Lối tắt bàn phím trong Outlook trên web

Các lối tắt bàn phím được mô tả trong bài viết này tham chiếu tới kiểu bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Bố trí của các phím có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ .

Trong cài đặt Outlook trên web, bạn có thể chọn phiên bản phím tắt bạn đã quen. Bài viết này bao gồm thông tin về các phím tắt sẵn dùng nếu bạn chọn Outlook làm phiên bản phím tắt bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: 

  • Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt sẵn dùng trong phiên bản bạn chọn, nhấn phím dấu chấm hỏi (?) trên bàn phím của bạn khi đang sử dụng Outlook trên web.

  • Các phím tắt sẵn dùng cho Outlook trên web cũng là các phím tắt sẵn dùng trên Outlook.com.

Các phím tắt thường được sử dụng

Các phím tắt sau được những người chọn phiên bản phím tắt của Outlook sử dụng thường xuyên hơn trong Outlook trên web .

Để thực hiện điều này...

Nhấn...

Tạo thư email hoặc mục mới

Ctrl+N hoặc N

Xóa thư hoặc mục

Delete

Chuyển tiếp thư

Ctrl+Shift+F hoặc Shift+F

Đi đến Lịch

Ctrl+Shift+2

Trả lời tất cả cho thư email

Ctrl+Shift+R hoặc Shift+R

Trả lời thư email

Ctrl+R hoặc R

Tìm kiếm

Alt+Q

Gửi thư email

Ctrl+Enter

Đi tới Thư, Lịch, Mọi người và Tác vụ

Bạn có thể xem các tính năng và chức năng khác nhau của Outlook trên web bằng cách sử dụng lệnh và nút tiêu chuẩn trên các thanh dẫn hướng hoặc bạn có thể sử dụng rất nhiều phím tắt khác nhau. Chúng tôi đã phân chia các phím tắt theo vùng để thuận tiện cho bạn.

Phím tắt hỗn hợp

Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím để dẫn hướng các mục ở đầu cửa sổ Outlook trên web.

  • Sử dụng các phím Mũi tên phải và Mũi tên trái để di chuyển qua lại giữa Thư, Lịch, Mọi người và Tác vụ.

  • Sử dụng phím Tab để di chuyển đến thông tin của bạn, Tùy chọn, Tìm kiếm và Trợ giúp.

  • Nhấn Enter để đi tới vùng bạn đã tô sáng bằng cách chọn vùng đó.

Nhấn phím Esc để đóng bất kỳ biểu mẫu hoặc hộp nào đang mở. Tuy nhiên, nếu bạn làm vậy, mọi thông tin bạn thêm vào biểu mẫu hoặc hộp có thể sẽ không được lưu.

Các phím tắt hành động chung

Bây giờ, khi bạn đã biết các phím được sử dụng để di chuyển xung quanh trong Outlook trên web, dưới đây là những phím tắt có thể giúp bạn thực hiện một số hành động cơ bản.

Phím tắt

Hành động

Ctrl+N hoặc N

Tạo mục mới cùng loại với mô-đun bạn đang truy nhập. Ví dụ: cuộc họp mới trong Lịch.

E

Di chuyển email đến thư mục Lưu trữ.

Alt+Q

Chuyển tới hộp Tìm kiếm.

Ctrl+F6

Di chuyển từ một vùng đến một vùng khác. Đây là chức năng dẫn hướng mức cao nhất.

Lưu ý: 

  • Khi bạn đến vùng mình muốn, hãy sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến mục bạn muốn rồi nhấn Enter để thao tác trên mục đó.

  • Trong Thư, tổ hợp phím Ctrl+F6 sẽ giúp bạn di chuyển qua lại thanh dẫn hướng trên cùng, trạng thái cá nhân, các mục mới, thư mục và ngăn đọc.

Phím menu ngữ cảnh (hoặc Shift+F10)

Hành động này tương ứng với việc bấm chuột phải để chọn một tùy chọn. Trên các bàn phím tương thích Windows, phím menu ngữ cảnh nằm ở bên phải phím cách.

Enter

Chọn thư, mục lịch, liên hệ hoặc tác vụ và mở tùy chọn được tô sáng trong cửa sổ mới.

