PivotTable

Lọc dữ liệu trong PivotTable

Lọc dữ liệu trong PivotTable

Nếu bạn muốn tập trung vào một phần nhỏ trong lượng lớn dữ liệu PivotTable để phân tích chuyên sâu, bạn có thể lọc dữ liệu. Có một vài cách để làm điều này. Bắt đầu bằng việc chèn một hoặc nhiều slicer để lọc dữ liệu của bạn nhanh chóng và hiệu quả. Slicer có các nút mà bạn có thể bấm vào đó để lọc dữ liệu và chúng hiển thị cùng với dữ liệu để bạn luôn biết được trường nào đang hiện hay đang ẩn trong PivotTable đã lọc.

Các lựa chọn slicer với nút chọn nhiều được tô sáng

Mẹo: Giờ đây, trong Excel 2016, bạn có thể chọn nhiều slicer bằng cách bấm vào nút trên nhãn như ở hình trên.

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Ribbon Công cụ PivotTable với tab Phân tích và Thiết kế

 2. Nếu bạn đang sử dụng Excel 2016 hoặc 2013, hãy bấm vào Phân tích > Chèn Slicer.

  Nút Chèn Slicer trên tab Phân tích

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2010 hoặc 2007, hãy bấm vào Tùy chọn > Chèn Slicer > Chèn Slicer.

  Ảnh Ribbon Excel
 3. Trong hộp thoại Chèn Slicer, hãy chọn hộp kiểm của các trường mà bạn muốn tạo slicer.

 4. Bấm OK.

  Một slicer xuất hiện cho mỗi trường mà bạn đã chọn trong hộp thoại Chèn Slicer.

 5. Trong mỗi slicer, hãy bấm vào những mục bạn muốn hiện trong PivotTable.

  Để chọn nhiều mục, hãy nhấn giữ phím Ctrl, rồi chọn những mục bạn muốn hiện.

Mẹo: Để thay đổi diện mạo của slicer, hãy bấm vào slicer để hiện Công cụ Slier trên ribbon, rồi áp dụng một kiểu slicer hoặc thay đổi thiết đặt trên tab Tùy chọn.

Những cách khác để lọc dữ liệu PivotTable

Bạn có thể dùng bất kỳ tính năng lọc nào sau đây thay cho hoặc cùng với slicer để hiển thị chính xác dữ liệu bạn muốn phân tích.

Lọc dữ liệu theo cách thủ công

Sử dụng bộ lọc báo cáo để lọc mục

Chỉ hiện văn bản, giá trị, hoặc ngày cụ thể

Hiện 10 mục trên cùng hoặc dưới cùng

Lọc theo vùng chọn để chỉ hiển thị hoặc ẩn các mục đã chọn

Bật hoặc tắt tùy chọn lọc

Lọc dữ liệu theo cách thủ công

 1. Trong PivotTable, hãy bấm vào mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột.

  Lọc Nhãn Hàng

 2. Trong danh sách nhãn hàng hoặc cột, hãy bỏ chọn hộp (Chọn Tất cả) ở phía trên cùng của danh sách, sau đó chọn hộp kiểm của những mục bạn muốn hiện trong bảng PivotTable.

  Hộp Chọn Tất cả trong bộ sưu tập Bộ lọc

  Để xem các mục khác trong danh sách, hãy kéo điều tác ở góc dưới bên phải của bộ sưu tập bộ lọc để phóng to nó.

 3. Bấm OK.

  Mũi tên bộ lọc thay đổi thành biểu tượng Biểu tượng bộ lọc được áp dụng này để chỉ báo rằng một bộ lọc được áp dụng. Hãy bấm vào đó để thay đổi hoặc bấm Xóa Bộ lọc Từ <Tên Trường> để xóa bộ lọc.

  Để loại bỏ tất cả các bộ lọc cùng một lúc, hãy xem phần dưới đây:

  • Trong 2016 hoặc 2013: Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable, rồi bấm vào Phân tích > Xóa > Xóa Bộ lọc.

  • Trong 2010 hoặc 2007: bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable, rồi bấm vào Tùy chọn > Xóa > Xóa Bộ lọc.

