Lịch sử cập nhật Office 2016 for Mac

Cập nhật gần nhất: 13/03/2018

Office 2016 cho Mac được cập nhật thường xuyên để cung cấp tính năng mới, cập nhật bảo mật và cập nhật không liên quan đến bảo mật. Thông tin sau đây chủ yếu dành cho các chuyên gia CNTT đang triển khai Office 2016 cho Mac cho người dùng trong tổ chức của họ.

Để biết thông tin về các tính năng, cập nhật bảo mật và cập nhật không liên quan đến bảo mật được tích hợp trong bản phát hành Office 2016 cho Mac cụ thể, hãy xem mục Ghi chú phát hành cho Office 2016 for Mac.

Bảng sau đây liệt kê phiên bản mới nhất đối với Office 2016 cho Mac, dựa trên phương pháp mua. Ngày của bản dựng được liệt kê trong dấu ngoặc đơn, ở định dạng DDMMYY, sau số phiên bản.

Phương pháp mua

Phiên bản

Ngày phát hành

Liên kết tải xuống

Thông tin khác

Office 365 hoặc bán lẻ

16.11.0 (18031100)

13/03/2018

Tải xuống

Ghi chú phát hành cho Tháng Ba 2018

Giấy phép số lớn

15.37.0 (17081500)

15/08/2017

Tải xuống

  • Số phần là X21-58282.

  • Gói cài đặt này dành cho phiên bản 64 bit.

Các gói mới nhất cho Office 2016 for Mac

Bảng sau liệt kê các gói mới nhất cho Office 2016 cho Mac và đối với các ứng dụng riêng lẻ, như Word và Excel. Tất cả các gói chỉ dành cho phiên bản 64 bit. Ngày của bản dựng được liệt kê trong dấu ngoặc đơn, ở định dạng DDMMYY, sau số phiên bản. Gói cài đặt được sử dụng nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng, còn gói cập nhật được sử dụng để cập nhật cài đặt hiện có.

Ứng dụng

Phiên bản

Liên kết tải xuống cho các gói

Hàm băm SHA1 cho gói cài đặt

Office 2016 cho Mac (tất cả ứng dụng)

16.11.0 (18031100)

Gói cài đặt

6B53F0E3C6A53B6CC1415BF430A86CBC2CAB3F5C

Word

16.11.0 (18031100)

Gói cài đặt

Gói cập nhật

797582E8DBAFA1B4ED005FD949CE1AB5E6975691

Excel

16.11.0 (18031100)

Gói cài đặt

Gói cập nhật

5FB3AD7C88B4785214F6824EE158003CAD0FDFDD

PowerPoint

16.11.0 (18031100)

Gói cài đặt

Gói cập nhật

95D4BE7D95F6DA657E2A57236F6B1763752283A3

Outlook

16.11.0 (18031100)

Gói cài đặt

Gói cập nhật

21494CBFC219A4322ABC0EB38DF86AB06CCE1EBB

OneNote

16.11.0 (18031100)

Gói cập nhật

Không áp dụng

Các gói mới nhất cho các chương trình khác dành cho máy Mac của Microsoft

Bảng sau cung cấp thông tin về các gói mới nhất cho các chương trình khác dành cho máy Mac của Microsoft có thể được các chuyên gia CNTT quan tâm. Ngày của bản dựng được liệt kê trong dấu ngoặc đơn, ở định dạng DDMMYY, sau số phiên bản.

Chương trình

Phiên bản

Liên kết tải xuống

Hàm băm SHA1

Thông tin khác

Microsoft AutoUpdate

3.17.0(1803110)

Tải xuống

9F9E8B9CE37ED879668BECB0338F3F5572E2C1D7

  • Gói cập nhật này dành cho phiên bản 64 bit.

Skype for Business

16.15.0.166

Tải xuống

1AE3E8F742EC72BCB8625C268C2F3E61DB19FBB3

Phần bổ trợ Trình duyệt Safari Tại chỗ của Microsoft SharePoint về Office 2016 cho Mac

15.25.0 (160727)

Tải xuống

5e6abcab479c66bf233f0fae518111aaaf33f9b2

  • Gói cài đặt này dành cho phiên bản 64 bit.

Office for Mac 2011

14.7.7 (170905)

Tải xuống

04eaca30ca7fbe77405ee7c906a7b359cef2b5ce

Skype for Business Mac 2011

14.4.3 (170308)

Tải xuống

40543ebc367997777b1e99cb7731b58ca7a4e728

  • KB 4012487

  • Hỗ trợ cho Lync for Mac 2011 kết thúc vào 10/10/2017.

