Lỗi "URL trang web hoặc URL site nhóm từ khám phá dịch vụ của tôi là null hay trống" khi bạn sử dụng bộ chọn hỗn hợp SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn sử dụng bộ chọn hỗn hợp SharePoint, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây trong giai đoạn cấu hình hỗn hợp giải pháp:

  • Giá trị không thể là null. Tên tham số: URL trang web hoặc URL site nhóm từ khám phá dịch vụ của tôi là null hay trống.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cấp quyền cho mọi người trừ người dùng bên ngoài nhóm để người dùng có thể tạo trang cá nhân trong Office 365, và sau đó duyệt đến trang OneDrive for Business là người quản trị. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Với tài khoản có người quản trị toàn cầu hoặc các vai trò người quản trị SharePoint, duyệt đến Trung tâm quản trị SharePoint cho thuê bao Office 365 của bạn.

  2. Bấm hồ sơ người dùng, sau đó bấm Quản lý quyền của người dùng.

  3. Nếu nó chưa được liệt kê, hãy thêm mọi người trừ người dùng bên ngoài nhóm vào hộp thoại quyền.

  4. Đảm bảo rằng có quyền Tạo trang web cá nhân (bắt buộc lưu trữ cá nhân, nguồn cấp tin tức, và theo dõi nội dung) được chọn cho mọi người trừ người dùng bên ngoài nhóm, sau đó bấm OK.

  5. Duyệt đến https://your_domain-my.sharepoint.com cung cấp khoản OneDrive for Business cho tài khoản người quản trị.

    Ghi chú: thay thế your_domain với tên miền mà bạn sử dụng cho tổ chức của bạn.

  6. Chạy bộ chọn hỗn hợp lại. Trình hướng dẫn sẽ không còn tạo ra các thông báo lỗi.

Thông tin khác

Đây là một vấn đề đã biết khi bạn sử dụng bộ chọn hỗn hợp. Vấn đề này xảy ra khi người dùng không có quyền tạo trang và người quản trị không có một OneDrive for Business site được cung cấp cho tài khoản của họ.

Để biết thêm thông tin về bộ chọn hỗn hợp, hãy xem bộ chọn hỗn hợp trong Trung tâm quản trị SharePoint Online.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×