Lối tắt bàn phím và khả năng truy nhập trong Trung tâm Microsoft Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các lối tắt bàn phím được mô tả trong bài viết này tham chiếu tới kiểu bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Bố trí của các phím có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ .

Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra, Khả năng truy nhập Microsoft

Lối tắt bàn phím được dùng thường xuyên trong Trung tâm Microsoft Business

Dưới đây là nhất dùng thường xuyên lối tắt bàn phím cho Trung tâm nghiệp vụ trên web.

Hành động

Lối tắt bàn phím

Di chuyển đến vùng hoặc mục tiếp theo

Phím Tab

Di chuyển đến vùng hoặc mục trước

Shift + Tab

Di chuyển xuống trong danh sách

Mũi tên xuống

Di chuyển lên trong danh sách

Mũi tên lên

Chọn mục

Phím Enter

Đóng mục

Esc

Lối tắt bàn phím cho Microsoft Invoicing

Phần này cung cấp thông tin về các tính năng của ứng dụng Microsoft Invoicing trong Trung tâm nghiệp vụ Hiển thị nội dung dễ dàng cho người Khuyết tật. Microsoft Invoicing hỗ trợ các công nghệ hỗ trợ khác nhau, chẳng hạn như độ tương phản cao, bộ đọc màn hình và phần mềm nhận dạng giọng nói. Một số công nghệ hỗ trợ có thể không hoạt động tốt với một số thành phần.

Lối tắt Bàn phím

Hành động

Lối tắt bàn phím

Để di chuyển tiêu điểm vào điều khiển tiếp theo hoặc thành phần trên một trang, chẳng hạn như các nút, trường hoặc mục trong danh sách

Phím Tab

Để di chuyển tiêu điểm vào điều khiển trước đó hoặc thành phần trên một trang, chẳng hạn như các nút, trường hoặc mục trong danh sách

Shift+Tab

Để bật hoặc truy nhập vào các phần tử hoặc điều khiển có tiêu điểm

Phím Enter

Di chuyển xuống trong danh sách

Mũi tên xuống

Di chuyển lên trong danh sách

Mũi tên lên

Di chuyển trái trong danh sách

Mũi tên trái

Di chuyển phải trong một danh sách

Mũi tên phải

Để mở danh sách thả xuống hoặc tìm một giá trị cho trường

Alt + mũi tên xuống

Đầu đề

Nguồn HTML cho nội dung Microsoft Invoicing sử dụng thẻ để giúp người dùng của công nghệ hỗ trợ để tìm hiểu về cấu trúc và nội dung trang. Ví dụ, trong danh sách, các cột được xác định trong TH thẻ và đề mục cột được thiết lập với thuộc tính tiêu đề bên trong thẻ. Phụ đề cho phần tử chẳng hạn như tab và trường được bao gồm trong thẻ đầu đề (H1, H2, H3 và H4).

Ảnh và nối kết

Văn bản mô tả cho hình ảnh được đặt với thuộc tính văn bản bên trong thẻ IMG. Văn bản mô tả cho siêu kết nối được đặt với thuộc tính tiêu đề bên trong thẻ A.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×