Lỗi "Báo cáo không chứa dữ liệu" khi bạn tìm cách lưu báo cáo Nhật ký kiểm toán "Xem nội dung" trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn bật tính năng báo cáo trên tuyển tập trang SharePoint Online.

  • Bạn hãy duyệt đến báo cáo Nhật ký kiểm toán.

  • Khi bạn tìm cách lưu báo cáo "Nội dung xem" vào một vị trí, bạn nhận được một thông báo lỗi sau đây:

    - báo cáo này không chứa dữ liệu. Vui lòng đảm bảo dữ liệu cho báo cáo này đang được ghi lại các thiết đặt kiểm nghiệm hiện tại. Cũng có thể mất một thời gian sau khi thiết đặt kiểm nghiệm được thay đổi đối với sự kiện để làm nổi bật ở đây.

    -Rất tiếc, đã xảy ra lỗi. Đã xảy ra một lỗi không mong muốn.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, người quản trị Office 365 có thể bật và sử dụng Nhật ký kiểm toán trong Office 365 bảo mật và tuân thủ căn giữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm kiếm kiểm toán đăng nhập Office 365 bảo mật và tuân thủ căn giữa.

Xem thêm thông tin

Lỗi này xảy ra vì báo cáo "Nội dung xem" không được hỗ trợ trong SharePoint Online.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×