Lối tắt bàn phím

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này mô tả các lối tắt bàn phím cho các tác vụ thường gặp trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0 . Các lối tắt bàn phím tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên bố trí bàn phím khác có thể tương ứng không chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Đối với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím đó được phân tách bằng dấu cộng (+). Đối với lối tắt bàn phím trong đó bạn nhấn một phím rồi ngay lập tức bấm phím còn lại, thì dấu phẩy (,) sẽ phân tách các phím.

Lối tắt bàn phím được thiết kế để làm việc với các trình duyệt được hỗ trợ.

Để in chủ đề này, hãy nhấn phím TAB để chọn Hiện Tất cả, nhấn ENTER rồi sau đó nhấn CTRL+P.

Lưu ý: Hành vi của lối tắt bàn phím khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt Web mà bạn sử dụng. Ví dụ, trong Windows Internet Explorer, tổ hợp phím lối tắt được gán cho siêu kết nối đặt tiêu điểm hiện hoạt trên siêu kết nối đó. Bạn phải rồi nhấn ENTER để theo siêu kết nối. Trong Firefox, nhấn tổ hợp phím theo nối kết tự động.

Trong bài viết này

Tất cả các trang

Tác vụ thường gặp

Nhận trợ giúp

Chủ đề liên quan

Tất cả các trang

Tất cả các trang

Cách thực hiện

Nhấn

Bật hoặc tắt Thêm Chế độ có thể Truy nhập.

Chế độ dễ truy nhập dễ thay đổi cách thức nội dung được kết xuất trên một trang web Windows SharePoint Services 3.0 , cách tối ưu hóa cho các công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình.

TAB (nhấn liên tục, ngay lập tức sau khi mở trang trong một trình duyệt.)

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết đến nội dung chính thẳng .

ALT+J

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết Xem tất cả nội dung trang .

ALT+3

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu Hành động trang .

ALT+/

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết Tìm kiếm .

ALT+S

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết Trợ giúp .

ALT+6

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết trang đầu .

ALT+1

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu chào mừng .

Alt+L

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu dạng xem .

ALT+V

Bung rộng các menu chẳng hạn như menu Hành động Trang.

SHIFT+ENTER

Bung rộng danh sách chẳng hạn như menu Phạm vi tìm kiếm bên cạnh hộp Tìm kiếm ở phía trên cùng của hầu hết các trang thả xuống.

ALT+MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển vùng chọn từ phần Web vào phần Web trên trang, chẳng hạn như trên trang chủ, mà sử dụng nhiều phần Web.

ALT+W

Đầu trang

Tác vụ phổ biến

Trình soạn thảo văn bản có định dạng

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm vào

Nhấn

Nút hướng văn bản phải-qua-trái

CTRL+SHIFT+<

Nút hướng văn bản trái sang phải

CTRL+SHIFT+>

Nút đậm

CTRL+B

Nút sao chép

CTRL+C

Nút màu văn bản

CTRL+SHIFT+C

Nút Căn giữa

CTRL+E

Danh sách Đánh số

CTRL+SHIFT+E

Menu phông

CTRL+SHIFT+F

Nút nghiêng

CTRL+I

Nút Căn trái

CTRL+L

Nút Danh sách dấu đầu dòng

CTRL+SHIFT+L

Nút Tăng thụt lề

CTRL+M

Nút Giảm thụt lề

CTRL+SHIFT+M

Menu Cỡ phông

CTRL+SHIFT+P

Nút Căn phải

CTRL+R

Nút gạch dưới

CTRL+U

Nút dán

CTRL+V

Menu Màu nền

CTRL+SHIFT+W

Nút cắt

CTRL+X

Thêm hoặc sửa mục, tài liệu, chú thích thảo luận hoặc trả lời khảo sát

Cách thực hiện

Nhấn

Hủy bỏ Nút (hủy bỏ các thay đổi và trở lại danh sách, thư viện, bảng thảo luận hay khảo sát)

ALT+C

Nút OK (lưu các thay đổi và đóng trang)

ALT+O

Danh sách hoặc thư viện trang

Cách thực hiện

Nhấn

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu mới trên thanh công cụ danh sách hoặc thư viện

ALT + N (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu tải lên trên thanh công cụ danh sách hoặc thư viện

Tùy thuộc vào kiểu thư viện, menu Tải lên chứa các lệnh Tải Tài liệu lên và Tải Nhiều Tài liệu lên.

ALT + U (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu hành động trên thanh công cụ danh sách hoặc thư viện

Tùy thuộc vào kiểu danh sách hay thư viện, menu Hành động chứa các lệnh Sửa trong Biểu dữ liệu, Mở bằng Windows Explorer, Xuất sang Bảng tính, Xem Nguồn cấp RSS và Cảnh báo Tôi.

