Lỗi Power Pivot: "sổ làm việc này có một mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản trước của Power Pivot bổ trợ bộ."

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông báo lỗi này xảy ra khi bạn mở mô hình dữ liệu cũ (được tạo trong Excel 2010 bằng cách dùng 2008 R2 hoặc 2012 Phiên bản của Power Pivot bổ trợ) trong Excel 2013 trở lên.

Thông báo này yêu cầu bạn nâng cấp lên định dạng mô hình mới hơn.

Các thông tin thêm về lỗi này

Bạn sẽ chỉ có một điều mà không rõ ràng về thông báo này và đó là nâng cấp đó là một chiều. Mô hình dữ liệu trong Excel 2013 trở lên tìm dung lượng lưu trữ nội bộ Excel cung cấp. Sau khi bạn nâng cấp mô hình dữ liệu, nó không còn nhận ra máy lưu trữ trước đó được cung cấp bởi Power Pivot cho bổ trợ Excel.

Tất cả các đồng nghiệp của bạn đã chia sẻ sổ làm việc này sẽ cần phải có Excel 2013 trở lên để làm việc với nó.

Trước khi nâng cấp, sao lưu tệp .xlsx trong trường hợp bạn cần nó sau này và đọc nối kết sau đây trong toàn bộ để tránh những cách thức: http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/upgrade-powerpivot-data-models-to-excel-2013-HA103356104.aspx

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×