Phím tắt để soạn thảo văn bản

Bạn sẽ thấy các phím tắt để soạn thảo văn bản sẵn dùng trong Outlook trên web giống như các phím tắt sẵn dùng với các sản phẩm Microsoft khác.

Phím tắt

Hành động

Ctrl+C

Sao chép vùng chọn của bạn sang Bảng tạm.

Ctrl+X

Cắt văn bản bạn chọn.

Backspace (Xóa lùi)

Xóa văn bản được chọn hoặc các ký tự ở bên trái con trỏ.

Ctrl+Backspace

Xóa từ ở phía bên trái của con trỏ, nhưng không xóa khoảng trắng phía trước từ.

Ctrl+K

Hiển thị hộp để chèn siêu kết nối.

Ctrl+V

Dán nội dung từ Bảng tạm vào vị trí hiện tại.

Ctrl+Y

Lặp lại hành động gần đây nhất.

Ctrl+Z

Đảo ngược lại hành động gần đây nhất.

Insert

Chuyển đổi giữa chèn và ghi đè văn bản.

Phím tắt định dạng văn bản

Bạn có thể đã quen thuộc với các phím tắt định dạng văn bản bạn có thể sử dụng trong Outlook trên web. Microsoft đã tiêu chuẩn hóa các phím tắt định dạng văn bản trong nhiều sản phẩm Microsoft.

Phím tắt

Hành động

Ctrl+B

Áp dụng định dạng đậm.

Ctrl+I

Áp dụng định dạng nghiêng.

Ctrl+U

Áp dụng gạch dưới.

Thư

Phím tắt cho danh sách thư mục

Dưới đây là các phím tắt thường được sử dụng nhất với một danh sách thư mục.

Phím tắt

Hành động

Mũi tên trái

Thu gọn thư mục đã chọn.

Mũi tên phải

Bung rộng thư mục đã chọn.

F2

Đổi tên thư mục đã chọn.

Phím tắt cho danh sách đọc và thư

Dưới đây là các phím tắt có thể được sử dụng để thực hiện cùng một hành động, bất kể bạn đang làm việc trong danh sách thư hay danh sách đọc.

Phím tắt

Hành động

Insert

Áp dụng cờ mặc định cho cuộc hội thoại hoặc thư được chọn mà không cần mở menu cờ.

Lưu ý: Nếu cuộc hội thoại hoặc thư đã được gắn cờ, phím Insert sẽ đánh dấu cuộc hội thoại hoặc thư là Hoàn tất. Phím tắt này cũng hoạt động khi nhiều cuộc hội thoại hoặc thư được chọn.

Esc

Hủy bỏ tìm kiếm.

Lưu ý: Nếu menu ngữ cảnh đang mở, phím Esc sẽ đóng menu ngữ cảnh mà không hủy bỏ tìm kiếm.

Xóa

Xóa thư hoặc mục được chọn.

Ctrl+Q hoặc Q

Đánh dấu cuộc hội thoại hoặc thư đã chọn là đã đọc.

Ctrl+U hoặc U

Đánh dấu cuộc hội thoại hoặc thư đã chọn là chưa đọc.

Shift+Delete

Xóa vĩnh viễn thư hoặc mục được chọn.

Phím tắt cho danh sách thư

Phím tắt thường sử dụng cùng các tên phím hoặc cùng các tổ hợp phím. Tuy nhiên, cách thực hiện các hành động có thể khác nhau dựa theo vùng bạn đang làm việc. Các phím tắt được xác định tiếp theo sẽ được sử dụng cùng với danh sách thư.

Phím tắt

Hành động

Esc

Hủy bỏ tìm kiếm.

Lưu ý: Nếu menu ngữ cảnh đang mở, phím Esc sẽ đóng menu ngữ cảnh mà không hủy bỏ tìm kiếm.

Shift+Mũi tên xuống

Chọn thư hiện tại và thư tiếp theo trong danh sách. Dùng chức năng này để chọn nhiều thư liền kề nhau.

Shift+Mũi tên lên

Chọn thư hiện tại và thư trước trong danh sách. Dùng chức năng này để chọn nhiều thư liền kề nhau.

