Hàng & cột

Lọc các giá trị đơn nhất hoặc loại bỏ những giá trị trùng lặp

Lọc ra những giá trị duy nhất hoặc loại bỏ những giá trị trùng lặp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Excel, có một vài cách để lọc ra giá trị duy nhất — hoặc loại bỏ giá trị trùng lặp:

 • Để lọc ra giá trị duy nhất, hãy bấm dữ liệu > sắp xếp & lọc > nâng cao.
  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 • Để loại bỏ giá trị trùng lặp, hãy bấm dữ liệu > công cụ dữ liệu > Loại bỏ các mục trùng lặp.
  Loại bỏ Trùng lặp

 • Để tô sáng giá trị duy nhất hoặc trùng lặp, hãy dùng lệnh Định dạng có điều kiện trong nhóm kiểu trên tab trang đầu .

Lọc giá trị duy nhất và loại bỏ các giá trị trùng lặp là hai nhiệm vụ tương tự, vì mục tiêu là để trình bày một danh sách các giá trị duy nhất. Không có sự khác biệt quan trọng, Tuy nhiên: khi bạn lọc cho giá trị duy nhất, các giá trị trùng lặp được chỉ ẩn tạm thời. Tuy nhiên, loại bỏ giá trị trùng lặp có nghĩa là bạn đang vĩnh viễn xóa giá trị trùng lặp.

Một giá trị trùng lặp là một trong đó tất cả giá trị trong ít nhất một hàng có giống hệt cho tất cả các giá trị trong một hàng. So sánh các giá trị trùng lặp tùy thuộc vào những gì sẽ xuất hiện trong ô — không phải là giá trị cơ sở lưu trữ trong ô. Ví dụ, nếu bạn có cùng một giá trị ngày trong ô khác nhau, một định dạng là "8/3/2006" và khác "8 tháng 3 năm 2006", các giá trị là duy nhất.

Kiểm tra trước khi loại bỏ trùng lặp: Trước khi loại bỏ giá trị trùng lặp, đó là nên trước tiên hãy thử để lọc trên — hoặc định dạng có điều kiện trên — giá trị duy nhất để xác nhận rằng bạn đạt được kết quả bạn mong đợi.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một bảng.

 2. Bấm dữ liệu > nâng cao (trong cácnhómsắp xếp & lọc ).

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 3. Trong hộp bật lên Bộ lọc nâng cao , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để lọc phạm vi ô hoặc bảng tại chỗ:

 • Hãy bấm lọc danh sách, tại chỗ.

Để sao chép các kết quả của bộ lọc đến vị trí khác:

 • Bấm sao chép vào vị trí khác.

 • Trong hộp sao chép , hãy nhập một tham chiếu ô.

 • Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn cửa sổ bật lên, hãy chọn một ô trên trang tính, rồi bấm bung rộng Ảnh nút .

 • Kiểm tra bản ghi duy nhất, sau đó bấm OK.

Các giá trị duy nhất từ phạm vi sẽ sao chép vào vị trí mới.

Khi bạn loại bỏ giá trị trùng lặp, hiệu ứng chỉ nằm trên các giá trị trong phạm vi ô hoặc bảng. Các giá trị nằm ngoài phạm vi ô hoặc bảng sẽ không thay đổi hoặc di chuyển.  Khi loại bỏ trùng lặp, sự kiện đầu tiên của giá trị trong danh sách được giữ, nhưng các giá trị giống hệt nhau sẽ bị xóa.

Vì bạn chuẩn bị xóa vĩnh viễn dữ liệu nên tốt hơn là bạn nên sao chép dải ô hoặc bảng ban đầu sang một trang tính hoặc sổ làm việc khác trước khi loại bỏ các giá trị trùng lặp.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một bảng.

 2. Trên tab dữ liệu , hãy bấm Loại bỏ các mục trùng lặp (trong nhóm Công cụ dữ liệu ).

  Loại bỏ Trùng lặp
 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Bên dưới cột, hãy chọn một hoặc nhiều cột.

