Lộ trình để phát hành sổ làm việc Excel dưới dạng "Phiên bản của sự thật"

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tạo một sổ làm việc Microsoft Excel có chứa "Phiên bản của sự thật" yêu cầu một công sức giữa người quản trị site Microsoft SharePoint, một sổ làm việc tác giả và người dùng cuối khác nhau. Bài viết sau đây là một lộ trình mô tả quy trình cơ bản phát hành sổ làm việc bảo mật có chứa "Phiên bản của sự thật" site SharePoint, người điều gì, và ở đâu để biết thêm thông tin trợ giúp mô tả chi tiết thực hiện.

Quan trọng    Khả năng phát hành sổ làm việc Excel lên SharePoint site có sẵn dùng trong Excel 2010 và Excel 2007.

Trong bài viết này

"Phiên bản của sự thật" là gì?

Bước 1: chuẩn bị

Bước 2: Tạo thư viện tài liệu trên SharePoint site

Bước 3: Xác định tin cậy các tài nguyên dành cho Excel Services

Bước 4: Đặt quyền

Bước 5: Tạo tệp kết nối dữ liệu Office

Bước 6: Đặt thư viện kết nối dữ liệu sẵn dùng trong Excel

Bước 7: Tạo và phát hành sổ làm việc Excel

Bước 8: Dạng xem "một phiên bản của sự thật"

"Phiên bản của sự thật" là gì?

Một yêu cầu thông thường khi phát hành sổ làm việc Excel được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài trên Excel Services để đảm bảo rằng người dùng luôn xem một tập hợp nhất quán các giá trị và kết quả công thức, và sổ làm việc sử dụng kết nối bảo mật và Cập Nhật thông tin. Đôi khi còn gọi là việc nhận "Phiên bản của sự thật."

Ví dụ, nếu bạn đang điều hòa ngân sách dữ liệu mỗi quý giữa các bộ phận khác nhau cung cấp một ngân sách toàn bộ công ty tóm tắt, bạn cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đang làm việc với dữ liệu đáng tin cậy và nhất quán để đảm bảo rằng quy trình đi một cách suôn sẻ với tối thiểu sự gián đoạn và bất đồng qua các giá trị khác nhau giữa các sổ làm việc và thời gian cho công thức tính toán và kết quả.

Đầu trang

Bước 1: chuẩn bị

Tốt nhất các kết quả, người quản trị trang, sổ làm việc tác giả và người dùng cuối nên tất cả cộng tác với nhau để làm việc chuẩn bị sau đây.

Thu thập dữ liệu    Xác định và thu thập thông tin sau đây:

 • Kết nối nguồn dữ liệu bên ngoài và thông tin kết nối, chẳng hạn như máy chủ, cơ sở dữ liệu, và tên khối, truy vấn và thông tin đăng nhập.

 • Sổ làm việc Excel để phát hành.

 • Người dùng phù hợp, quyền, vai trò và máy tính khách ID.

Cài đặt phần mềm    cài đặt phần mềm cần thiết cho người dùng sau đây:

 • Người quản trị trang yêu cầu một cài đặt đầy đủ của SharePoint Foundation 2010.

 • Cần phải có một tác giả sổ làm việc Excel 2010 hoặc Excel 2007.

 • Người dùng cuối yêu cầu truy nhập vào site SharePoint, và tùy chọn để Excel để mở sổ làm việc được phát hành trên máy tính khách của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm kỹ thuật máy chủ SharePoint trên trang web Technet và tìm kiếm các chủ đề sau đây:

 • Lập kế hoạch quyền truy nhập vào trang tính Excel

 • Lập kế hoạch phương pháp xác thực

 • Lập kế hoạch quản lý kết nối dữ liệu

 • Lập kế hoạch báo cáo Excel đối với các khối OLAP

 • Lập kế hoạch cho nghiệp vụ thông minh

 • Lập kế hoạch kết nối dữ liệu bên ngoài cho Excel Services

Đầu trang

Bước 2: Tạo thư viện tài liệu trên SharePoint site

Sử dụng SharePoint Foundation 2010 hoặc Windows SharePoint Services 3.0, người quản trị trang tạo thư viện tài liệu lưu trữ sổ làm việc Excel và lưu trữ tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc).

Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp cho SharePoint Foundation 2010Windows SharePoint Services 3.0và các chủ đề sau đây:

 • Giới thiệu thư viện

 • Tạo một thư viện

Đầu trang

Bước 3: Xác định tin cậy các tài nguyên dành cho Excel Services

Trên một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services 3.0, người quản trị trang chạy trung tâm quản trị ứng dụng Web và tạo một vị trí tệp tin cậy, một nhà cung cấp dữ liệu tin cậy, một danh sách thư viện kết nối dữ liệu (DCL), một DCL tin cậy, và xác định vị trí tin cậy để nó chỉ sử dụng kết nối dữ liệu bên ngoài.

Một DCL tin cậy không bắt buộc để phát hành sổ làm việc Excel lên máy chủ chạy SharePoint Foundation 2010.

Đầu trang

Bước 4: Đặt quyền

Sử dụng SharePoint Foundation, người quản trị trang thiết đặt quyền trên DCL và xác định dạng xem mục chỉ mức cấp phép.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

 • Bài viết, "Bảo mật lập kế hoạch Excel Services," tại Trung tâm kỹ thuật của máy chủ SharePoint trên trang web Technet.

 • Các chủ đề sau đây trong Trung tâm quản trị giúp cho SharePoint Foundation:

  • Chọn Nhóm bảo mật nào để sử dụng

  • Xác định mức cấp phép tùy chỉnh

  • Xác định mức cấp phép và nhóm để sử dụng

  • Lập kế hoạch site bảo mật

 • Các chủ đề sau đây trong SharePoint Foundation trợ giúp:

  • Về kiểm soát việc truy nhập site và nội dung site

  • Về việc quản lý nhóm SharePoint và người dùng

  • Về tính năng bảo mật của Windows SharePoint Services

  • Quản lý các mức cấp phép

  • Quản lý quyền cho một danh sách, thư viện, thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách

  • Quản lý các nhóm SharePoint

  • Mức cấp phép và quyền

Đầu trang

Bước 5: Tạo tệp kết nối dữ liệu Office

Dùng Excel, một tác giả sổ làm việc tạo một tệp ODC, xác định thiết đặt xác thực thích hợp, đảm bảo rằng tệp ODC luôn được sử dụng khi dữ liệu được truy nhập, và lưu tệp kết nối đến DCL.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp Excel và chủ đề kết nối với (nhập) dữ liệu ngoài.

Đầu trang

Bước 6: Đặt thư viện kết nối dữ liệu sẵn dùng trong Excel

Sử dụng SharePoint Foundation, người quản trị site làm cho một hoặc nhiều DCLs sẵn dùng trong Excel, bằng cách xác định một danh sách của DCLs dùng trên máy tính khách, sau đó bằng cách gắn một máy tính khách với một máy tính bằng cách sử dụng trang của tôi của mỗi người dùng hoặc bằng cách thiết đặt một tính năng đăng ký khóa trên máy tính của người dùng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem "Kế hoạch quản lý kết nối dữ liệu" chủ đề trong "Kế hoạch cho nghiệp vụ thông minh" phần (bên dưới bước 2), tại Trung tâm kỹ thuật máy chủ SharePoint trên trang Technet Web.

Đầu trang

Bước 7: Tạo và phát hành sổ làm việc Excel

Sử dụng Excel, một tác giả sổ làm việc tạo ra một sổ làm việc sử dụng tệp ODC, phát hành sổ làm việc đến SharePoint site, và sau đó hoặc bạn có thể chọn các trang tính hoặc mục có tên, chẳng hạn như biểu đồ hoặc báo cáo PivotTable.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề phát hành sổ làm việc vào một site SharePoint.

Đầu trang

Bước 8: Dạng xem "một phiên bản của sự thật"

Sử dụng SharePoint Foundation, người dùng cuối hiển thị sổ làm việc trong trình duyệt web, chỉnh sửa nó bằng cách dùng Excel Web App và hoặc bạn có thể mở sổ làm việc trên máy tính của họ cho phân tích sâu hơn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×