Home hoặc Ctrl+Home

Chọn thư đầu tiên trong thư mục.

Page down

Chọn thư đầu tiên trên trang tiếp theo cho các danh sách thư có hai trang trở lên.

Page up

Chọn thư đầu tiên trên trang trước cho các danh sách thư có hai trang trở lên.

End hoặc Ctrl+End

Chọn thư cuối cùng trong thư mục.

Phím tắt cho danh sách đọc

Hành động mà một phím tắt thực hiện có thể được coi là duy nhất với vùng bạn đang làm việc, mặc dù chúng có tích hợp các tên phím và tổ hợp phím quen thuộc. Dưới đây là các phím tắt được sử dụng cùng với danh sách đọc.

Phím tắt

Hành động

Esc

Đóng thư mới

Ctrl+N hoặc N

Tạo một thư mới.

Ctrl+Shift+F hoặc Shift+F

Chuyển tiếp thư đã chọn.

End hoặc Ctrl+End

Chuyển xuống dưới cùng của cuộc hội thoại hoặc thư.

Home hoặc Ctrl+Home

Chuyển lên trên cùng của cuộc hội thoại hoặc thư.

Page down

Di chuyển xuống một trang với các cuộc hội thoại hoặc thư có hai trang trở lên.

Page up

Di chuyển lên một trang với các cuộc hội thoại hoặc thư có hai trang trở lên.

Ctrl+R hoặc R

Trả lời thư đã chọn.

Ctrl+Shift+R hoặc Shift+R

Trả lời người gửi và tất cả những người nhận khác của thư đã chọn.

Ctrl+Enter

Gửi thư.

Lịch

Các phím tắt được xác định tiếp theo sẽ sẵn dùng khi bạn đang làm việc ở dạng xem lịch.

Phím tắt

Hành động

Ctrl+N

Tạo một mục lịch mới.

Delete

Xóa mục đã chọn.

Ctrl+Shift+2

Đi đến lịch.

Shift+Mũi tên phải

Đi tới khoảng thời gian tiếp theo. Ví dụ: nếu bạn đang ở dạng xem Tháng, Ctrl+Mũi tên phải sẽ đưa bạn đến tháng tiếp theo.

Shift+Mũi tên trái

Đi tới khoảng thời gian trước. Ví dụ: nếu bạn đang ở dạng xem Tháng, Ctrl+Mũi tên trái sẽ đưa bạn đến tháng trước.

Phím Shift+Alt+Y

Đi tới hôm nay.

Ctrl+F6

Chuyển đến một vùng khác trong lịch.

Tab

Chuyển đến sự kiện hoặc vùng tiếp theo trong dạng xem hiện tại.

Shift+Tab

Chuyển đến sự kiện hoặc vùng trước đó ở dạng xem hiện tại.

Enter

Mở mục đã chọn.

Shift+Alt+1

Chuyển sang dạng xem Ngày.

Shift+Alt+3

Chuyển tới dạng xem Tuần đầy đủ.

Shift+Alt+4

Chuyển tới dạng xem Tháng.

Shift+Alt+2

Chuyển tới dạng xem Tuần làm việc.

Biểu mẫu lịch

Phím tắt

Hành động

Ctrl+S

Lưu một cuộc hẹn.

Ctrl+Enter hoặc Alt+S

Gửi một cuộc họp.

Tác vụ

Làm việc trên các tác vụ của bạn bằng cách sử dụng một số phím tắt cơ bản.

Phím tắt

Hành động

Ctrl+N

Tạo tác vụ mới.

Delete

Xóa mục đã chọn.

Page down

Với danh sách có nhiều hơn hai trang, chọn mục đầu tiên trên trang tiếp theo.

Page up

Với danh sách có nhiều hơn hai trang, chọn mục đầu tiên trên trang trước đó.

Home

Chọn mục đầu tiên trong danh sách.

End

Chọn mục cuối cùng trong danh sách.

Mũi tên xuống

Chọn mục tiếp theo trong danh sách.

Mũi tên lên

Chọn mục trước đó trong danh sách.

Chủ đề liên quan

Các phím tắt trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×