Lỗi #SPILL! lỗi - tràn phạm vi không trống

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lỗi này xảy ra khi tràn phạm vi đối với công thức mảng đổ không trống.

Lỗi #SPILL! lỗi - tràn phạm vi không trống

Khi công thức được chọn, viền gạch nối sẽ cho biết phạm vi chủ định tràn.

Bạn có thể chọn floatie lỗi, và chọn tùy chọn Chọn cản trở ô ngay lập tức đi obstructing cell(s). Sau đó, bạn có thể xóa lỗi bằng cách xóa bỏ, hoặc di chuyển mục của ô obstructing. Ngay khi tắc nghẽn cuộc họp, công thức mảng sẽ tràn như mong muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SINGLE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×