Lỗi "Không thể hoàn thành hành động này" khi bạn bấm vào một lát xếp thể loại bên trong cộng đồng cho trang SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Trong Microsoft SharePoint Online, bạn lưu site con làm mẫu bằng cách chọn tùy chọn lưu site dưới dạng mẫu trong Thiết đặt trang.

  • Mẫu đã lưu từ một site dùng một trong hai một mẫu Site nhómTính năng trang cộng đồng được kích hoạt hoặc một mẫu Trang cộng đồng .

  • Bạn sử dụng mẫu mà bạn đã lưu để tạo trang phụ.

  • Bạn tạo một thể loại trong cộng đồng và sau đó bấm vào lát xếp cho thể loại.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Không thể hoàn tất các hành động này. Vui lòng thử lại.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, tạo site từ mẫu SharePoint Online chuẩn khi bạn lập kế hoạch sử dụng thể loại cộng đồng. Thể loại sẽ hoạt động đúng cách trên một trang web không được tạo từ một trang lưu dưới dạng mẫu.

Xem thêm thông tin

Đây là một vấn đề đã biết trong SharePoint Online.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×