lỗi 0x80070005 khi bạn tìm cách đồng bộ hóa danh sách SharePoint Online trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Bạn có một danh sách Microsoft SharePoint Online hoặc thư viện đã được cấu hình để đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft Outlook thông qua kết nối với tính năng Outlook. Tuy nhiên, khi Outlook tìm cách đồng bộ hóa danh sách, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  • Nhiệm vụ 'SharePoint' báo cáo lỗi (0x80070005): ' bạn không có quyền để xem danh sách SharePoint này < tên của danh sách SharePoint hoặc thư viện >. Liên hệ với người quản trị trang SharePoint. HTTP 302.'"

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, xóa danh sách SharePoint Online hoặc thư viện từ Outlook, và sau đó thiết lập lại kết nối vào Outlook. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây.

Xóa danh sách hoặc thư viện từ Outlook

  1. Trong phần thư Outlook, hãy định vị thư mục danh sách SharePoint trong ngăn dẫn hướng.

  2. Bấm chuột phải vào danh sách mà bạn muốn loại bỏ kết nối cho, bấm xóa, sau đó bấm để xác nhận rằng đây là những gì bạn muốn thực hiện.

Ghi chú: Quy trình này sẽ loại bỏ thư viện chỉ từ Outlook, không từ SharePoint site.

Kết nối lại danh sách SharePoint Online hoặc thư viện với Outlook

  1. Duyệt tới danh sách SharePoint Online mà bạn muốn kết nối vào Outlook.

  2. Trên ribbon SharePoint Online cho danh sách, hãy bấm kết nối với Outlook trong phần kết nối & xuất .

  3. Khi bạn được nhắc để mở một chương trình trên máy tính của bạn, bấm cho phép.

  4. Nếu bạn được nhắc để xác nhận thao tác, hãy bấm .

Xem thêm thông tin

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×