Lọc bảng (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lọc các hàng trong Power Query cho phép bạn bao gồm hoặc loại trừ hàng dựa trên một giá trị. Khi một cột được lọc một biểu tượng bộ lọc nhỏ ( Biểu tượng Bộ lọc ) sẽ xuất hiện trong tiêu đề cột. Bạn có thể lọc một cột bằng cách dùng nhiều phương pháp:

Tôi muốn

Lọc một cột bằng Bộ lọc Tự động

Lọc một cột bằng Bộ lọc Văn bản

Lọc một cột bằng Bộ lọc Số hoặc Ngày/Thời gian

Lọc nhiều cột

Lọc một cột theo Vị trí Hàng

Giữ lại Hàng Trên cùng

Giữ lại 100 Hàng Trên cùng

Giữ lại Phạm vi Hàng

Loại bỏ Hàng trên cùng

Loại bỏ Cách Hàng

Chủ đề Liên quan

Lọc một cột bằng Bộ lọc Tự động

 1. Chọn cột mà bạn muốn lọc.

 2. Bấm mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ).

 3. Bỏ chọn tất cả (Chọn Tất cả) các cột.

 4. Chọn các giá trị cột bạn muốn đưa vào bảng.

 5. Bấm OK.

  Chọn một cột

  Lưu ý:  Chỉ 1000 giá trị khác biệt đầu tiên trong cột sẽ được tải vào danh sách bộ lọc khi bạn lọc cột. Nếu có từ 1000 giá trị trở lên trong cột ở Trình soạn thảo Truy vấn mà bạn đang lọc, thì một thông báo sẽ hiển thị cho biết rằng danh sách các giá trị trong danh sách lọc có thể không đầy đủ và nối kết Tải thêm sẽ trở nên sẵn dùng. Bấm vào nối kết Tải thêm để tải 1000 giá trị khác biệt đầu tiên.

  • Nếu lại tìm được chính xác 1000 giá trị khác biệt, thì danh sách sẽ hiển thị một thông báo rằng danh sách đó có thể vẫn chưa đầy đủ.

  • Nếu tìm được ít hơn 1000 giá trị khác biệt, thì danh sách đầy đủ các giá trị sẽ được hiển thị.

  Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query.

Đầu Trang

Lọc một cột bằng Bộ lọc Văn bản

Ngoài bước Để lọc cột, bạn có thể lọc một giá trị Văn bản bằng cách dùng menu ngữ cảnh của Bộ lọc Văn bản.

 1. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ) của cột có chứa giá trị Văn bản mà bạn muốn lọc theo đó.

 2. Bấm Bộ lọc Văn bản, rồi bấm vào tên của kiểu đẳng thức, bao gồm Bằng, Không Bằng, Bắt đầu Bằng, Kết thúc Bằng, Có Chứa hoặc Không Chứa.

Đầu Trang

Lọc một cột bằng Bộ lọc Số hoặc Ngày/Thời gian

Ngoài bước Để lọc cột, bạn có thể lọc một giá trị Số hoặc Ngày/Thời gian bằng cách dùng menu Bộ lọc Số hoặc Bộ lọc Ngày/Thời gian.

Để lọc cột bằng Bộ lọc Số hoặc Ngày/Thời gian

 1. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ) của cột có chứa giá trị Số hoặc giá trị Ngày/Thời gian mà bạn muốn lọc.

 2. Bấm Bộ lọc Số hoặc Bộ lọc Ngày/Thời gian và một tên kiểu đẳng thức như Bằng, Không Bằng, Lớn Hơn, Lớn Hơn hoặc Bằng, Nhỏ hơn, Nhỏ Hơn hoặc Bằng.

Đầu Trang

Lọc nhiều cột

Để lọc nhiều cột, hãy chọn thêm một cột khác và lặp lại một trong các bước lọc cột.

Ví dụ, công thứcTable.SelectRows() dưới đây sẽ trả về một truy vấn được lọc theo Tiểu bang và Năm.

Kết quả lọc

Đầu Trang

Lọc một cột theo Vị trí Hàng

Lọc hàng theo vị trí cũng tương tự như lọc hàng theo giá trị, chỉ khác là các hàng được giữ lại hoặc loại bỏ tùy theo vị trí của chúng trong bảng chứ không phải tùy theo giá trị ô.

Với Microsoft Power Query cho Excel, bạn có thể lọc cột theo vị trí bằng một vài phương pháp:

Lưu ý:  Khi bạn xác định một phạm vi hoặc một mẫu hình, hàng dữ liệu đầu tiên trong bảng là hàng không (0) chứ không phải hàng một (1). Bạn có thể tạo cột Chỉ mục để hiển thị vị trí hàng trước khi xóa bỏ hàng.

Giữ lại Hàng Trên cùng

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Giữ lại Hàng Trên cùng.

 3. Trong hộp thoại Giữ lại Hàng Trên cùng, hãy nhập Số hàng.

Giữ lại 100 Hàng Trên cùng

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Giữ lại 100 Hàng Trên cùng.

Giữ lại Phạm vi Hàng

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Giữ lại Phạm vi Hàng.

 3. Để xác định phạm vi của bạn, trong hộp thoại Giữ lại Hàng Trên cùng, hãy nhập Hàng đầu tiên và Số hàng.

Loại bỏ Hàng trên cùng

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Loại bỏ Hàng Trên cùng.

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ Hàng Trên cùng, hãy nhập Số hàng.

Loại bỏ Cách Hàng

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Loại bỏ Cách Hàng.

 3. Để xác định mẫu hình cách hàng, trong hộp thoại Loại bỏ Cách Hàng, hãy nhập Hàng đầu tiên cần loại bỏ, Số hàng cần loại bỏ và Số hàng cần giữ lại.

Đầu Trang

Chủ đề Liên quan

Loại bỏ các hàng có lỗi

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×