Lọc ngày trong PivotTable hoặc PivotChart

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hộp thoại Đánh dấu là Bảng Ngày sẽ xuất hiện khi bạn bấm nút Đánh dấu là Bảng Ngày hoặc chọn Thiết đặt Bảng Ngày trong tab Thiết kế của cửa sổ Power Pivot. Với hộp thoại Đánh dấu là Bảng Ngày, bạn chỉ rõ một cột ngày duy nhất, điều này cho phép dùng bộ lọc ngày nâng cao đối với dữ liệu Power Pivot trong báo cáo Excel pivot.

Bộ lọc ngày nâng cao sẽ xuất hiện cho các nhãn hàng và cột trong PivotTable hoặc PivotChart khi bạn thêm trường từ bảng ngày vào Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột của danh sách trường Power Pivot.

Để thay đổi các thuộc tính ngày

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy chọn bảng có chứa ngày.

  2. Trong tab thiết kế, bấm đánh dấu là bảng ngày tháng.

  3. Trong hộp thoại, hãy chọn cột có chứa các giá trị duy nhất, không chứa giá trị trống.

  4. Bấm OK.

Để dùng bộ lọc ngày nâng cao

  1. Hãy dẫn hướng tới PivotTable hoặc PivotChart trong cùng một sổ làm việc.

  2. Thêm một cột từ bảng Ngày vào vùng Nhãn Cột hoặc Nhãn Hàng của danh sách trường Power Pivot.

  3. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Nhãn Cột hoặc Nhãn Hàng trong PivotTable.

  4. Trỏ tới Bộ lọc Ngày rồi chọn bộ lọc từ danh sách đó.

    Bộ lọc dữ liệu

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×