Lối tắt bàn phím cho sơ đồ tổ chức

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím cho các tác vụ thường gặp trong Bổ trợ Sơ đồ Tổ chức cho các chương trình của Microsoft Office, chẳng hạn như hộp tạo hoặc hiển thị biểu đồ tổ chức. Các lối tắt bàn phím tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên bố trí bàn phím khác có thể tương ứng không chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím được phân tách bằng dấu cộng (+).

Để in chủ đề này, hãy nhấn CTRL + P.

Tạo hộp

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo một cấp dưới hộp đã chọn hiện tại.

F2

Tạo một đồng nghiệp trước khi hộp hiện được chọn (sang trái hoặc bên trên hộp hiện tại, tùy thuộc vào kiểu nhóm).

F3

Tạo một đồng nghiệp sau khi hộp hiện được chọn (sang phải hoặc bên dưới hộp hiện tại, tùy thuộc vào kiểu nhóm).

F4

Tạo người quản lý cho hộp đã chọn hiện tại.

F5

Tạo một bộ trợ giúp vào hộp đã chọn hiện tại.

F6

Chọn hộp

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các hộp trong biểu đồ.

CTRL+A

Chọn nhánh bên dưới manager(s) đã chọn.

CTRL+B

Chọn Nhóm mà hộp đã chọn hiện đang lưu ở đó.

CTRL+G

Chọn hộp trên cùng.

CTRL + ALT + B

Mở rộng vùng chọn sang trái.

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn sang phải.

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn xuống dưới.

SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở rộng vùng chọn lên trên.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Chọn hộp tiếp theo ở bên trái khi một hộp được chọn.

MŨI TÊN TRÁI

Chọn hộp tiếp theo ở bên phải khi một hộp được chọn.

MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển đến hộp

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến hộp tiếp theo ở bên trái.

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển đến hộp tiếp theo ở bên phải.

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển tới hộp tiếp theo lên trong biểu đồ.

MŨI TÊN LÊN

Di chuyển đến hộp tiếp theo trong biểu đồ.

MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển xung quanh trong một biểu đồ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển lên trên cùng của biểu đồ.

HOME

Di chuyển xuống dưới cùng của biểu đồ.

END

Di chuyển một màn hình xuống trong biểu đồ.

PAGE DOWN

Di chuyển một màn hình ở bên phải trong biểu đồ.

CTRL+PAGE DOWN

Di chuyển một màn hình lên trong biểu đồ.

PAGE UP

Di chuyển một màn hình sang bên trái trong biểu đồ.

CTRL+PAGE UP

Di chuyển đến trường văn bản tiếp theo trong hộp.

TAB

Di chuyển đến trường trước đó của văn bản trong hộp.

SHIFT+TAB

Hiển thị biểu đồ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị biểu đồ của bạn hoàn toàn trong cửa sổ.

F9

Hiển thị biểu đồ của bạn tại 50% của kích cỡ thực.

F10

Hiển thị biểu đồ của bạn ở kích cỡ thực.

F11

Hiển thị biểu đồ của bạn tại 200% của kích cỡ thực.

F12

Sửa văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sửa mục đầu tiên của thông tin trong một hộp.
Bạn cũng có thể chọn một hộp và bắt đầu nhập. Những gì bạn nhập sẽ thay thế mục văn bản đầu tiên trong hộp, nếu có.

NHẬP sau khi bạn chọn hộp

Xóa bỏ ký tự ở bên phải của điểm chèn, nếu không có văn bản được chọn.
Xóa văn bản đã chọn, nếu văn bản được chọn.

DELETE

Xóa bỏ ký tự ở bên trái của điểm chèn, nếu không có văn bản được chọn.
Xóa văn bản đã chọn, nếu văn bản được chọn.

BACKSPACE

Di chuyển sang trái một ký tự.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển sang phải một ký tự.

MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn sang trái một ký tự.

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn sang phải một ký tự.

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển đến hàng kế tiếp trong hộp khi chỉnh sửa văn bản.
Cho phép sửa văn bản trong hộp khi một hộp được chọn.

ENTER

Di chuyển đến đầu dòng.

HOME

Di chuyển đến cuối dòng.

END

Mở rộng vùng chọn đến đầu dòng.

SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn đến cuối dòng.

SHIFT+END

Di chuyển tới đường trước khi sửa văn bản.

MŨI TÊN LÊN

Di chuyển tới đường tiếp theo khi chỉnh sửa văn bản.

MŨI TÊN XUỐNG

Dùng hộp thoại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến mục tiếp theo (hộp danh sách, hộp văn bản, nút, hộp kiểm, v.v.).

TAB

Di chuyển đến mục trước.

SHIFT+TAB

Chọn mục tiếp theo trong danh sách hoặc nhóm các mục tương tự.

Phím mũi tên

Bật hộp kiểm mục hoặc tắt khi một hộp kiểm được chọn.
Nhấn nút khi một nút được chọn.

PHÍM CÁCH

Di chuyển đến đầu mục tiếp theo bằng chữ cái đó trong danh sách hoặc nhóm các mục tương tự.

Chữ cái

Chọn một nút với dày viền.

ENTER

Hủy bỏ hộp thoại.

ESC

Sử dụng menu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Kích hoạt thanh menu.

ALT

Mở menu điều khiển.

ALT+PHÍM CÁCH

Khi thanh menu được kích hoạt

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hủy bỏ menu.

ESC

Mở menu điều khiển.

ALT+PHÍM CÁCH

Hiển thị menu. Ví dụ, nhập F để hiển thị menu tệp .

ALT + chữ cái đầu tiên trong menu tên

Khi một menu được hiển thị

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn lệnh bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên của lệnh trong menu danh sách. Ví dụ, trên menu tệp , hãy nhập N để chọn lệnh mới .

Các chữ cái đầu tiên của lệnh trong menu danh sách

Chọn lệnh được tô sáng.

ENTER

Hủy bỏ menu.

ESC

Tô sáng các lệnh trong menu.

MŨI TÊN LÊN

Lệnh tiếp theo trong menu tô sáng.

MŨI TÊN XUỐNG

Mở menu bên trái.

MŨI TÊN TRÁI

Mở menu bên phải.

MŨI TÊN PHẢI

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×