Lỗi "Rất tiếc, bạn không thể truy nhập tài liệu này" khi nối kết dành cho khách được dùng để truy nhập tài liệu SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Trong thư viện Microsoft SharePoint Online, bạn hãy bấm Thiết đặt thư viện và sau đó bấm thiết đặt lập phiên bản.

  • Đối với thiết đặt Lịch sử Phiên bản tài liệu , bạn hãy chọn tạo chính và phiên bản phụ (nháp).

  • Thiết đặt Bảo mật mục bản thảo , bạn chọn chỉ những người dùng những ai có thể chỉnh sửa mục.

  • Bạn hãy bấm chia sẻ, bấm lấy nối kết dành cho tài liệu trong thư viện, sau đó bấm dạng xem nối kết - không đăng nhập cần thiết.

  • Bạn chia sẻ nối kết với một người dùng và người dùng duyệt đến URL cho tài liệu được chia sẻ.

Trong trường hợp này, người dùng nhận được thông báo sau đây:

Rất tiếc, đã xảy ra lỗi

Rất tiếc, bạn không thể truy nhập tài liệu này. Vui lòng liên hệ với người đã chia sẻ với bạn.

Giải pháp

Để tránh vấn đề này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Phát hành tài liệu bị ảnh hưởng.

  • Thay đổi thiết đặt Bảo mật mục bản thảo cho một người dùng bất kỳ ai có thể đọc mục cho thư viện bị ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin về lập phiên bản và thiết đặt lập phiên bản, hãy bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra khi bạn cung cấp quyền truy nhập đọc tài liệu sử dụng Thư nháp bảo mật mục. Với loại bảo mật, chỉ những người có khả năng chỉnh sửa có thể truy nhập vào tài liệu.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×