  • Để nhanh chóng chọn tất cả các cột, hãy bấm Chọn tất cả.

  • Để nhanh chóng xóa tất cả các cột, hãy bấm Bỏ chọn tất cả.

   Nếu phạm vi ô hoặc bảng có chứa nhiều cột và bạn muốn chỉ chọn một số cột, bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng hơn để bấm Bỏ chọn tất cả, và sau đó bên dưới cột, chọn các cột.

   Lưu ý: Dữ liệu này sẽ bị loại bỏ tất cả các cột, ngay cả khi bạn không chọn tất cả các cột ở bước này. Ví dụ, nếu bạn chọn Column1 và 2, nhưng không Column3, thì các "khóa" được dùng để tìm mục trùng lặp là giá trị của cả hai Column1 & 2.  Nếu trùng lặp được tìm thấy trong các cột này, sau đó toàn bộ hàng sẽ bị loại bỏ, bao gồm các cột khác trong bảng hoặc phạm vi.

 4. Bấm OK, và một thông báo sẽ xuất hiện để cho biết số lượng giá trị trùng lặp đã được loại bỏ, hoặc số lượng giá trị duy nhất vẫn giữ nguyên. Bấm OK để loại bỏ thông báo này.

 5. U ndo thay đổi bằng cách bấm hoàn tác (hoặc nhấn Ctrl + Z trên bàn phím).

Bạn không thể loại bỏ giá trị trùng lặp từ Đại cương dữ liệu mà được viền ngoài hoặc có tổng phụ. Để loại bỏ trùng lặp, bạn phải loại bỏ Đại cương và các tổng phụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem đại cương danh sách dữ liệu trong một trang tínhloại bỏ tổng phụ.

Lưu ý: Bạn không thể định dạng có điều kiện các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable theo các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp.

Định dạng nhanh

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên nhỏ để Định dạng có điều kiện, và sau đó bấm Tô sáng quy tắc ô, và chọn Giá trị trùng lặp.
  Giá trị trùng lặp

 3. Nhập các giá trị mà bạn muốn dùng, sau đó chọn một định dạng.

Định dạng nâng cao

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm vào mũi tên để Định dạng có điều kiện, sau đó bấm Quản lý quy tắc để hiển thị cửa sổ bật lên Quản lý quy tắc định dạng có điều kiện .
  Menu Định dạng có điều kiện với tính năng Quản lý quy tắc được tô sáng

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một định dạng có điều kiện, hãy bấm Quy tắc mới để hiển thị cửa sổ bật lên Quy tắc định dạng mới .

  • Để thay đổi định dạng có điều kiện, hãy bắt đầu bằng vẫn đảm bảo rằng thích hợp trang tính hoặc bảng đã được chọn trong danh sách hiện các quy tắc để định dạng . Nếu cần thiết, hãy chọn một phạm vi ô bằng cách bấm thu gọn Ảnh nút nút trong cửa sổ bật lên áp dụng cho tạm thời ẩn nó. Chọn một phạm vi ô trên trang tính mới, sau đó bung rộng cửa sổ bật lên lại Ảnh nút . Chọn quy tắc, sau đó bấm sửa quy tắc để hiển thị cửa sổ bật lên Sửa quy tắc định dạng .

 4. Bên dưới chọn kiểu quy tắc, bấm định dạng giá trị chỉ duy nhất hoặc trùng lặp.

 5. Trong danh sách định dạng tất cả các chỉnh sửa mô tả quy tắc, hãy chọn duy nhất hoặc trùng lặp.

 6. Bấm định dạng để hiển thị cửa sổ bật lên Định dạng ô .

 7. Chọn số, phông, viền hoặc định dạng tô mà bạn muốn áp dụng khi giá trị ô thỏa mãn điều kiện, sau đó bấm OK. Bạn có thể chọn nhiều hơn một định dạng. Các định dạng mà bạn chọn được hiển thị trong ngăn bản xem trước .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×