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu thiết đặt trên thanh công cụ danh sách hoặc thư viện

Tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện, menu thiết đặt có chứa lệnh Tạo cột, Tạo dạng xemThiết đặt thư viện kiểu thư viện .

ALT + tôi (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Tạo Tài liệu Mới

Lệnh này nằm trên menu mới .

ALT + N (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Tạo Thư mục Mới

Lệnh này nằm trên menu mới .

ALT + N (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Tải Tài liệu lên

Lệnh này nằm trên menu tải lên .

ALT + U (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Ở dạng xem chuẩn, Sửa trong Biểu dữ liệu

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Bung rộng menu của các tùy chọn cho tài liệu trong thư viện.

SHIFT+ENTER

Lọc một cột trong danh sách. Điều này yêu cầu tiêu đề cột có tiêu điểm hiện hoạt (nhấn ALT + J để bỏ qua để đến khu vực nội dung chính, và sau đó nhấn TAB liên tục cho đến khi tiêu đề được chọn).

SHIFT+ENTER

Trang thư viện ảnh

Cách thực hiện

Nhấn

Sửa

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Xóa

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Tải xuống

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Gửi Đến

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Xem Chiếu Hình

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Mở bằng Windows Explorer

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Trang khảo sát

Cách thực hiện

Nhấn

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu hành động

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nút trả lời khảo sát này

ALT+N

Xuất Kết quả sang bảng tính

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Nối kết hiện tóm tắt đồ họa phản hồi

ALT+R

Trong một biểu mẫu để sửa phản hồi khảo sát, hãy chọn nút lưu và đóng

ALT+S

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết hiện tất cả phản hồi

ALT+U

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên menu thiết đặt

ALT+I

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nút Trang tiếp theo

ALT+N

Trang quyền

Cách thực hiện

Nhấn

Loại bỏ Quyền của Người dùng

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Sửa Quyền của Người dùng

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Thừa kế Quyền

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Tất cả trang nội dung trang

Cách thực hiện

Nhấn

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nút tạo

ALT+N

Bảng thảo luận

Cách thực hiện

Nhấn

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nút Thảo luận mới

ALT+N

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên lệnh xem Threaded (khi sử dụng dạng xem phẳng mặc định)

Lệnh này nằm trên menu dạng xem .

ALT + W (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên lệnh xem phẳng (khi sử dụng dạng xem Threaded )

Lệnh này nằm trên menu dạng xem .

ALT + W (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Dạng xem lịch biểu

Cách thực hiện

Nhấn

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết dạng xem ngày

ALT+DẤU CHẤM

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết dạng xem tuần

ALT+DẤU TRỪ

Để kích hoạt hoặc đặt tiêu điểm lên nối kết dạng xem tháng

ALT+DẤU BẰNG

Di chuyển đến trước ngày, tuần hoặc tháng trong dạng xem

ALT+[

Di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trong dạng xem tiếp theo

ALT+]

Trong điều khiển bộ chọn ngày, chuyển đến tháng trước đó

ALT+<

Trong điều khiển bộ chọn ngày, chuyển đến tháng tiếp theo

ALT+>

Danh sách liên hệ

Cách thực hiện

Nhấn

Kết nối với Outlook

Lệnh này nằm trên menu hành động .

ALT + C (để kích hoạt menu, nhấn SHIFT + ENTER. Để chọn một lệnh, nhấn mũi tên xuống.)

Trang phần web

Cách thực hiện

Nhấn

Di chuyển đến Phần Web hoặc phần ngăn công cụ tiếp theo.

ALT+W

Mở menu Phần Web . (Điều này yêu cầu phần Web có tiêu điểm hiện hoạt. Nhấn ALT + W liên tục cho đến khi bạn chọn tiêu đề cho phần Web mà bạn muốn, sau đó nhấn phím TAB.)

ALT+ENTER

Sửa đổi phần Web. (Điều này đòi hỏi menu Phần Web có tiêu điểm hiện hoạt. Nhấn ALT + W liên tục cho đến khi bạn chọn tiêu đề cho phần Web mà bạn muốn, nhấn phím TAB, sau đó nhấn ALT + ENTER.)

Nhấn MŨI TÊN XUỐNG (nhấn nhiều lần)

Lưu các thay đổi thuộc tính trong ngăn công cụ Phần Web rồi sau đó đóng ngăn công cụ này lại.

ALT+O

Lưu các thay đổi thuộc tính trong ngăn công cụ Phần Web rồi sau đó duy trì ngăn công cụ này ở trạng thái mở.