  Nút Xóa trên tab Phân tích

Sử dụng bộ lọc báo cáo để lọc mục

Lưu ý: Bộ lọc báo cáo được gắn nhãn là Bộ lọc tại ngăn Trường PivotTable trong Excel 2016 và Excel 2013. Hãy xem các ảnh chụp màn hình dưới đây:

Khu vực bộ lọc trong ngăn Trường PivotTable
Ngăn Trường PivotTable trong Excel 2016
Bộ lọc Báo cáo trong ngăn Danh sách Trường PivotTable
Ngăn Danh sách Trường PivotTable trong Excel 2010

Qua việc sử dụng bộ lọc báo cáo, bạn có thể nhanh chóng hiển thị một tập hợp giá trị khác trong PivotTable. Những mục bạn chọn trong bộ lọc đều được hiển thị trong PivotTable, đồng thời, các mục không được chọn sẽ được ẩn đi. Nếu bạn muốn hiển thị các trang lọc (tập hợp giá trị khớp với các mục trong bộ lọc báo cáo) ở trang tính riêng biệt, bạn có thể chỉ định tùy chọn đó.

Thêm bộ lọc báo cáo

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable.

  Ngăn Danh sách Trường PivotTable sẽ xuất hiện.

 2. Trong Danh sách Trường PivotTable, hãy bấm vào trường trong một khu vực, rồi chọn Di chuyển đến Bộ lọc Báo cáo.

  Di chuyển đến Bộ lọc Báo cáo

Bạn có thể lặp lại bước này để tạo nhiều bộ lọc báo cáo. Bộ lọc báo cáo sẽ được hiển thị bên trên PivotTable để dễ dàng truy nhập.

 1. Để thay đổi thứ tự các trường, trong khu vực Bộ lọc Báo cáo, hãy kéo các trường đến vị trí bạn muốn. Thứ tự của bộ lọc báo cáo sẽ được phản ánh trong PivotTable.

Hiển thị bộ lọc báo cáo trong hàng hoặc cột.

 1. Bấm vào PivotTable hoặc PivotTable liên kết của một PivotChart.

 2. Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong PivotTable, rồi bấm vào Tùy chọn PivotTable.

 3. Trong tab Bố trí & Định dạng, hãy chỉ định các tùy chọn sau đây:

 4. Bên dưới Bố trí, trong hộp danh sách Hiển thị trường trong khu vực bộ lọc báo cáo, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị bộ lọc báo cáo trong cột từ trái sang phải, hãy chọn Lên, Rồi Xuống.

  • Để hiển thị bộ lọc báo cáo trong hàng từ trên xuống dưới, hãy chọn Xuống, Rồi Lên.

 5. Trong hộp Trường bộ lọc báo cáo cho mỗi cột hoặc Trường bộ lọc báo cáo cho mỗi hàng, hãy nhập hoặc chọn số trường cần hiển thị trước khi chuyển sang một cột hoặc hàng khác dựa trên cài đặt Hiển thị trường trong khu vực bộ lọc báo cáo.

Chọn mục trong bộ lọc báo cáo

 1. Trong PivotTable, bấm vào mũi tên thả xuống cạnh bộ lọc báo cáo.

  Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh (Tất cả)
 2. Để hiển thị hộp kiểm cho tất cả các mục để bạn có thể xóa hoặc chọn các mục đó khi cần, hãy chọn hộp kiểm Chọn Nhiều Mục.

  Chọn Nhiều Mục
 3. Bây giờ, bạn có thể chọn hộp kiểm bên cạnh mục bạn muốn hiển thị trong báo cáo. Để chọn tất cả các mục, hãy bấm vào hộp kiểm bên cạnh (Tất cả).

 4. Bấm vào OK. Bạn cần chọn ít nhất một hộp kiểm để bật nút này.

  Bây giờ bộ lọc báo cáo sẽ hiển thị các mục đã lọc.

  Mục đã lọc dựa trên giá trị bộ lọc trong Bộ lọc Báo cáo

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng nguồn dữ liệu OLAP là Dịch vụ Phân tích Microsoft SQL Server (phiên bản 2005 trở lên), bạn chỉ có thể chọn một phần tử được tính toán nếu phần tử đó là một mục riêng lẻ, bạn không thể chọn nhiều mục khi có một hoặc nhiều mục trong đó là phần tử được tính toán.

