Lỗi xảy ra khi bạn kích hoạt bản Office cài đặt sẵn trên PC mới (0xC004F200)

Bạn có thể gặp một trong những lỗi này trên máy tính mới đã cài sẵn Windows và Office (gói đăng ký Office 365 hoặc bộ phần mềm Office 2019 hoặc 2016):

 • "Rất tiếc, chúng tôi không thể thiết lập Office. Để được hỗ trợ, hãy lưu ý thông tin sau: Mã lỗi 0xc004f200."

 • "Rất tiếc, chúng tôi không thể thiết lập Office. Hãy kiểm tra xem thiết bị của bạn có được kết nối với Internet không và Windows đã được kích hoạt chưa, sau đó thử lại. Để được hỗ trợ, hãy lưu ý thông tin sau: Mã lỗi 0xc004f200."

 • "Let's try that again. Please activate Windows and then restart an Office app to claim your offer for Office" (Hãy thử lại. Vui lòng kích hoạt Windows, rồi khởi động lại ứng dụng Office để xác nhận gói đăng ký Office của bạn).

Nếu bạn đóng lỗi, bạn có thể nhận được thông báo sau:

 • "Hãy thử lại. Đã xảy ra lỗi trong khi tìm cách thiết lập Office. Bạn có thể thử lại nhưng nếu làm vậy không có tác dụng, hãy chọn Tiếp tục."

Các lỗi này sẽ xuất hiện nếu bạn tìm cách quy đổi và kích hoạt Office trước khi Windows có thể tự kích hoạt. Để khắc phục sự cố này, hãy đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet và kiểm tra trạng thái kích hoạt của Windows:

 1. Trên thanh tác vụ Windows, trong hộp Nhập vào đây để tìm kiếm, nhập Kích hoạt.

 2. Trong kết quả tìm kiếm, chọn Xem liệu Windows đã được kích hoạt chưa. (Bạn cũng có thể chọn kết quả tìm kiếm có tên Kích hoạt.)

 3. Bên dưới Kích hoạt Windows, hãy kiểm tra xem có thông báo sau không: Windows đã được kích hoạt.

 4. Sau khi bạn xác minh Windows đã được kích hoạt, hãy khởi động một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word và làm theo các lời nhắc để kích hoạt Office.

Trong một số trường hợp, Windows có thể mất tới 30 phút để kích hoạt, tùy theo tình trạng Internet trong khu vực của bạn. Nếu bạn vừa kích hoạt Windows, có lẽ bạn nên chờ một chút trước khi kích hoạt Office để đảm bảo rằng quy trình kích hoạt Windows đã hoàn tất.

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, hãy sử dụng giải pháp sửa lỗi dễ dàng. Chỉ sửa đổi thủ công sổ đăng ký nếu giải pháp sửa lỗi dễ dàng không có tác dụng.

Trình khắc phục sự cố này chạy trên PC chạy Windows và có thể khắc phục những lỗi này.

 1. Chọn nút Tải xuống bên dưới.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi khởi động bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, hãy chọn Lưu.

  2. Trong hộp tiếp theo có thông báo đã hoàn tất tải xuống cssemerg97275.diagcab, hãy bấm vào Mở.

  3. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, hãy chọn Mở để mở tệp cssemerg97275.diagcab.

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở Thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "cssemerg97275.diagcab") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  1. Ở góc dưới bên trái, hãy chọn tệp cssemerg97275.diagcab, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Bấm đúp vào tệp tải xuống cssemerg97275.diagcab để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Trong cửa sổ trình duyệt phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả tệp tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > cssemerg97275.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào cssemerg97275.diagcab.

  2. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

Sau khi bạn chạy giải pháp sửa lỗi dễ dàng, hãy kiểm tra lại trạng thái kích hoạt của Windows và khởi động một ứng dụng Office để kiểm tra xem lỗi còn tiếp diễn không. Nếu có, hãy thử các bước khắc phục sự cố nâng cao dưới đây để sửa đổi thủ công sổ đăng ký.

Cảnh báo: Những vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách bằng cách dùng Trình soạn thảo Sổ đăng ký hoặc bằng phương pháp khác. Những vấn đề này có thể buộc bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm có thể giải quyết những vấn đề này. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

 1. Đóng tất cả các ứng dụng Office (trong đó có toàn bộ cửa sổ thiết lập Office).

 2. Nhấn đồng thời vào phím Windows và phím R trên bàn phím để mở cửa sổ Chạy.

 3. Nhập regedit, rồi bấm vào OK.

 4. Nếu cửa sổ "Kiểm soát Tài khoản Người dùng" xuất hiện, hãy bấm vào để tiếp tục.

 5. Dẫn hướng tới hai vị trí sau bằng cách sử dụng cấu trúc thư mục trong ngăn bên trái. Nếu vị trí thứ hai không tồn tại, bạn có thể bỏ qua vị trí đó:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM\OOBEMode

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM\OOBEMode

 6. Với cả hai vị trí, hãy bấm đúp vào mục nhập sổ đăng ký ở ngăn bên phải để thay đổi giá trị.

 7. Với cả hai vị trí, hãy thay đổi giá trị từ OEM thành OEMTA và bấm vào OK, sau đó đóng Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

 8. Đảm bảo bạn đã hoàn thành bước 6 và bước 7 cho cả hai vị trí (nếu có cả hai).

 9. Đảm bảo Windows đã được kích hoạt và rằng bạn có thể truy nhập Internet, sau đó khởi động bất kỳ ứng dụng Office nào để khởi động lại trình hướng dẫn thiết lập Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×