Lọc dữ liệu được hiển thị trong điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Cân nhắc tính tương thích

Thiết lập một bộ lọc cho hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp

Thiết lập một bộ lọc cho một phần lặp hoặc bảng lặp

Tổng quan

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath, bạn có thể sử dụng bộ lọc để giới hạn các lựa chọn người dùng có thể thực hiện khi họ điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó. Bộ lọc là một tập hợp các điều kiện được áp dụng cho dữ liệu để hiển thị tập con của dữ liệu đó. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị một tập hợp con dữ liệu từ một nguồn dữ liệu, làm giảm số lượng bản ghi được hiển thị trong điều khiển.

Sử dụng một bộ lọc bất cứ khi nào bạn cần hiển thị một tập hợp con dữ liệu được trả về bởi một truy vấn dựa trên tiêu chí chọn người dùng. Tiêu chí có thể là một mục được chọn trong điều khiển khác (chẳng hạn như một hộp danh sách, hộp tổ hợp, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp văn bản) được gắn kết một trường trong nguồn dữ liệu.

Ví dụ, giả sử bạn đang tạo một mẫu biểu mẫu sẽ được dùng để theo dõi các sản phẩm từ nhà cung cấp một số. Nếu bạn hiển thị tất cả các sản phẩm từ tất cả các nhà cung cấp của bạn, danh sách có thể rất nhiều thời gian. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng một bộ lọc cho phép người dùng của bạn để chọn một nhà cung cấp từ danh sách và xem sản phẩm đó nhà cung cấp chỉ. Khi người dùng lựa chọn nhà cung cấp một từ vào hộp danh sách, một bộ lọc được áp dụng cho bảng lặp để hiển thị chỉ các sản phẩm từ nhà cung cấp được chọn. Nếu người dùng lựa chọn nhà cung cấp khác, bảng lặp được Cập Nhật với các sản phẩm từ nhà cung cấp khác.

Mẹo: Nếu bạn biết rằng người dùng của bạn sẽ yêu cầu một tập con nhất quán của kết quả truy vấn, sửa đổi truy vấn của bạn để trả về chỉ này tập con thay vì sử dụng truy vấn để truy xuất tất cả dữ liệu và sau đó áp dụng bộ lọc để tạo một tập con. Người dùng của bạn sẽ trải nghiệm thời gian tải nhanh hơn biểu mẫu và mất nhiều thời gian nhỏ đang chờ cho kết quả truy vấn vì truy vấn trả về chỉ dữ liệu từ nguồn bên ngoài mà bạn cần.

Để hiển thị người dùng của bạn, một bộ lọc được áp dụng cho dữ liệu, bộ lọc biểu tượng Biểu tượng Bộ lọc xuất hiện khi người dùng di chuyển con trỏ chuột qua dữ liệu đã lọc.

Vì bộ lọc giới hạn số lượng các mục được hiển thị cho người dùng, họ có thể được áp dụng chỉ cho loại điều khiển, sau đây:

 • Hộp danh sách

 • Hộp danh sách thả xuống

 • Hộp tổ hợp

 • Bảng lặp

 • Phần lặp

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Bộ lọc có thể dùng chỉ trong mẫu biểu mẫu được thiết kế để thể điền trong InfoPath. Bộ lọc sẽ không sẵn dùng trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Nếu bạn đang dùng một hộp danh sách và một bảng lặp trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, hãy cân nhắc sử dụng định dạng có điều kiện thay vì bộ lọc. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng định dạng có điều kiện trong phần xem thêm .

Đầu trang

Thiết lập một bộ lọc cho hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp

Để cấu hình một bộ lọc trong một hộp danh sách, bạn cần một hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống, hoặc điều khiển hộp tổ hợp trong mẫu biểu mẫu của bạn được gắn kết với nguồn dữ liệu với một kết nối dữ liệu. Bạn không thể lọc dữ liệu đã được nhập theo cách thủ công vào một điều khiển bằng cách dùng hộp thoại Thuộc tính điều khiển .

