Lỗi khi mở tệp bảo vệ bằng mật khẩu trên Android hoặc Windows Mobile

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đang nhìn thấy một thông báo lỗi "đã xảy ra sai …" khi cố mở một tệp Excel bảo vệ bằng mật khẩu trên thiết bị di động Android hoặc Windows của bạn? Tốt, bạn đã đến đúng vị trí. Tin tức tốt là có một giải pháp thay thế sẵn dùng để khắc phục vấn đề này.

Bạn phải lưu tệp Excel bảo vệ bằng mật khẩu của bạn vào một định dạng tệp khác.

Quan trọng: Giải pháp thay thế này không có thể lưu tất cả các thay đổi mới nhất, định dạng, và tính năng bộ trong sổ làm việc cụ thể cho các phiên bản Excel bạn đang dùng.

  1. Mở tệp Excel bảo vệ bằng mật khẩu trên máy tính chạy Windows.

  2. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

  3. Trong danh sách định dạng tệp, chọn .xlsx hoặc định dạng tệp khác được hỗ trợ trên nền tảng Android hoặc Windows Mobile.

Tìm hiểu thêm về sao vấn đề này xảy ra

Excel cho Android và Excel Mobile chỉ có thể mở các tệp bảo vệ bằng mật khẩu. Phụ thuộc vào định dạng tệp, và cũng phiên bản rằng nó đã được tạo ra. Bảng sau đây cho biết các định dạng tệp được hỗ trợ và nền tảng cho tệp bảo vệ bằng mật khẩu.

Tệp được tạo trong Excel 2003

Định dạng tệp

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 cho Mac

Excel Mobile cho Windows

Excel Mobile cho Android

Excel Mobile cho iOS

. XLS

Tệp sẽ mở ra trong chế độ chỉ đọc.

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

● định dạng tệp được hỗ trợ
◌ định dạng tệp không được hỗ trợ

Tệp được tạo trong Excel 2007

Định dạng tệp

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 cho Mac

Excel Mobile cho Windows

Excel Mobile cho Android

Excel Mobile cho iOS

. XLS

Tệp sẽ mở ra trong chế độ chỉ đọc.

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

● định dạng tệp được hỗ trợ
◌ định dạng tệp không được hỗ trợ

Tệp được tạo trong Excel 2010

Định dạng tệp

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 cho Mac

Excel Mobile cho Windows

Excel Mobile cho Android

Excel Mobile cho iOS

. XLS

Tệp sẽ mở ra trong chế độ chỉ đọc.

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

● định dạng tệp được hỗ trợ
◌ định dạng tệp không được hỗ trợ

Tệp được tạo trong Excel 2013

Định dạng tệp

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 cho Mac

Excel Mobile cho Windows

Excel Mobile cho Android

Excel Mobile cho iOS

. XLS

Tệp sẽ mở ra trong chế độ chỉ đọc.

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

● định dạng tệp được hỗ trợ
◌ định dạng tệp không được hỗ trợ

Tệp được tạo trong Excel 2016

Định dạng tệp

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 cho Mac

Excel Mobile cho Windows

Excel Mobile cho Android

Excel Mobile cho iOS

. XLS

Tệp sẽ mở ra trong chế độ chỉ đọc.

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

● định dạng tệp được hỗ trợ
◌ định dạng tệp không được hỗ trợ

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×