Lỗi khi bạn lưu một danh sách hoặc thư viện dưới dạng mẫu trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn tạo hoặc nhập một bộ thuật ngữ trong SharePoint Online.

  • Bạn tạo hoặc sửa đổi một kiểu nội dung trong danh sách hoặc trong Hub kiểu nội dung để bao gồm 10 hoặc nhiều cột siêu dữ liệu quản lý bằng cách sử dụng siêu dữ liệu được quản lý từ thuật ngữ thiết.

  • Bạn thêm mục vào danh sách hoặc thư viện.

  • Bạn hãy duyệt đến trang thiết đặt cho danh sách hoặc thư viện để lưu nó dưới dạng mẫu, sau đó bạn chọn tùy chọn để Bao gồm nội dung.

Khi bạn bấm OK, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

lt/_catalogs <name của danh sách > .stp


Ghi chú: _LT_tên danh sách> chỗ dành sẵn cho đại diện cho tên thực tế của danh sách mà bạn gặp phải vấn đề này. 

Ngoài ra, bạn có thể gặp phải vấn đề này nếu bạn có bất kỳ tổ hợp 10 hoặc nhiều cột siêu dữ liệu quản lý trong danh sách hoặc thư viện của bạn. Ví dụ, giả định bạn đang sử dụng một kiểu nội dung có chứa cột siêu dữ liệu quản lý 9, và bạn thêm một cột siêu dữ liệu quản lý bổ sung vào danh sách hoặc thư viện. Điều này gây ra lỗi.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, hãy lưu mẫu mà không chọn tùy chọn để Bao gồm nội dung. Hoặc giới hạn số lượng các cột siêu dữ liệu quản lý trong danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một mẫu từ để ít hơn 10.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì thi hành ngưỡng dạng xem danh sách giới hạn của 10 cột siêu dữ liệu quản lý cho một danh sách hoặc thư viện trong SharePoint Online.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×