đóng vai trò là kích hoạt hiển thị — Excel có thể hiển thị thêm các đối số khác. Bạn có thể chèn thêm các hàm hoặc tên khác vào công thức và khi bạn gõ chữ cái bắt đầu của chúng, Excel sẽ hiển thị một lần nữa danh sách linh hoạt mà bạn có thể chọn từ đó.

Sử dụng hàm Mẹo màn hình   

Nếu bạn không quen thuộc với các đối số của hàm, bạn có thể sử dụng hàm Mẹo màn hình xuất hiện sau khi bạn nhập tên hàm và dấu mở ngoặc. Bấm vào tên hàm để xem các chủ đề trợ giúp về hàm, hoặc bấm vào một đối số tên để chọn đối số tương ứng trong công thức của bạn.

Đầu trang

Các quy tắc để tránh các lỗi thường gặp khi tạo công thức

Bảng sau đây tóm tắt một số quy tắc để tránh các lỗi thường gặp khi nhập công thức.

Hãy làm theo các quy tắc sau đây:

Bằng cách làm như sau:

Khớp tất cả các dấu ngoặc đơn đóng và mở   

Xác nhận rằng tất cả các dấu ngoặc đơn bạn dùng trong công thức đều có đủ cặp. Khi bạn tạo công thức và nhập dấu ngoặc đơn, Excel hiển thị các cặp dấu ngoặc đơn theo màu.

Sử dụng dấu hai chấm để chỉ phạm vi   

Để tham chiếu đến một phạm vi ô trong công thức, hãy dùng dấu hai chấm (:) thay vì các biểu tượng khác, chẳng hạn như dấu gạch ngang (-), để chỉ ô đầu tiên và cuối trong trong phạm vi. Ví dụ, hãy nhập A1:A5 thay vì A1-A5. Trong công thức, dấu hai chấm không được dùng làm toán tử toán học, còn dấu gạch ngang được dùng làm toán tử (dấu trừ).

Nhập tất cả các đối số bắt buộc   

Để hoàn tất công thức thành công, hãy bảo đảm bạn nhập đúng số lượng đối số bắt buộc. Các đối số được dánh dấu bằng dấu ngoặc vuông trong cú pháp công thức là tùy chọn và bạn có thể nhập chúng nếu cần.

Không lồng quá 64 hàm   

Khi bạn lồng các hàm khác vào đối số của một công thức vốn dùng một hàm nào đó, hãy bảo đảm bạn không vượt quá giới hạn lồng 64 hàm cho công thức đó.

Đặt các tên trang tính khác vào dấu ngoặc đơn   

Nếu công thức của bạn tham chiếu đến các giá trị hoặc các ô trong trang tính hoặc sổ làm việc khác và tên của sổ làm việc hoặc trang tính đó chứa ký tự không thuộc bảng chữ cái, hãy đặt tên đó trong dấu nháy đơn (').

Hãy bao gồm cả đường dẫn đến sổ làm việc bên ngoài   

Hãy xác nhận rằng mỗi tham chiếu ngoài mà bạn nhập vào công thức đều chứa tên sổ làm việc và đường dẫn đến sổ làm việc đó.

Nhập số mà không định dạng   

Hãy xác nhận rằng bạn không bao gồm định dạng số khi nhập số vào công thức. Trong các đối số của công thức, dấu đô-la ($) được dùng để cho biết tham chiếu tuyệt đối và dấu phẩy (,) được dùng làm dấu tách đối số. Vì vậy, thay vì nhập $1.000 vào công thức, chỉ cần nhập số 1000.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×