Lối tắt bàn phím trong lịch 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lối tắt bàn phím Windows chuẩn (ví dụ, để cắt, sao chép, dán, xóa và in) áp dụng cho lịch. Bảng bên dưới danh sách lối tắt bàn phím.

Lối tắt bàn phím trong dạng xem lịch

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo cuộc họp mới

ENTER (với cuộc họp không được chọn) hoặc CTRL + N

Mở cuộc họp đã chọn

ENTER

Lưu các thay đổi trong một cuộc họp mà không cần đóng nó

CTRL+S

Sao chép một cuộc họp như một nối kết

CTRL+L

Hiển thị dạng xem tháng

CTRL+1

Hiển thị dạng xem tuần

CTRL+2

Hiển thị dạng xem ngày

CTRL+3

Hiển thị dạng xem tuần làm việc

CTRL+4

Hiển thị dạng xem tháng công việc

CTRL+5

Hiển thị tất cả cuộc họp trong một danh sách

CTRL+6

Hiển thị tất cả các cuộc họp hiện hoạt trong một danh sách

CTRL+7

Đi đến một ngày cụ thể

CTRL+D

Đi tới hôm nay

CTRL+T

Lối tắt bàn phím trong một cuộc họp mở lịch

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hồ sơ cuộc họp

CTRL+1

Hiển thị chương trình họp

CTRL+2

Hiển thị các ghi chú cuộc họp

CTRL+3

Hiển thị tóm tắt cuộc họp

CTRL+4

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×