Lọc bảng (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Trong Power Query, bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ hàng theo một giá trị cụ thể. Lọc một cột chứa một biểu tượng bộ lọc nhỏ ( Biểu tượng Bộ lọc ) trong tiêu đề cột.

 1. Chọn cột mà bạn cần để lọc.

 2. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ).

 3. Bỏ chọn hộp Chọn tất cả để bỏ chọn tất cả các cột.

 4. Chọn các giá trị cột bạn muốn bao gồm trong bảng của bạn.

 5. Bấm OK.

  Chọn một cột

  Lưu ý: Khi bạn lọc một cột, chỉ vào hàng đầu 1.000 giá trị khác biệt trong cột sẽ tải vào danh sách bộ lọc. Nếu có 1.000 hoặc nhiều giá trị trong cột trong Trình soạn thảo truy vấn mà bạn đang lọc, một thông báo sẽ xuất hiện cho thấy danh sách các giá trị trong danh sách bộ lọc có thể chưa hoàn thành, và tải nhiều nối kết được hiển thị. Bấm vào tải nhiều nối kết để tải một giá trị 1.000 riêng biệt.

  • Nếu giá trị khác biệt chính xác 1.000 được tìm thấy một lần nữa, danh sách được hiển thị một thông báo rằng danh sách có thể vẫn chưa hoàn thành.

  • Nếu tìm thấy giá trị khác biệt nhỏ hơn 1.000, danh sách đầy đủ của giá trị được hiển thị.

  Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query.

Ngoài bước Để lọc cột, bạn có thể lọc một giá trị Văn bản bằng cách dùng menu ngữ cảnh của Bộ lọc Văn bản.

 1. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ) của cột có chứa giá trị văn bản bạn muốn lọc.

 2. Bấm Bộ lọc Văn bản, rồi bấm vào tên của kiểu đẳng thức, bao gồm Bằng, Không Bằng, Bắt đầu Bằng, Kết thúc Bằng, Có Chứa hoặc Không Chứa.

Ngoài bước Để lọc cột, bạn có thể lọc một giá trị Số hoặc Ngày/Thời gian bằng cách dùng menu Bộ lọc Số hoặc Bộ lọc Ngày/Thời gian.

Để lọc cột bằng Bộ lọc Số hoặc Ngày/Thời gian

 1. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ) của cột có chứa một giá trị số hoặc ngày/thời gian bạn muốn lọc.

 2. Bấm Bộ lọc số hoặc Bộ lọc ngày/thời gian, và một bình đẳng tên của kiểu bằng, không bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc ít hơn hoặc bằng.

Để lọc nhiều cột, hãy chọn thêm một cột khác và lặp lại một trong các bước lọc cột.

Ví dụ, công thứcTable.SelectRows() dưới đây sẽ trả về một truy vấn được lọc theo Tiểu bang và Năm.

Kết quả lọc

Lọc hàng theo vị trí được tương tự như lọc hàng theo giá trị, ngoại trừ rằng hàng được giữ lại hoặc loại bỏ tùy theo vị trí của chúng trong bảng — chứ không phải bằng giá trị ô.

Với Microsoft Power Query cho Excel, bạn có thể lọc cột theo vị trí bằng một vài phương pháp:

Lưu ý: Khi bạn xác định một mẫu hình hoặc phạm vi, hàng dữ liệu đầu tiên trong một bảng là hàng số 0 (0), không hàng một (1). Bạn có thể tạo cột chỉ mục để hiển thị vị trí hàng trước khi loại bỏ hàng.

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Giữ lại Hàng Trên cùng.

 3. Trong hộp thoại Giữ lại Hàng Trên cùng, hãy nhập Số hàng.

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Giữ lại 100 Hàng Trên cùng.

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Giữ lại Phạm vi Hàng.

 3. Để xác định phạm vi của bạn, trong hộp thoại Giữ lại Hàng Trên cùng, hãy nhập Hàng đầu tiên và Số hàng.

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Loại bỏ Hàng Trên cùng.

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ Hàng Trên cùng, hãy nhập Số hàng.

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

 2. Bấm Loại bỏ Cách Hàng.

 3. Để xác định mẫu hình cách hàng, trong hộp thoại Loại bỏ Cách Hàng, hãy nhập Hàng đầu tiên cần loại bỏ, Số hàng cần loại bỏ và Số hàng cần giữ lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Loại bỏ các hàng có lỗi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×