Bảng

Lọc dữ liệu trong dải ô hoặc bảng

Lọc dữ liệu theo một dải ô hoặc bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng tự lọc hoặc toán tử so sánh dựng sẵn như "lớn hơn" và "top 10" trong Excel để hiển thị dữ liệu bạn muốn và ẩn phần còn lại. Sau khi bạn lọc dữ liệu trong một phạm vi ô hoặc bảng, bạn có thể áp dụng lại một bộ lọc để có được cập nhật kết quả, hoặc xóa một bộ lọc để lại tất cả các dữ liệu.

Sử dụng bộ lọc để tạm thời ẩn một số dữ liệu trong bảng, vì vậy bạn có thể tập trung vào dữ liệu bạn muốn xem.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lọc phạm vi dữ liệu

 1. Chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi.

 2. Chọn dữ liệu > bộ lọc.

  Nút Lọc
 3. Chọn cột đầu mũi tên Mũi tên lọc .

 4. Chọn Bộ lọc văn bản hoặc Bộ lọc số, và sau đó chọn so sánh, chẳng hạn như giữa.

  Các Bộ lọc Số Giữa
 5. Nhập tiêu chí bộ lọc rồi chọn OK.

  Hộp thoại Tự Lọc Tùy chỉnh

Lọc dữ liệu trong bảng

Khi bạn nhập dữ liệu trong một bảng điều khiển lọc được tự động thêm vào tiêu đề bảng.

Một bảng Excel hiện các bộ lọc dựng sẵn
 1. Chọn cột tiêu đề mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống cho cột bạn muốn lọc.

 2. Bỏ chọn (Chọn tất cả) và chọn các hộp bạn muốn hiển thị.

  Bộ sưu tập Bộ lọc
 3. Bấm OK.

  Cột đầu mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống thay đổi thành biểu tượngbộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng . Chọn biểu tượng này để thay đổi hoặc xóa bộ lọc.

Chủ đề Liên quan

Đào tạo Excel: Lọc dữ liệu trong bảng

Hướng dẫn và ví dụ để sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu

Lọc dữ liệu trong PivotTable

Lọc bằng tiêu chí nâng cao

Loại bỏ bộ lọc

Lọc dữ liệu Hiển thị chỉ những hàng đáp ứng tiêu chí bạn xác định và ẩn hàng mà bạn không muốn hiển thị. Sau khi bạn lọc dữ liệu, bạn có thể sao chép, tìm, sửa, định dạng, biểu đồ và in tập đã lọc dữ liệu con mà không cần sắp xếp lại hoặc di chuyển nó.

Bạn cũng có thể lọc theo nhiều cột. Bộ lọc là phụ, có nghĩa là từng bộ lọc bổ sung được dựa trên bộ lọc hiện tại và thêm làm giảm tập hợp con dữ liệu.

Lưu ý: Khi bạn dùng hộp thoại Tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu đã lọc, chỉ có dữ liệu được hiển thị tìm kiếm; dữ liệu không được hiển thị không tìm kiếm. Để tìm tất cả dữ liệu, hãy xóa tất cả các bộ lọc.

Hai kiểu bộ lọc

Dùng tự lọc, bạn có thể tạo hai kiểu bộ lọc: bằng một giá trị danh sách hoặc tiêu chí. Mỗi loại bộ lọc loại trừ lẫn nhau cho mỗi phạm vi ô hoặc cột bảng. Ví dụ, bạn có thể lọc theo một danh sách số hoặc một tiêu chí, nhưng không bằng cả hai; bạn có thể lọc theo biểu tượng hoặc bằng bộ lọc tùy chỉnh, nhưng không bằng cả hai.

Reapplying một bộ lọc

Để xác định nếu một bộ lọc được áp dụng, hãy lưu ý biểu tượng trong tiêu đề cột:

 • Một mũi tên thả xuống Mũi tên bộ lọc thả xuống có nghĩa là rằng tính năng lọc được hỗ trợ nhưng không áp dụng.

  Khi bạn di chuột qua đầu đề của cột có bộ lọc hỗ trợ nhưng không được áp dụng, mẹo màn hình hiển thị "(Hiển thị tất cả)".

 • Một bộ lọc nút Biểu tượng bộ lọc được áp dụng có nghĩa là một bộ lọc được áp dụng.

  Khi bạn di chuột qua đầu đề của cột đã lọc, mẹo màn hình hiển thị bộ lọc được áp dụng cho cột đó, chẳng hạn như "Bằng màu đỏ ô" hoặc "Lớn hơn hơn 150".