Hiển thị các trang bộ lọc báo cáo trên các trang tính riêng biệt

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable (hoặc PivotTable liên kết của một PivotChart) có một hoặc nhiều bộ lọc báo cáo.

 2. Nếu bạn đang sử dụng Excel 2016 hoặc 2013, hãy bấm vào tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm vào Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo.

  Tùy chọn Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2010 hoặc 2007, hãy bấm vào tab Tùy chọn, trong nhóm PivotTable, bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm vào Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo.

  Nhóm PivotTable trên tab Tùy chọn bên dưới Công cụ PivotTable

 3. Trong hộp thoại Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo, chọn một trường bộ lọc báo cáo, rồi bấm vào OK.

Chỉ hiện văn bản, giá trị, hoặc ngày cụ thể

 1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào bất kỳ nhãn trường ngày, giá trị hoặc văn bản nào, rồi bấm Bộ lọc Nhãn, Bộ lọc Giá trị, hoặc Bộ lọc Ngày.

 2. Bấm vào lệnh toán tử so sánh mà bạn muốn dùng.

  Ví dụ, để lọc văn bản bắt đầu với một ký tự cụ thể nào đó, hãy chọn Bắt đầu Với, hoặc để lọc văn bản có các ký tự cụ thể nào đó ở bất kỳ chỗ nào trong văn bản, hãy chọn Chứa.

  Lưu ý: Bộ lọc Nhãn không sẵn dùng khi trường nhãn hàng hoặc nhãn cột không phải là nhãn nền văn bản.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp thoại Bộ lọc Nhãn <Tên trường>, hãy nhập văn bản bạn muốn lọc theo đó.

   Ví dụ, để lọc văn bản bắt đầu với chữ cái "J", hãy nhập J, hoặc để lọc văn bản có từ "bell" ở bất kỳ chỗ nào trong văn bản, hãy nhập bell.

   Nếu PivotTable dựa trên một nguồn dữ liệu không phải là OLAP, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện sau đây để tìm dữ liệu có những ký tự cụ thể nào đó.

Sử dụng

Để tìm

? (dấu hỏi)

Bất kỳ ký tự đơn nào
Ví dụ, sm?th tìm "smith" và "smyth"

* (dấu sao)

Bất kỳ số ký tự nào
Ví dụ, *east tìm "Northeast" và "Southeast"

~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

Dấu hỏi, dấu sao hoặc dấu ngã
Ví dụ, fy06~? tìm được "fy06?"

 • Trong hộp thoại Bộ lọc Nhãn <Tên trường>, hãy nhập giá trị bạn muốn lọc theo đó.

 • Trong hộp thoại Bộ lọc Ngày <Tên trường>, hãy nhập ngày bạn muốn lọc theo đó.

  Nếu PivotTable dựa trên một nguồn dữ liệu OLAP, thì bộ lọc dữ liệu yêu cầu kiểu dữ liệu thời gian trường phân cấp lập phương của OLAP. Nếu một ngày được nhập dưới dạng văn bản trong một trường văn bản, bộ lọc ngày sẽ không sẵn dùng.

Mẹo: Để loại bỏ một bộ lọc nhãn, ngày hay giá trị, hãy bấm vào mũi tên Biểu tượng bộ lọc được áp dụng trong nhãn hàng hoặc cột, bấm Bộ lọc Nhãn, Bộ lọc Ngày, hoặc Bộ lọc Giá trị, rồi bấm Xóa Bộ lọc.

Hiện 10 mục trên cùng hoặc dưới cùng

Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc để hiện 10 giá trị hay dữ liệu trên cùng hoặc dưới cùng thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

 1. Trong PivotTable, bấm vào mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột, bấm vào Bộ lọc Giá trị, rồi bấm vào 10 vị trí hàng đầu.

 2. Trong hộp thoại Bộ lọc 10 Mục trên cùng <Tên trường>, hãy làm như sau.

  1. Trong hộp thứ nhất, bấm Trên cùng hoặc Dưới cùng.

  2. Trong hộp thứ hai, hãy nhập một số.

  3. Trong hộp thứ ba, hãy chọn tùy chọn bạn muốn lọc theo đó.

   • Để lọc theo số mục, chọn Mục.

