Lỗi "yêu cầu HTTP được trái phép" trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server lịch sau khi bạn cấu hình một chồng lấp trên lịch vào Exchange Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn có một chồng lấp trên lịch trong Microsoft SharePoint Online hoặc SharePoint Server.

  • Bạn cấu hình chồng lấp trên lịch để thực hiện các thao tác sau:

    • Truy xuất lịch từ Microsoft Exchange Online

    • Hiển thị lịch trong lịch SharePoint Online hoặc SharePoint Server

Trong trường hợp này, thông tin từ lịch Exchange Online không được hiển thị trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây, được hiển thị ở trên lịch:

  • Yêu cầu HTTP không được phép với lược đồ xác thực máy khách 'Ntlm'. Đầu trang xác thực đã nhận từ máy chủ là ' lĩnh vực cơ bản = ""'.

Giải pháp

Vấn đề này xảy ra vì khả năng sử dụng chồng lấp trên lịch trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server lịch được lấy từ Exchange Online không được hỗ trợ.

Xem thêm thông tin

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×