Lỗi "có vấn đề với tài khoản của bạn, vui lòng thử lại sau đó" khi bạn tìm cách mở tài liệu Office từ OneDrive for Business hoặc SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Giải thích các vấn đề và mọi thông báo lỗi mà người dùng có thể có nhìn thấy danh sách

Bài viết này chứa thông tin áp dụng khi bạn dùng OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách (groove.exe).

Ghi chú để xác định các ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà bạn đang dùng, hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng?

Khi bạn tìm cách mở tài liệu Office mà được lưu trữ trên OneDrive for Business hoặc SharePoint Online bằng cách sử dụng ứng dụng máy khách Office hoặc khi bạn đăng nhập vào OneDrive for Business khách (groove.exe), bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

 • Không có vấn đề với tài khoản của bạn, hãy thử lại sau đó.

Giải pháp

Quan trọng: Làm theo các bước trong phần này cẩn thận. Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn chỉnh sửa sổ đăng ký không chính xác. Trước khi bạn sửa đổi nó, sao lưu sổ đăng ký cho việc khôi phục trong trường hợp các vấn đề xảy ra.

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Sao lưu sổ đăng ký Windows. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem sao lưu sổ đăng ký.

 2. Bấm bắt đầu, bấm chạy, nhập regedit, sau đó nhấn Enter.

 3. Định vị khóa sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity

 4. Tại vị trí này, xóa bỏ các phím sau đây:

  • FederationCacheExpiration

  • FederationProvider

 5. Khởi động lại máy tính.

Giải pháp thay thế

Nếu bạn không thể thực hiện các thay đổi cho sổ đăng ký, sử dụng Office Online để mở và làm việc với tài liệu Office.

Xem thêm thông tin

Theo mặc định, các khóa đăng ký được liệt kê trong bài viết này được thiết lập để cập nhật tất cả ba ngày. Nếu bạn không loại bỏ các phím, họ sẽ không được làm mới sau khi ba ngày. Sau khi họ đã được làm mới, vấn đề này sẽ giải quyết chính nó.

Bạn có thể tổ chức của bạn đã ghi đè giá trị mặc định cho các bản cập nhật quan trọng có nhiều hơn hoặc ít hơn ba ngày. Để xác định liệu tổ chức của bạn thay đổi giá trị mặc định cho các phím để Cập Nhật, định vị khóa phụ sau đây trong trình soạn thảo sổ đăng ký, và sau đó kiểm tra FederationCacheLifetime khóa:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity

 • Nếu khóa FederationCacheLifetime tồn tại, số ngày cho các phím để Cập Nhật đã bị ghi đè bằng giá trị khóa này. Ví dụ, nếu giá trị của khóa này là 5, các phím này sẽ được Cập Nhật trong năm ngày.

 • Nếu khóa FederationCacheLifetime không tồn tại, giá trị mặc định cho các phím để Cập Nhật là ngày ba (3).

Tổ chức của bạn có thể muốn tự động hóa việc loại bỏ khóa đăng ký từ máy tính theo lập trình. Để loại bỏ khóa đăng ký, hãy dùng mã tệp lô mẫu này:

Ghi chú: Các đặc quyền quản trị được yêu cầu để chạy lô tệp.

@echo off
taskkill /f /im EXCEL.EXE 
taskkill /f /im ONENOTE.EXE 
taskkill /f /im OUTLOOK.EXE 
taskkill /f /im POWERPNT.EXE 
taskkill /f /im WINPROJ.EXE 
taskkill /f /im VISIO.EXE 
taskkill /f /im WINWORD.EXE 
taskkill /f /im MSACCESS.EXE 
taskkill /f /im MSPUB.EXE 
taskkill /f /im lync.exe 
taskkill /f /im groove.exe 
taskkill /f /im msosync.exe 

(

echo REGEDIT4 
echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity] 
echo "FederationProvider"=- ) > %TEMP%\94cf28e9-3a0e-4d3d-8161-d4b1d7bc94c0.reg 

regedit /s %TEMP%\94cf28e9-3a0e-4d3d-8161-d4b1d7bc94c0.reg 

del %TEMP%\94cf28e9-3a0e-4d3d-8161-d4b1d7bc94c0.reg

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×