ALT+Y

Hủy các thay đổi thuộc tính trong ngăn công cụ Phần Web rồi sau đó đóng ngăn công cụ này lại.

ALT+C

Thêm Phần Web đã chọn ở cửa sổ Thêm Phần Web vào một Trang Phần Web.

ALT+O

Chuyển đến mục trước đó trong danh sách thả xuống, menu hay menu con.

MŨI TÊN LÊN

Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách thả xuống, menu hay menu con.

MŨI TÊN XUỐNG

Đóng một menu con và trở về menu trước đó hoặc menu con.

MŨI TÊN TRÁI

Mở menu con tiếp theo.

MŨI TÊN PHẢI

Trình soạn thảo văn bản có định dạng của phần Web trình soạn nội dung

Thanh công cụ chuẩn

Cách thực hiện

Nhấn

Cắt vùng chọn sang Bảng tạm.

CTRL+X

Sao chép vùng chọn sang Bảng tạm.

CTRL+C

Dán nội dung của Bảng tạm vào vị trí hiện tại.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Hoàn tác lệnh gần đây nhất.

CTRL+Z

Làm lại lệnh được hoàn tác gần đây nhất.

CTRL+Y

Tìm văn bản.

CTRL+F

Chuyển đổi giữa việc ẩn và hiện đường lưới.

CTRL+SHIFT+G

Tạo siêu kết nối cho vùng chọn hoặc sửa siêu kết nối hiện có.

CTRL+L

Chèn ảnh.

ALT+CTRL+I

Chèn bảng.

ALT+SHIFT+T

Chèn hàng vào bảng.

ALT+CTRL+R

Chèn cột vào bảng.

ALT+CTRL+C

Chèn ô vào bảng.

ALT+CTRL+L

Phối ô trong một bảng.

ALT+CTRL+M

Tách ô trong một bảng.

ALT+CTRL+S

Tìm trợ giúp.

F1

Công cụ định dạng

Cách thực hiện

Nhấn

Thay đổi kiểu văn bản.

CTRL+SHIFT+S

Đổi kiểu phông văn bản.

CTRL+SHIFT+F

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm từ văn bản đã chọn.

CTRL+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng từ văn bản đã chọn.

CTRL+I

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch chân từ văn bản đã chọn.

CTRL+U

Thay đổi màu nền của văn bản.

CTRL+SHIFT+B

Căn trái đoạn đã chọn.

ALT+SHIFT+[

Căn vùng chọn vào giữa.

ALT+SHIFT+|

Căn phải đoạn đã chọn.

ALT+SHIFT+]

Chuyển đổi đoạn đã chọn theo hướng từ trái sang phải.

CTRL+SHIFT+>

Chuyển đổi đoạn đã chọn theo hướng từ phải sang trái.

CTRL+SHIFT+ <

Tạo danh sách đánh số.

ALT+CTRL+N

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng từ đoạn đã chọn.

ALT+CTRL+B

Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+SHIFT+T

Thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+T

Sửa nội dung

Cách thực hiện

Nhấn

Xóa bỏ vùng chọn không có đặt nó trên bảng tạm.

DELETE

Chuyển đổi giữa chèn và ghi đè văn bản.

INSERT

Xóa bỏ vùng chọn, hoặc nếu không có lựa chọn không, ký tự trước con trỏ.

BACKSPACE (XÓA LÙI)

Xóa bỏ tất cả từ trước con trỏ, nhưng không có khoảng trống trước đó.

CTRL+BACKSPACE

Chèn một hàng mới (nhưng không nằm trong yếu tố Đoạn văn bản HTML: <P>).

SHIFT+ENTER

Dẫn hướng nội dung

Cách thực hiện

Nhấn

Di chuyển con chạy một ký tự ở bên phải.

MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển con chạy một ký tự ở bên trái.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ lên một dòng.

MŨI TÊN LÊN

Di chuyển con trỏ xuống một dòng.

MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển con trỏ chuyển tiếp một từ.

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển con trỏ lùi lại một từ.

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ đến bắt đầu dòng.

HOME

Di chuyển con trỏ đến cuối dòng.

END

Di chuyển con trỏ lên một đoạn văn bản.

CTRL+MŨI TÊN LÊN

Di chuyển con trỏ xuống dưới một đoạn văn bản.

CTRL+MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển con trỏ lên một trang.

PAGE UP

Di chuyển con trỏ xuống một trang.

PAGE DOWN

Di chuyển con trỏ đến đầu nội dung.

CTRL+HOME

Di chuyển con trỏ đến cuối nội dung.

