Lọc email rác và thư rác trong Outlook trên web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư được xác định là email rác có thể tự động được chuyển vào thư mục Email rác. Bất kỳ phần mềm độc hại — phần mềm độc hại tiềm ẩn hoặc mã — bị vô hiệu hóa.

Chặn việc người gửi gửi email cho bạn

Nếu bạn đang nhận được email không mong muốn, bạn có thể chặn địa chỉ email và bạn không muốn nhận email từ tên miền. Thêm bất kỳ địa chỉ email hoặc tên miền vào danh sách người gửi bị chặn của bạn để gửi các email trực tiếp đến thư mục Email rác của bạn.

 1. Chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thư > tài khoản > chặn hoặc cho phép.

 2. Bên dưới chặn hoặc cho phép, chọn tự động lọc email rác.

 3. Dưới Người gửi chặn, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn muốn chặn và chọn Thêm Thêm .

  Ảnh chụp màn hình của trang người gửi bị chặn.

 4. Chọn lưu Nút lưu. .

  Mẹo: Để sửa hoặc xóa email hoặc tên miền từ danh sách người gửi bị chặn , hãy chọn mục trong danh sách và sau đó chọn sửa Biểu tượng Chỉnh sửa hoặc loại bỏ Loại bỏ .

Để chuyển các email mà không phải đến từ danh sách Người gửi an toàn trực tiếp vào thư mục Thư rác, hãy chọn hộp kiểm Không tin cậy email....

Không tin cậy

Ngăn không cho email từ những người hoặc tên miền cụ thể bị chuyển vào thư mục Thư rác

Có những lúc mà bạn không muốn email đến từ một người hoặc website cụ thể bị chuyển vào thư mục Thư rác.

 1. Chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thư > tài khoản > chặn hoặc cho phép.

 2. Bên dưới chặn hoặc cho phép, chọn tự động lọc email rác.

 3. Dưới người gửi an toàn và người nhận, nhập địa chỉ email hoặc tên miền, để email từ người gửi hoặc tên miền không bị chuyển vào thư mục thư rác, sau đó chọn Thêm Thêm .

  Ảnh chụp màn hình của người gửi an toàn trang.

 4. Chọn lưu Nút lưu. .

  Mẹo: Để sửa hoặc xóa email hoặc tên miền từ danh sách người gửi an toàn , hãy chọn mục trong danh sách và sau đó chọn sửa Biểu tượng Chỉnh sửa hoặc loại bỏ Loại bỏ .

Báo cáo email rác

Khi bạn đánh dấu email là thư rác, bạn có thể báo cáo thư đến Microsoft để giúp cải thiện độ chính xác của bộ lọc thư rác. Để đặt báo cáo tùy chọn email rác, chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thư > tự động xử lý > báo cáo email rác.

Xác định khi nào gửi báo cáo email rác

Outlook trên web cung cấp ba tùy chọn báo cáo khác nhau cho email bạn đánh dấu là thư rác:

 • Hỏi tôi trước khi gửi báo cáo    sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn gửi một bản sao email đến Microsoft để nghiên cứu và cải thiện của email công nghệ bảo vệ. Email đi qua quy trình tự động loại bỏ tất cả thông tin cá nhân.

 • Tự động gửi báo cáo    sẽ gửi một bản sao cho Microsoft của tất cả các thư bạn đánh dấu là thư rác.

 • Không bao giờ gửi báo cáo    sẽ không gửi báo cáo cho Microsoft khi bạn đánh dấu email là thư rác.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 do 21Vianet điều hành tại Trung Quốc, hãy xem mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị.

Chủ đề Liên quan

Chặn người gửi hoặc bỏ chặn người gửi trong Outlook.com
tổ chức email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook trên web hoặc Outlook.com
Sử dụng ít quan trọng để sắp xếp thư có mức ưu tiên thấp trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×