Lỗi cài đặt chính sách điều khiển ActiveX và đối tượng nhúng

Khi bạn khởi động chương trình Microsoft Office hoặc tìm cách chèn một đối tượng vào tệp Office, thông báo lỗi sau đây có thể xuất hiện.

Thông báo lỗi điều khiển ActiveX đối tượng nhúng

Thông báo lỗi điều khiển ActiveX và đối tượng nhúng

Thông báo lỗi bạn thấy trong ví dụ có thể xuất hiện bởi vì một hoặc nhiều điều khiển ActiveX hoặc đối tượng nhúng trong tệp không đáp ứng được cài đặt chính sách do tổ chức hoặc người quản trị CNTT của bạn thiết lập. Do đó, các đối tượng hoặc điều khiển bị chặn tải. Điều khiển ActiveX và đối tượng nhúng là các đoạn mã nhỏ cung cấp chức năng bổ sung cho tệp của bạn, ví dụ như nút lệnh, hộp danh sách hoặc bộ sưu tập dữ liệu.

Ví dụ: nếu bạn chèn một bảng Microsoft Excel vào tài liệu Word, bảng đó sẽ trở thành một đối tượng nhúng trong tài liệu Word. Dù hữu ích nhưng điều khiển ActiveX và đối tượng nhúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích xấu và thường được điều tiết để giảm rủi ro cho máy tính và mạng của bạn.

Lưu ý:  Nếu tổ chức của bạn có người quản trị CNTT, bạn có thể yêu cầu người này hướng dẫn để biết điều khiển và đối tượng nào chấp nhận được và đáp ứng được cài đặt chính sách.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại nội dung hiện hoạt khác trong bài viết sau:

Các loại nội dung hiện hoạt trong các tệp của bạn

Chuyên gia CNTT có thể tìm hiểu thêm trong bài viết TechNet sau:

Lên kế hoạch phân loại đối tượng COM trong Office 2010

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×