Lọc dữ liệu trong một truy vấn

Các truy vấn sẽ truy xuất các hàng và cột từ các bảng. Sau khi bạn chạy một truy vấn, bạn có thể giới hạn hơn nữa số mục hiển thị trong bảng dữ liệu bằng cách áp dụng các bộ lọc. Bộ lọc là một lựa chọn hữu ích khi bạn muốn tạm thời giới hạn kết quả truy vấn mà không cần mở Dạng xem Thiết kế để hiệu chỉnh truy vấn của mình. Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn, hãy xem Giới thiệu về truy vấn.

Để lọc dữ liệu trong một truy vấn, bạn hãy mở truy vấn đó trong Dạng xem Biểu dữ liệu, bấm vào mũi tên xuống ở trên cùng của cột và chọn một tùy chọn lọc.

Đây là diện mạo của nó trong ứng dụng Access:

Lọc một cột trong một truy vấn trong ứng dụng Access.

Bạn có thể chọn nhiều giá trị trong danh sách, nhưng trong một ứng dụng, danh sách bộ lọc sẽ đóng lại mỗi khi bạn chọn một tùy chọn. Bạn có thể tiếp tục xây dựng bộ lọc bằng cách mở lại danh sách và chọn các mục mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo một ứng dụng Access.

Và đây là diện mạo của nó trong cơ sở dữ liệu máy tính để bàn:

Lọc một cột truy vấn trong một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn.

Hãy lưu ý đến các tùy chọn Bộ lọc Ngày trong danh sách — trong một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn, bạn có thể chọn các bộ lọc chuyên sâu hơn tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của cột đó. Ví dụ như trong một trường văn bản, bạn sẽ thấy tùy chọn Bộ lọc Văn bản và trong một trường số, bạn sẽ thấy tùy chọn Bộ lọc Số. Những bộ lọc này giúp dễ lọc hơn đối với một phạm vi giá trị, thay vì chọn riêng lẻ từng giá trị.

Tất cả các bộ lọc được tự động xóa khi bạn đóng truy vấn. Hoặc bạn có thể xóa một bộ lọc ra khỏi một cột bằng cách bấm Xóa Bộ lọc trong danh sách.

Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn, hãy xem Giới thiệu về truy vấn và để biết thêm thông tin chi tiết về cách lọc, hãy xem Lọc dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu máy tính để bàn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×