Thiết lập một bộ lọc cho hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp

 1. Bấm chuột phải vào điều khiển mà bạn muốn sửa đổi, sau đó bấm Thuộc tính điều khiển trên menu lối tắt.

 2. Bấm vào tab dữ liệu

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng các giá trị từ một nguồn dữ liệu, hãy bấm tra cứu các giá trị trong nguồn dữ liệu của biểu mẫu.

  • Dùng các giá trị từ một kết nối dữ liệu, bấm tra cứu các giá trị từ nguồn dữ liệu ngoài và sau đó, trong danh sách Nguồn dữ liệu , bấm kết nối dữ liệu mà bạn muốn dùng.

 4. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp mục nhập .

 5. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có chứa các trường cung cấp các giá trị cho điều khiển, sau đó bấm Bộ lọc dữ liệu.

 6. Trong hộp thoại Bộ lọc dữ liệu , bấm Thêm.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm một điều kiện vào bộ lọc hiện có, bấm bộ lọc mà bạn muốn, sau đó bấm sửa đổi.

 7. Trong hộp đầu tiên trong hộp thoại Xác định điều kiện lọc , bấm vào tên của trường có dữ liệu bạn muốn lọc.

 8. Trong hộp thứ hai, hãy bấm vào kiểu bộ lọc mà bạn muốn dùng.

 9. Trong hộp thứ ba, hãy bấm vào kiểu điều kiện mà bạn muốn áp dụng cho bộ lọc, sau đó nhập điều kiện.

 10. Để cấu hình nhiều hơn một điều kiện cho bộ lọc, hãy bấm , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng điều kiện hiện có và điều kiện mới cho bộ lọc của bạn, hãy bấm , và sau đó thêm điều kiện mới của bạn.

  • Để áp dụng điều kiện hiện có hoặc điều kiện mới cho bộ lọc của bạn, hãy bấm hoặc, và sau đó thêm điều kiện bổ sung.

 11. Bấm OK để đóng hộp thoại.

 12. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm xem trước trên thanh công cụ chuẩn hoặc nhấn CTRL + SHIFT + B. Mẫu biểu mẫu mở ra trong cửa sổ mới.

 13. Trong cửa sổ xem trước, hãy chọn các giá trị khác nhau trong điều khiển bộ lọc để kiểm tra rằng nó đang hoạt động đúng.

  Bộ lọc không hoạt động đúng cách

  Nếu các giá trị trong điều khiển có chứa một bộ lọc không chính xác, hoặc vì có quá nhiều giá trị hoặc không đủ giá trị, hãy thử cách sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng nhiều điều kiện lọc của bạn, loại bỏ tất cả, ngoại trừ một điều kiện để kiểm tra các giá trị chính xác được trả về từ các điều kiện đơn đó. Nếu điều kiện đầu tiên trả về giá trị chính xác, sau đó thêm một điều kiện và kiểm tra nó.

  • Bộ lọc thực hiện một sự khác biệt giữa các ký tự chữ hoa và chữ thường. Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu bắt đầu bằng một ký tự chữ hoa hoặc chữ thường, tạo một bộ lọc với một điều kiện chữ hoa chữ cái, chọn hoặc trong hộp thoại Xác định điều kiện lọc , và sau đó tạo một điều kiện chữ thường.

  • Nếu các giá trị đã lọc là chính xác đối diện của những gì bạn mong đợi, ví dụ: sản phẩm từ tất cả các nhà cung cấp Hiển thị thay vì các sản phẩm từ nhà cung cấp đơn lẻ, thay đổi kiểu bộ lọc trong điều kiện. Ví dụ, nếu điều kiện của bạn sử dụng bộ lọc loại bằng và bạn đang nhận quá nhiều sản phẩm, hãy thử sử dụng bộ lọc loại bằng không.

Đầu trang

Thiết lập một bộ lọc cho một phần lặp hoặc bảng lặp

Để cấu hình một bộ lọc trong một phần lặp hoặc bảng lặp, bạn cần phải bao gồm một phần hoặc các bảng trong mẫu biểu mẫu của bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Phần lặp hoặc bảng được gắn kết một trường lặp hoặc nhóm.

 • Phần lặp hoặc bảng có chứa ít nhất một điều khiển được gắn kết một trường có kết nối dữ liệu.

