Lỗi "Không thể tìm thấy web đã xác định trong URL đã cho" khi bạn tìm cách sử dụng một chồng lấp trên lịch từ một tuyển tập trang SharePoint Online khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn hãy duyệt đến lịch Microsoft SharePoint Online.

  • Bạn bấm vào tab lịch , sau đó bấm Lịch chồng lấp.

  • Trên trang Thiết đặt lịch chồng lấp , bạn bấm Lịch mới.

  • Bạn hãy nhập URL của lịch SharePoint Online trong trường Web URL .

  • Bạn hãy bấm giải quyết.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  • Không thể tìm thấy web đã xác định trong URL đã cho.

Giải pháp

Vấn đề này xảy ra vì lớp phủ lịch từ một tuyển tập trang SharePoint Online khác không được hỗ trợ.

Xem thêm thông tin

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×