Lịch trong Outlook 2016 không được cập nhật hoàn toàn

Cập nhật gần nhất: 22/3/2019

SỰ CỐ

Outlook 2016 được kết nối với Office 365 sẽ không hiển thị tất cả nội dung của thư mục lịch mở trong chế độ đệm ẩn. Sự cố tái tạo trong mọi cấu hình Outlook mới được tạo và lịch không thể được đồng bộ hóa trong chế độ đệm ẩn. Tab đồng bộ hóa thư mục lịch không hiển thị tất cả các mục đã được đồng bộ hóa.

Nhật ký đồng bộ hóa trong thư mục sự cố đồng bộ hiển thị lỗi sau đây:

Lỗi đồng bộ [80070057-30FFFFFF-0-560]

Vấn đề đồng bộ Lỗi thư mục 80070057-30FFFFFF-0-560  

TRẠNG THÁI: BẢN SỬA LỖI DỊCH VỤ

Bản sửa lỗi bên dịch vụ đã được triển khai.  Phiên bản đã khắc phục là từ 15.20.1687.000 trở lên. 

Sau khi bản sửa lỗi đầu tiên, chúng tôi đã phát hiện các biến thể khác của cùng một sự cố ảnh hưởng tới các tệp đính kèm và bản sửa lỗi đó đang được triển khai.  Phiên bản đã khắc phục là từ 15.20.1772.000 trở lên.

Lưu ý: Phiên bản dịch vụ có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng hộp thoại Trạng thái Kết nối Outlook được thảo luận trong bài viết này: Mô tả về hộp thoại Trạng thái Kết nối trong Outlook.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

Outlook UserVoice

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×