Ví dụ, bạn có thể dùng điều khiển hộp văn bản trong một phần lặp để hiển thị dữ liệu trong một trường.

Thiết lập một bộ lọc cho một phần lặp hoặc bảng lặp

 1. Bấm chuột phải vào Bảng lặp lại hoặc Lặp lại phần nhãn xuất hiện bên dưới bảng hoặc các phần trên mẫu biểu mẫu, sau đó bấm Thuộc tính điều khiển trên menu lối tắt.

 2. Bấm vào tab Hiển thị .

 3. Hãy bấm lọc dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Bộ lọc dữ liệu , bấm Thêm.

  Lưu ý: Để thêm một điều kiện vào bộ lọc hiện có, bấm bộ lọc mà bạn muốn, sau đó bấm sửa đổi.

 5. Trong hộp đầu tiên trong hộp thoại Xác định điều kiện lọc , bấm vào tên của trường có dữ liệu bạn muốn lọc.

 6. Trong hộp thứ hai, hãy bấm vào kiểu bộ lọc mà bạn muốn dùng.

 7. Trong hộp thứ ba, hãy bấm vào kiểu điều kiện mà bạn muốn áp dụng cho bộ lọc, sau đó nhập điều kiện.

 8. Để cấu hình nhiều hơn một điều kiện cho bộ lọc, hãy bấm , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng điều kiện hiện có và điều kiện mới cho bộ lọc của bạn, hãy bấm , và sau đó thêm điều kiện mới của bạn.

  • Để áp dụng điều kiện hiện có hoặc điều kiện mới cho bộ lọc của bạn, hãy bấm hoặc, và sau đó thêm điều kiện bổ sung.

 9. Bấm OK hai lần để đóng hộp thoại đang mở và trở về hộp thoại Thuộc tính điều khiển .

 10. Để hiển thị một bộ lọc đặc biệt biểu tượng Biểu tượng Bộ lọc cho người dùng, cho biết rằng dữ liệu trong phần lặp lại hoặc lặp lại bảng đã được lọc, bấm Hiển thị biểu tượng bộ lọc để chỉ rõ các mục đã lọc trên tab Hiển thị trong điều khiển Thuộc tính hộp thoại.

 11. Để kiểm tra bộ lọc và đảm bảo rằng nó đang hoạt động đúng cách, hãy bấm xem trước trên thanh công cụ chuẩn . Mẫu biểu mẫu mở ra trong cửa sổ mới.

 12. Trong cửa sổ xem trước, hãy chọn các giá trị khác nhau trong điều khiển bộ lọc để kiểm tra rằng nó đang hoạt động đúng.

  Bộ lọc không hoạt động đúng cách

  Nếu các giá trị trong điều khiển có chứa một bộ lọc không chính xác, hoặc vì có quá nhiều giá trị hoặc không đủ giá trị, hãy thử cách sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng nhiều điều kiện lọc của bạn, loại bỏ tất cả, ngoại trừ một điều kiện để kiểm tra các giá trị chính xác được trả về từ các điều kiện đơn đó. Nếu điều kiện đầu tiên trả về giá trị chính xác, sau đó thêm một điều kiện và kiểm tra nó.

  • Bộ lọc thực hiện một sự khác biệt giữa các ký tự chữ hoa và chữ thường. Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu bắt đầu bằng một ký tự chữ hoa hoặc chữ thường, tạo một bộ lọc với một điều kiện chữ hoa chữ cái, chọn hoặc trong hộp thoại Xác định điều kiện lọc , và sau đó tạo một điều kiện chữ thường.

  • Nếu các giá trị đã lọc là chính xác đối diện của những gì bạn mong đợi, ví dụ: sản phẩm từ tất cả các nhà cung cấp Hiển thị thay vì các sản phẩm từ nhà cung cấp đơn lẻ, thay đổi kiểu bộ lọc trong điều kiện. Ví dụ, nếu điều kiện của bạn sử dụng bộ lọc loại bằng và bạn đang nhận quá nhiều sản phẩm, hãy thử sử dụng bộ lọc loại bằng không.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×