   • Để lọc theo phần trăm, chọn Phần trăm.

   • Để lọc theo tổng, chọn Tổng.

  4. Trong hộp thứ tư, chọn trường mà bạn muốn.

Lọc theo vùng chọn để chỉ hiển thị hoặc ẩn các mục đã chọn

 1. Trong PivotTable, chọn một hoặc nhiều mục trong trường bạn muốn lọc theo vùng chọn.

  Bạn có thể thực hiện vùng chọn gián đoạn bằng cách nhấn giữ phím CTRL khi chọn mục.

 2. Bấm chuột phải vào một mục trong vùng chọn, rồi bấm vào Bộ lọc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các mục đã chọn, hãy bấm vào Chỉ Giữ Mục Đã chọn.

  • Để ẩn các mục đã chọn, hãy bấm vào Ẩn Mục Đã chọn.

   Mẹo:  Bạn có thể hiển thị lại các mục đã ẩn bằng cách loại bỏ bộ lọc. Bấm chuột phải vào một mục khác trong cùng trường, bấm vào Bộ lọc, rồi bấm vào Xóa Bộ lọc.

Bật hoặc tắt tùy chọn lọc

Nếu bạn muốn áp dụng nhiều bộ lọc cho mỗi trường hoặc nếu bạn không muốn hiện nút Lọc trong PivotTable, bạn có thể làm như sau để bật hoặc tắt chúng và những tùy chọn lọc khác:

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Ribbon Công cụ PivotTable với tab Phân tích và Thiết kế

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm PivotTable, hãy bấm Tùy chọn.

  Nút Tùy chọn trên tab Phân tích

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, bấm tab Tổng & Lọc.

 4. Dưới Bộ lọc, bạn hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để dùng hoặc không dùng nhiều bộ lọc cho mỗi trường, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Cho phép nhiều bộ lọc trên mỗi trường.

  • Để bao gồm hoặc loại trừ các mục đã lọc trong tổng, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Bao gồm các mục đã lọc trong tổng, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp Đánh dấu tổng với *. Nếu được chọn, một chỉ báo dấu sao (*) xuất hiện trong tổng bên ngoài các trường đã được tắt tổng trực quan. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng trong PivotTable kết nối với một nguồn dữ liệu OLAP hỗ trợ ngôn ngữ biểu thức MDX. Nó ảnh hưởng tới tất cả các trường trong PivotTable.

  • Để bao gồm hoặc loại trừ các mục đã lọc trong tổng cho tập đã đặt tên, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Bao gồm các mục đã lọc trong tổng cộng của tập. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng trong PivotTable kết nối với một nguồn dữ liệu OLAP.

  • Để bao gồm hoặc loại trừ các mục đã lọc trong tổng phụ, hãy chọn hoặc xóa hộp Tổng phụ của các khoản mục trang đã lọc.

 5. Để hiện hoặc ẩn chú thích trường và bộ lọc thả xuống, hãy bấm vào thẻ Hiển thị, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị tiêu đề trường và bộ lọc thả xuống.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable để hiển thị các tab PivotTable (Phân tích Thiết kế PivotTable) trên dải băng.

 2. Bấm vào Phân tích PivotTable > Chèn Slicer.

 3. Trong hộp thoại Chèn Slicer, hãy chọn hộp kiểm của các trường mà bạn muốn tạo slicer.

 4. Bấm OK.

  Một slicer xuất hiện cho mỗi trường mà bạn đã chọn trong hộp thoại Chèn Slicer.

 5. Trong mỗi slicer, hãy bấm vào những mục bạn muốn hiện trong PivotTable.

Mẹo:  Để thay đổi diện mạo cho slicer, bấm vào slicer để hiển thị tab Slicer trên dải băng. Bạn có thể áp dụng một kiểu slicer hoặc thay đổi các cài đặt bằng cách sử dụng các tùy chọn tab khác nhau.

