Lộ trình cho Power View trong Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office có một bản dài theo dõi ghi cung cấp các cách hiển thị dữ liệu theo cách trực quan hấp dẫn. Office 2013 giới thiệu Power View, một khả năng tương tác của báo cáo được cài sẵn trong Excel. Từ giới thiệu về Power View, khách hàng có nói rằng trong khi họ giá trị của tính năng tương tác để khám phá dữ liệu trực quan, họ cũng giá trị vào quen, diện mạo và cảm nhận, tùy chỉnh, độ trung thực, và khả năng lập trình của trải nghiệm gốc lập biểu đồ trong Excel. Ngoài ra, khách hàng ưa dùng một công cụ chuyên biệt để khám phá dữ liệu trực quan như vậy. Phản hồi này dẫn chúng tôi phát triển Power BI trên máy tính, cung cấp một môi trường chuyên biệt để khám phá dữ liệu trực quan và báo cáo, bổ sung cho người dùng phân tích sâu thực hiện trong Excel. Công cụ Power BI trên máy tính, sẵn dùng như một miễn phí tải xuống, có nhận ngợi đánh giá kể từ bản phát hành của nó.

Tiếp theo dành cho Power View trong Excel là gì

Như được đề cập trong có gì mới cho doanh nghiệp phân tích trong Excel 2016 blog năm trước, Power BI trên máy tính được xây dựng trên cùng một biểu mẫu miễn phí trải nghiệm báo cáo dưới dạng Power View, và cung cấp một môi trường chuyên biệt cho khám phá dữ liệu trực quan và biên soạn báo cáo. Power BI trên máy tính có thêm hỗ trợ cho một số mới và tùy chỉnh các phần trực quan hóavà thực hiện các cải tiến nhanh chóng qua Cập nhật hàng tháng. Với Power BI trên máy tính, khách hàng cũng có thể nhập Power View nội dung từ sổ làm việc Excel và dùng lại đầu tư của họ.

Để chuyển tải một trải nghiệm hấp dẫn để khám phá dữ liệu trực quan trong một công cụ được đặt tiêu điểm, chúng tôi đang chuyển tất cả các khoản đầu tư để Power BI trên máy tính cho khối lượng công việc này, và đã kết thúc phát triển tính năng mới dành cho Power View. Power BI trên máy tính giờ đây là công cụ được đề xuất cho dữ liệu trực quan khám phá và báo cáo và Excel vẫn sẽ là công cụ thể cho phân tích sâu. Dịch vụ Power BI cho phép để phát hành đơn giản của bảng điều khiển cho báo cáo Power BI và sổ làm việc Excel, và cũng cho phép người dùng để phân tích dữ liệu Power BI trong Excel. Mỗi những công cụ được tối ưu hóa cho nhu cầu khác nhau của người phân tích doanh nghiệp và cùng nhau, bộ cố ý được thiết kế để làm việc cùng nhau.

Các trang tính Power View mà khách hàng đã tạo bằng Excel sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi Excel trên máy tính, SharePoint với bổ trợ SQL Server BI, và SharePoint Online thông qua thực hiện trên nền tảng Silverlight hiện tại. Hỗ trợ này bao gồm các giải pháp cho vấn đề bảo mật và chính chức năng regressions mà không có giải pháp thay thế đơn giản. Trình duyệt hỗ trợ Silverlight được liệt kê ở đây.

Cung cấp các phương pháp này, Excel 2016 loại bỏ các chức năng mặc định cho phép các khách hàng để thêm các trang tính Power View từ ruy-băng. Đối với những khách hàng chọn để tiếp tục sử dụng Power View, bước có sẵn để cho phép thêm các trang tính Power View mới.

Mùa hè 2016, Excel 2013 sẽ được Cập Nhật để căn chỉnh với Excel 2016 bằng cách loại bỏ các chức năng ruy-băng mặc định để thêm các trang tính Power View vào sổ làm việc Excel. Ngoài ra, hộp thoại nhập dữ liệu trong Excel 2013 và 2016 sẽ loại bỏ tùy chọn để tạo báo cáo Power View khi người dùng nhập dữ liệu vào mô hình dữ liệu. Chèn một trang tính Power View mới sẽ kết nối nó với dữ liệu trong mô hình dữ liệu như hôm nay.

Dựa trên phản hồi của người dùng, chúng tôi tin phương pháp này ra một cân bằng tốt giữa việc hỗ trợ chức năng hiện có và nội dung, và khuyến khích người dùng để có trải nghiệm tốt nhất trong Power BI trên máy tính, một công cụ chuyên biệt để khám phá dữ liệu trực quan và tương tác báo cáo.

Ngoài ra, Excel sẽ tiếp tục sáng tạo trên trải nghiệm lập biểu đồ riêng. Giới thiệu Excel 2016 mới các loại biểu đồ bao gồm thác nước, hộp và dải, biểu đồ tần suất, dạng cây, và khách hàng Office 365 ngay bây giờ có quyền truy nhập vào nguồn trong tương lai không. Chúng tôi mong muốn thực hiện thêm biểu đồ và các tính năng tương tác cho phép các khách hàng để phân tích và liên lạc Ấn tượng.

Tóm tắt

Chúng tôi mong bài viết này cung cấp cho bạn sự rõ ràng của khoản đầu tư trực quan hóa trên danh mục dự án và làm thế nào chúng tôi đang tiếp tục để trình bày trên bản ghi theo dõi nhiều thời gian của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn nghe phản hồi của bạn trên trang người dùng thoại cho ExcelPower BI trên trang người dùng thoại của chúng tôi.

Xem thêm

Power BI trên máy tính hỗ trợ cho việc nhập Power View

Hỗ trợ Silverlight lộ trình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×