Lỗi "Biến sử dụng loại Tự động hóa không được hỗ trợ" ở trình soạn thảo Visual Basic trong Excel for Mac

Cập nhật Gần nhất: 10/11/2017

SỰ CỐ

Trình soạn thảo Visual Basic mới đã được giới thiệu trong Excel for Mac vào Tháng Mười 2017. Đi đôi với trình soạn thảo VB mới này là sự cố với việc tạo khai báo đối tượng bằng cách chọn từ menu thả xuống ở đầu cửa sổ mã.

Nếu bạn bấm vào danh sách thả xuống ở bên trái và chọn một mục từ danh sách, bạn sẽ nhận được một số mã cho sự kiện đã chọn trong danh sách thả xuống ở bên phải. Bạn có thể lựa chọn thêm từ danh sách thả xuống ở bên phải để tạo mã bổ sung để xử lý sự kiện đã chọn.

Trình soạn thảo VBE hiển thị danh sách thả xuống vùng chọn đối tượng

Thay vào đó lại xảy ra lỗi không được tạo mã.

Lỗi Microsoft Visual Basic: Biến sử dụng loại tự động hóa không được Visual Basic hỗ trợ.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chọn một trong các giải pháp thay thế dưới đây cho sự cố này:

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 1

Bạn có thể thực hiện bước tương tự trên máy tính chạy Excel for Windows, rồi sao chép mã sang Excel for Mac.

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 2

Bạn có thể đi đến MSDN, rồi tìm cú pháp cho sự kiện bạn muốn sử dụng và nhập mã theo cách thủ công vào dự án VBA của bạn. Bài viết này mô tả các sự kiện "sổ làm việc" Microsoft Excel - Sự kiện Sổ làm việc.

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 3

Sao chép mã sự kiện thích hợp từ các mẫu bên dưới, rồi dán vào dự án VBA của bạn. Đối với từng sự kiện, hãy đảm bảo sao chép toàn bộ từ "Private Sub..." đến hết "End Sub".

    
    

Private Sub Workbook_Activate()

End Sub

Private Sub Workbook_AddinInstall()

End Sub

Private Sub Workbook_AddinUninstall()

End Sub

Private Sub Workbook_AfterRemoteChange()

End Sub

Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_BeforeRemoteChange()

End Sub

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()

End Sub

Private Sub Workbook_NewChart(ByVal Ch As Chart)

End Sub

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_Open()

End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableCloseConnection(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableOpenConnection(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_RowsetComplete(ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDelete(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableAfterValueChange(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal TargetRange As Range)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeCommitChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableChangeSync(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As TableObject)

End Sub

Private Sub Workbook_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType)

End Sub

Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window)

End Sub

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)

End Sub

Private Sub Workbook_WindowResize(ByVal Wn As Window)

End Sub

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Excel và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Excel

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như những người dùng Excel khác.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Excel

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

Excel UserVoice

Xem Thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel for Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×