Những cách khác để lọc dữ liệu PivotTable

Bạn có thể dùng bất kỳ tính năng lọc nào sau đây thay cho hoặc cùng với slicer để hiển thị chính xác dữ liệu bạn muốn phân tích.

Lọc dữ liệu theo cách thủ công

Sử dụng bộ lọc báo cáo để lọc mục

Hiển thị 10 mục trên cùng hoặc dưới cùng

Lọc theo vùng chọn để chỉ hiển thị hoặc ẩn các mục đã chọn

Bật hoặc tắt tùy chọn lọc

Lọc dữ liệu theo cách thủ công

 1. Trong PivotTable, hãy bấm vào mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột.

 2. Trong danh sách nhãn hàng hoặc cột, hãy bỏ chọn hộp (Chọn Tất cả) ở phía trên cùng của danh sách, sau đó chọn hộp kiểm của những mục bạn muốn hiện trong bảng PivotTable.

 3. Mũi tên bộ lọc thay đổi thành biểu tượng Biểu tượng bộ lọc được áp dụng này để chỉ báo rằng một bộ lọc được áp dụng. Hãy bấm vào đó để thay đổi hoặc bấm Xóa Bộ lọc Từ <Tên Trường> để xóa bộ lọc.

  Để loại bỏ toàn bộ các tùy chọn lọc cùng một lúc, bấm vào tab Phân tích PivotTable > Xóa > Xóa Bộ lọc.

Sử dụng bộ lọc báo cáo để lọc mục

Qua việc sử dụng bộ lọc báo cáo, bạn có thể nhanh chóng hiển thị một tập hợp giá trị khác trong PivotTable. Những mục bạn chọn trong bộ lọc đều được hiển thị trong PivotTable, đồng thời, các mục không được chọn sẽ được ẩn đi. Nếu bạn muốn hiển thị các trang lọc (tập hợp giá trị khớp với các mục trong bộ lọc báo cáo) ở trang tính riêng biệt, bạn có thể chỉ định tùy chọn đó.

Thêm bộ lọc báo cáo

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable.

  Ngăn Trường PivotTable sẽ xuất hiện.

 2. Danh sách Trường PivotTable, bấm vào trường trong một khu vực, rồi chọn Di chuyển đến Bộ lọc Báo cáo.

Bạn có thể lặp lại bước này để tạo nhiều bộ lọc báo cáo. Bộ lọc báo cáo sẽ được hiển thị bên trên PivotTable để dễ dàng truy nhập.

 • Để thay đổi thứ tự các trường, trong khu vực Bộ lọc, bạn có thể kéo các trường tới vị trí mình muốn hoặc bấm đúp vào một trường, rồi chọn Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống. Thứ tự của các bộ lọc báo cáo sẽ được phản ánh tương ứng trong PivotTable.

Hiển thị bộ lọc báo cáo trong hàng hoặc cột.

 1. Bấm vào PivotTable hoặc PivotTable liên kết của một PivotChart.

 2. Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong PivotTable, rồi bấm vào Tùy chọn PivotTable.

 3. Ở tab Bố trí, hãy chỉ định các tùy chọn sau:

  1. Trong khu vực Bộ lọc Báo cáo, ở hộp danh sách Sắp xếp trường, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để hiển thị bộ lọc báo cáo trong các hàng từ trên xuống dưới, hãy chọn Xuống, Rồi Lên.

   • Để hiển thị bộ lọc báo cáo trong các cột từ trái sang phải, hãy chọn Lên, Rồi Xuống.

  2. Trong hộp Lọc các trường theo cột, hãy nhập hoặc chọn số trường cần hiển thị trước khi chuyển sang một cột hoặc hàng khác (tùy theo cài đặt Sắp xếp trường bạn đã chỉ định ở bước trước đó).

Chọn mục trong bộ lọc báo cáo

 1. Trong PivotTable, bấm vào mũi tên thả xuống cạnh bộ lọc báo cáo.

 2. Chọn các hộp kiểm cạnh những mục bạn muốn hiển thị trong báo cáo. Để chọn tất cả các mục, hãy bấm vào hộp kiểm cạnh (Chọn Tất cả).

  Lúc này, bộ lọc báo cáo sẽ hiển thị các mục đã lọc.