Khi bạn áp dụng lại một bộ lọc, kết quả khác nhau sẽ xuất hiện vì các lý do sau đây:

 • Dữ liệu đã được thêm, sửa đổi hoặc xóa đến phạm vi ô hoặc cột bảng.

 • Giá trị do một công thức trả về đã thay đổi và trang tính đã được tính toán lại.

Không kết hợp các kiểu dữ liệu

Để có kết quả tốt nhất, không kết hợp hai kiểu dữ liệu, chẳng hạn như văn bản và số, hoặc số và ngày trong cùng một cột, vì chỉ có một loại lệnh bộ lọc sẵn dùng cho mỗi cột. Nếu không có kết hợp các kiểu dữ liệu, lệnh được hiển thị là loại dữ liệu xảy ra nhất. Ví dụ, nếu cột chứa ba giá trị được lưu dưới dạng số và bốn dưới dạng văn bản, lệnh Bộ lọc văn bản được hiển thị.

Lọc dữ liệu trong bảng

Khi bạn nhập dữ liệu vào một bảng, các điều khiển lọc được tự động thêm vào tiêu đề của bảng.

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Trên trang đầu tab, bấm định dạng như bảng, sau đó chọn định dạng dưới dạng bảng.

  Nút để định dạng dữ liệu dưới dạng bảng

 2. Trong hộp thoại Tạo bảng , bạn có thể chọn xem bảng có tiêu đề.

  • Chọn bảng của tôi có tiêu đề để chuyển hàng trên cùng của dữ liệu của bạn thành tiêu đề bảng. Dữ liệu trong hàng này sẽ không được lọc.

  • Không chọn hộp kiểm nếu bạn muốn Excel Web App để thêm tiêu đề chỗ dành sẵn (mà bạn có thể đổi tên) ở phía trên bảng dữ liệu của bạn.

   Hộp thoại để chuyển đổi phạm vi dữ liệu thành bảng

 3. Bấm OK.

 4. Để áp dụng bộ lọc, bấm mũi tên trong tiêu đề cột, rồi chọn tùy chọn bộ lọc.

Lọc phạm vi dữ liệu

Nếu bạn không muốn định dạng dữ liệu của bạn dưới dạng bảng, bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc cho phạm vi dữ liệu.

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Để có kết quả tốt nhất, các cột cần có tiêu đề.

 2. Trên tab dữ liệu , chọn bộ lọc.

Các tùy chọn lọc cho bảng hoặc phạm vi

Bạn cũng có thể áp dụng một tùy chọn bộ lọc chung hoặc bộ lọc tùy chỉnh các kiểu dữ liệu. Ví dụ, khi lọc số, bạn sẽ thấy Bộ lọc số, cho ngày tháng, bạn sẽ thấy Bộ lọc dữ liệuvà cho văn bản, bạn sẽ thấy Bộ lọc văn bản. Tùy chọn bộ lọc chung cho phép bạn chọn dữ liệu bạn muốn xem từ danh sách hiện có dữ liệu như thế này:

Tùy chọn bộ lọc số tùy chỉnh

Bộ lọc Số cho phép bạn áp dụng một bộ lọc tùy chỉnh:

các tùy chọn bộ lọc tùy chỉnh khả dụng cho giá trị số.

Trong ví dụ này, nếu bạn muốn xem khu vực có doanh số dưới $6.000 trong Tháng 3, bạn có thể áp dụng bộ lọc tùy chỉnh:

áp dụng bộ lọc tùy chỉnh cho giá trị số

Đây là cách thực hiện:

 1. Bấm vào mũi tên bộ lọc kế bên tháng 3 > Bộ lọc số > ít hơn và nhập 6000.

  áp dụng bộ lọc tùy chỉnh để hiện giá trị bên dưới một tiêu chí

 2. Bấm OK.

  Excel Online áp dụng bộ lọc và chỉ hiện các khu vực có doanh số dưới $6000.

  Kết quả áp dụng bộ lọc số tùy chỉnh

Bạn có thể áp dụng Bộ lọc ngày tùy chỉnh và Bộ lọc văn bản trong một cách tương tự.

Để xóa một bộ lọc từ một cột

 • Bấm vào nút Bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng kế bên tiêu đề cột, rồi bấm Xóa Bộ lọc Từ <"Tên Cột">.

Để loại bỏ tất cả các bộ lọc từ một bảng hoặc phạm vi

 • Chọn ô bất kỳ trong bảng hoặc phạm vi của bạn, và trên tab dữ liệu , hãy bấm vào nút bộ lọc .

  Điều này sẽ loại bỏ bộ lọc từ tất cả các cột trong bảng hoặc phạm vi của bạn và hiện tất cả các dữ liệu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×