Lọc theo vị trí hàng (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Trong Power Query, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo truy vấn để lọc theo vị trí hàng. Lọc hàng theo vị trí được tương tự như lọc hàng theo giá trị, ngoại trừ rằng hàng được giữ lại hoặc loại bỏ tùy theo vị trí của họ trong bảng chứ không phải bằng giá trị ô. Bạn tạo cột chỉ mục để hiển thị vị trí hàng trước khi loại bỏ bất kỳ hàng.

Để Giữ lại Hàng Trên cùng

 1. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Từ menu ngữ cảnh của bảng, hãy chọn Giữ lại Hàng Trên cùng.

 3. Trong hộp thoại Giữ lại Hàng Trên cùng, hãy nhập Số hàng cần giữ lại.

 4. Bấm vào Áp dụng.

Trình soạn thảo Truy vấn của Power Query

Để Giữ lại 100 Hàng Trên cùng

 1. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Từ menu ngữ cảnh của bảng, hãy chọn Giữ lại 100 Hàng Trên cùng.

Để Giữ lại Phạm vi Hàng

 1. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Từ menu ngữ cảnh của bảng, hãy chọn Giữ lại Phạm vi Hàng.

 3. Trong hộp thoại Giữ lại Phạm vi Hàng:

  1. Nhập vị trí của Hàng thứ nhất cần giữ lại.

  2. Nhập Số hàng cần giữ lại.

 4. Bấm vào Áp dụng.

Để Loại bỏ Hàng trên cùng

 1. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Từ menu ngữ cảnh của bảng, hãy chọn Loại bỏ Hàng Trên cùng.

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ Hàng Trên cùng, hãy nhập Số hàng cần loại bỏ.

 4. Bấm vào Áp dụng.

Để Loại bỏ Cách Hàng

 1. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Từ menu ngữ cảnh của bảng, hãy chọn Loại bỏ Cách hàng.

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ Cách Hàng:

  1. Nhập Hàng thứ nhất cần loại bỏ.

  2. Nhập Số hàng cần loại bỏ.

  3. Nhập Số hàng cần giữ lại.

 4. Bấm vào Áp dụng.

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×