Hiển thị các trang bộ lọc báo cáo trên các trang tính riêng biệt

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable (hoặc PivotTable liên kết của một PivotChart) có một hoặc nhiều bộ lọc báo cáo.

 2. Bấm vào Phân tích PivotTable (trên dải băng) > Tùy chọn > Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo.

 3. Trong hộp thoại Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo, chọn một trường bộ lọc báo cáo, rồi bấm vào OK.

Hiện 10 mục trên cùng hoặc dưới cùng

Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc để hiện 10 giá trị hay dữ liệu trên cùng hoặc dưới cùng thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

 1. Ở PivotTable, bấm vào mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống cạnh Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột.

 2. Bấm chuột phải vào một mục trong vùng chọn, rồi bấm vào Bộ lọc > 10 mục trên cùng hoặc 10 mục dưới cùng.

 3. Ở hộp đầu tiên, hãy nhập một số.

 4. Ở hộp thứ hai, hãy chọn tùy chọn bạn muốn lọc theo đó. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng:

  • Để lọc theo số mục, chọn Mục.

  • Để lọc theo phần trăm, chọn Phần trăm.

  • Để lọc theo tổng, chọn Tổng.

 5. Trong hộp tìm kiếm, bạn có thể tùy ý tìm kiếm một giá trị cụ thể nào đó.

Lọc theo vùng chọn để chỉ hiển thị hoặc ẩn các mục đã chọn

 1. Trong PivotTable, chọn một hoặc nhiều mục trong trường bạn muốn lọc theo vùng chọn.

 2. Bấm chuột phải vào một mục trong vùng chọn, rồi bấm vào Bộ lọc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các mục đã chọn, hãy bấm vào Chỉ Giữ Mục Đã chọn.

  • Để ẩn các mục đã chọn, hãy bấm vào Ẩn Mục Đã chọn.

   Mẹo:  Bạn có thể hiển thị lại các mục đã ẩn bằng cách loại bỏ bộ lọc. Bấm chuột phải vào một mục khác trong cùng trường, bấm vào Bộ lọc, rồi bấm vào Xóa Bộ lọc.

Bật hoặc tắt tùy chọn lọc

Nếu bạn muốn áp dụng nhiều bộ lọc cho mỗi trường hoặc nếu bạn không muốn hiện nút Lọc trong PivotTable, bạn có thể làm như sau để bật hoặc tắt chúng và những tùy chọn lọc khác:

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable để hiển thị các tab PivotTable trên dải băng.

 2. Trên tab Phân tích PivotTable, bấm vào Tùy chọn.

  1. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, bấm vào tab Bố trí.

  2. Trong khu vực Bố trí, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Cho phép nhiều bộ lọc mỗi trường tùy theo nhu cầu của bạn.

  3. Bấm vào tab Hiển thị, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Chú thích trường và bộ lọc, để hiển thị hoặc ẩn các danh sách thả xuống của chú thích trường và bộ lọc

Bạn có thể xem và tương tác với các PivotTable trong Excel Online, gồm một số bộ lọc thủ công và dùng slicer được tạo trong ứng dụng Excel trên máy tính để lọc dữ liệu. Bạn sẽ không thể tạo slicer mới trong Excel Online.

Để lọc dữ liệu PivotTable của bạn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để áp dụng bộ lọc thủ công, hãy bấm mũi tên trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột, rồi chọn tùy chọn lọc mà bạn muốn.

Các tùy chọn lọc cho dữ liệu PivotTable

 • Nếu PivotTable của bạn có các slicer, chỉ cần bấm vào mục bạn muốn hiện trong mỗi slicer.

Slicer với các mục được chọn

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và áp dụng các bộ lọc bổ sung hoặc tạo slicer mới cho dữ liệu PivotTable của bạn ở đó. Đây là cách thực hiện:

Bấm Mở bằng Excellọc dữ liệu của bạn trong PivotTable.

Nút Chỉnh sửa trong Excel

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có được bộ sản phẩm ứng dụng và dịch vụ của Office đầy đủ, hãy thử hoặc mua tại Office.com.

Xem Thêm

Video: Lọc các mục trong PivotTable

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Sắp xếp dữ liệu trong PivotTable

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×