Lỗi "không phải tất cả thuật ngữ được nhập thành công" khi bạn tìm cách nhập thuật ngữ thiết vào SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn tạo một tệp .csv để nhập thuật ngữ thiết vào SharePoint Online.

  • Trong Trung tâm quản trị SharePoint, bạn sử dụng công cụ lưu trữ các thuật ngữ để nhập tệp.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  • Không phải tất cả thuật ngữ được nhập thành công. Vui lòng xem Nhật ký máy chủ để biết thêm thông tin.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, chỉ sử dụng công cụ kho thuật ngữ để nhập tập hợp thuật ngữ có chứa ít hơn 5.000 thuật ngữ. Để nhập thuật ngữ lớn tập hợp, sử dụng mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM).

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra khi bạn tìm cách nhập nhiều hơn 5.000 thuật ngữ bằng cách sử dụng thuật ngữ lưu trữ công cụ trong Trung tâm quản trị SharePoint. Đây là một vấn đề đã biết trong SharePoint Online.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×