Lộ trình để tạo một biểu mẫu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu mẫu là một đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn có thể dùng để nhập, sửa, hoặc hiển thị dữ liệu từ bảng hoặc truy vấn. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu để kiểm soát quyền truy nhập vào dữ liệu, chẳng hạn như mà trường hoặc hàng dữ liệu được hiển thị. Biểu mẫu hiệu quả sẽ đẩy nhanh việc sử dụng cơ sở dữ liệu của bạn, vì mọi người không cần phải tìm kiếm họ cần. Biểu mẫu theo cách trực quan hấp dẫn làm việc với cơ sở dữ liệu tốt hơn và hiệu quả hơn và nó cũng có thể giúp ngăn chặn dữ liệu không chính xác từ đang được nhập.

Tạo biểu mẫu

Thêm trường và các tính năng khác vào biểu mẫu

Thay đổi hành vi hoặc hình dạng của biểu mẫu và điều khiển của nó

Tạo biểu mẫu

Access 2007 cung cấp nhiều công cụ để giúp bạn tạo biểu mẫu nhanh chóng. Các công cụ sẵn dùng trong nhóm biểu mẫu của tab tạo :

Ảnh Ribbon Access

Ngoài ra, Access cung cấp các loại biểu mẫu mới và các tính năng cải thiện tính khả dụng của cơ sở dữ liệu của bạn. Bấm vào bài viết thích hợp hoặc demo về mục tiêu của bạn đang tìm cách đạt được.

Mục tiêu

Bài viết hoặc demo

Tạo biểu mẫu Hiển thị chi tiết về một bản ghi tại một thời điểm.

  • <link xlink:href="f30f9c46-ca7c-4020-aaa7-f64045fca0fd">Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ Biểu mẫu</link>

Tạo biểu mẫu Hiển thị nhiều bản ghi trong hàng và cột, hơi giống như biểu dữ liệu.

Tạo nhiều biểu mẫu bằng cách trả lời câu hỏi trong trình hướng dẫn.

  • <link xlink:href="2786d31a-7241-4c11-9747-1ecf88b4d04b">Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Biểu mẫu</link>

Bắt đầu với biểu mẫu trống, và sau đó thêm trường và điều khiển khác theo cách thủ công.

Hiển thị bản ghi liên quan bằng cách sử dụng một biểu mẫu con hoặc bảng dữ liệu con.

  • <link xlink:href="ddf3822f-8aba-49cb-831a-1e74d6f5f06b">Tạo biểu mẫu có chứa biểu mẫu con (biểu mẫu một-nhiều)</link>

Tạo một biểu mẫu kết hợp các tính năng của biểu dữ liệu và biểu mẫu "một bản ghi".

Sắp xếp biểu mẫu của bạn bằng cách đặt các điều khiển trên tab.

Tạo biểu mẫu Hiển thị dữ liệu từ nhiều hơn một bảng.

Dùng truy nhập biểu mẫu và báo cáo để làm việc với dữ liệu được lưu trữ trong SharePoint.

Đầu trang

Thêm trường và các tính năng khác vào biểu mẫu

Nếu bạn đang bắt đầu bằng một biểu mẫu trống, hoặc nếu bạn muốn thêm nhiều tính năng biểu mẫu hiện có, các bài viết và demo có thể giúp bạn thêm các tính năng bạn muốn.

Mục tiêu

Bài viết hoặc demo

Thêm hộp gáy văn bản Hiển thị một trường từ bảng hoặc truy vấn.

Thêm hộp gáy, không gắn kết hoặc được tính toán văn bản, và tìm hiểu về các thuộc tính hộp văn bản.

Tham chiếu đến dữ liệu nằm trên một biểu mẫu khác.

Hiển thị nhiều bản ghi liên quan bằng cách thêm một biểu dữ liệu vào biểu mẫu.

Mặc biểu mẫu bằng cách thêm một tiêu đề, logo, thông tin ngày/thời gian hoặc số trang.

Đầu trang

Thay đổi hành vi hoặc hình dạng của biểu mẫu và điều khiển của nó

Dùng các bài viết và Demo trong phần này để thực hiện một biểu mẫu và điều khiển của nó hoạt động theo nhu cầu của bạn.

Mục tiêu

Bài viết hoặc demo

Đặt biểu mẫu khởi động xuất hiện mỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu cách làm việc với lưới màu cam có chứa điều khiển trên biểu mẫu.

Loại bỏ điều khiển bố trí, để bạn có thể đặt chúng chính xác mà bạn muốn.

Sử dụng định dạng tự động, tô nền hàng thay thế, định dạng có điều kiện và chủ đề để giúp dễ dàng hơn để sử dụng biểu mẫu của bạn.

Sử dụng điều khiển neo tính năng để thực hiện điều khiển điều chỉnh phù hợp khi bạn thay đổi kích cỡ biểu mẫu.

Giữ nguyên thứ tự sắp xếp hiệu lực lần cuối bạn đã sử dụng biểu mẫu.

Khắc phục sự cố với Hiển thị dữ liệu trên một biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×