CTRL+END

Mở rộng vùng chọn nội dung

Cách thực hiện

Nhấn

Mở rộng vùng chọn sang phải một ký tự.

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn sang trái một ký tự.

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn sang phải một từ.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn sang trái một từ.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn lên một hàng.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Mở rộng vùng chọn xuống một hàng.

SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở rộng vùng chọn đến cuối dòng.

SHIFT+END

Mở rộng vùng chọn đến đầu dòng.

SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn lên một trang.

SHIFT+PAGE UP

Mở rộng vùng chọn xuống một trang.

SHIFT+PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn đến đầu nội dung.

CTRL+SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn đến cuối nội dung.

CTRL+SHIFT+END

Chọn toàn bộ nội dung.

CTRL+A

Dẫn hướng bảng, hình ảnh hoặc đối tượng (thành phần khối HTML)

Cách thực hiện

Nhấn

Chuyển đến bảng, hình ảnh hoặc đối tượng tiếp theo (thành phần khối HTML) trong nội dung.

TAB

Chuyển về bảng, hình ảnh hoặc đối tượng trước (thành phần khối HTML) trong nội dung.

SHIFT+TAB

Di chuyển từ nội dung để thành phần khối tiếp theo trên trang Web.

CTRL+TAB

Chuyển đến nút Lưu.

SHIFT+CTRL+TAB

Chuyển đổi giữa định vị tuyệt đối và định vị tương đối cho bảng, hình ảnh hoặc đối tượng (thành phần khối HTML).

CTRL+K

Trang bảo trì phần web

Cách thực hiện

Nhấn

Di chuyển đến nút đóng .

ALT+C

Di chuyển đến nút xóa .

ALT+X

Trở về trang Web trước đó.

ALT+G

Di chuyển đến nút đặt lại .

ALT+R

Chuyển đổi giữa các dạng xem cá nhân và được chia sẻ.

ALT+S

Đầu trang

Nhận trợ giúp

Dùng cửa sổ trợ giúp

Cửa sổ trợ giúp cung cấp quyền truy nhập vào tất cả nội dung Trợ giúp cho một site SharePoint. Cửa sổ trợ giúp sẽ hiển thị chủ đề và nội dung Trợ giúp khác.

Trong cửa sổ Trợ giúp

Cách thực hiện

Nhấn

Mở cửa sổ Trợ giúp.

ALT+6

Đóng cửa sổ Trợ giúp.

ALT+F4

Chuyển đổi giữa cửa sổ Trợ giúp và chương trình hiện hoạt.

ALT+TAB

Thực hiện hành động mặc định cho mục đã chọn.

ENTER

Trong trợ giúp và hướng dẫn cửa sổ, hãy chọn mục tiếp theo hoặc trước đó, tương ứng.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Trong chủ đề trợ giúp, bung rộng hoặc thu gọn mục đã chọn, tương ứng.

ENTER

Chọn văn bản ẩn hoặc siêu kết nối kế tiếp, bao gồm Hiện Toàn bộ hoặc Ẩn Toàn bộ ở đầu của một chủ đề.

TAB

Chọn siêu kết nối hoặc văn bản ẩn trước đó.

SHIFT+TAB

Thực hiện hành động cho Hiện Tất cả, Ẩn Tất cả, văn bản ẩn hoặc siêu kết nối đã chọn.

ENTER

Di chuyển trở lại chủ đề Trợ giúp trước đó (nút Quay lại).

ALT+MŨI TÊN TRÁI hoặc BACKSPACE

Di chuyển tới chủ đề Trợ giúp kế tiếp (nút Chuyển tiếp).

ALT+MŨI TÊN PHẢI

Cuộn lên trên hoặc xuống dưới từng ít một, trong chủ đề Trợ giúp đang được hiển thị.

MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN XUỐNG

Cuộn nhiều lên trên hoặc xuống dưới mỗi lần, trong chủ đề Trợ giúp đang được hiển thị.

PAGE UP, PAGE DOWN

Dừng hành động cuối (nút Dừng).

ESC

Làm mới cửa sổ (nút Làm mới).

F5

In chủ đề Trợ giúp hiện thời.

Lưu ý: Nếu chủ đề trợ giúp hiện tại không phải là cửa sổ hiện hoạt, hãy nhấn F6 và sau đó nhấn CTRL + P.

CTRL+P

Nhập văn bản vào hộp tìm kiếm.

TAB (nhấn liên tục)

Chọn siêu kết nối trước đó.

SHIFT+TAB

In chủ đề Trợ giúp hiện thời.

CTRL+P

Đầu trang

Chủ đề liên quan

Các tính năng khả năng truy nhập

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×