  • Gói cập nhật này dành cho phiên bản 32 bit.

Lịch sử phát hành Office 2016 for Mac

Bảng sau cung cấp thông tin lịch sử phát hành và liên kết tải xuống cho Office 2016 cho Mac. Bảng được sắp xếp theo ngày phát hành, với ngày phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Ngày của bản dựng được liệt kê trong dấu ngoặc đơn, ở định dạng DDMMYY, sau số phiên bản. Tất cả bản phát hành sau ngày 22 tháng 8 năm 2016 chỉ dành cho phiên bản 64 bit. Tất cả bản phát hành trước ngày 22 tháng 8 năm 2016 chỉ dành cho phiên bản 32 bit.

Ngày phát hành

Phiên bản

Thông tin khác

Liên kết tải xuống cho gói cài đặt dành cho Office 2016 for Mac

Liên kết tải xuống cho các gói cập nhật đối với các ứng dụng riêng lẻ

13/03/2018

16.11.0 (18031100)

Ghi chú phát hành cho Tháng Ba 2018

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13/02/2018

16.10.0 (18021001)

Ghi chú phát hành cho Tháng Hai 2018

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26/01/2018

16.9.1 (18012504)

Ghi chú phát hành cho Tháng Một 2018

Word, PowerPoint

18/01/2018

16.9.0 (18011602)

Ghi chú phát hành cho Tháng Một 2018

Tải xuống

Excel, Outlook, OneNote

12/12/2017

15.41.0 (17120500)

Ghi chú phát hành cho Tháng Mười Hai 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14/11/2017

15.40.0 (17110800)

Ghi chú phát hành cho Tháng Mười Một 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10/10/2017

15.39.0 (17101000)

Ghi chú phát hành cho Tháng Mười 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12/09/2017

15.38.0 (17090200)

Ghi chú phát hành cho Tháng Chín 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15/08/2017

15.37.0 (17081500)

Ghi chú phát hành cho Tháng Tám 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

21/07/2017

15.36.1 (17072101)

Ghi chú phát hành cho Tháng Bảy 2017

Outlook

11/07/2017

15.36.0 (17070200)

Ghi chú phát hành cho Tháng Bảy 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16/06/2017

15.35.0 (17061600)

Ghi chú phát hành cho Tháng Sáu 2017

OneNote

13/06/2017

15.35.0 (17061000)

Ghi chú phát hành cho Tháng Sáu 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

16/05/2017

15.34.0 (17051500)

Ghi chú phát hành cho Tháng Năm 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11/04/2017

15.33.0 (17040900)

Ghi chú phát hành cho Tháng Tư 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14/03/2017

15.32.0 (17030901)

Ghi chú phát hành cho Tháng Ba 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16/02/2017

15.31.0 (17021600)

Ghi chú phát hành cho Tháng Hai 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11/01/2017

15.30.0 (17010700)

Ghi chú phát hành cho Tháng Một 2017

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 15 tháng 12 năm 2016

15.29.1 (16121500)

Ghi chú phát hành cho tháng 12 năm 2016

Word, Excel, PowerPoint

Ngày 13 tháng 12 năm 2016

15.29.0 (16120900)

Ghi chú phát hành cho tháng 12 năm 2016

Tải xuống

Outlook, OneNote

Ngày 17 tháng 11 năm 2016

15.28.0 (16111700)

Ghi chú phát hành cho tháng 11 năm 2016

Outlook

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

15.28.0 (16111501)

Ghi chú phát hành cho tháng 11 năm 2016

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

15.28.0 (161113)

Ghi chú phát hành cho tháng 11 năm 2016

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

15.27.0 (161010)

KB 3193438

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 16 tháng 9 năm 2016

15.26.1 (160916)

Bản sửa lỗi cho thư mục công cộng dành cho Outlook

Không áp dụng

Outlook

Ngày 13 tháng 9 năm 2016

15.26.0 (160910)

KB 3186807

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 26 tháng 8 năm 2016

15.25.1 (160826)

Bản sửa lỗi Macro dành cho Excel

Không áp dụng

Excel

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

15.25.0 (160817)

KB 3179163

Tải xuống (64 bit)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

15.25.0 (160818)

KB 3179163

Tải xuống (32 bit)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 12 tháng 7 năm 2016

15.24.0 (160709)

KB 3170460

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 25 tháng 6 năm 2016

15.23.2 (160624)

Hotfix dịch vụ MRU

Không áp dụng

Word, Excel, PowerPoint

Ngày 18 tháng 6 năm 2016

15.23.1 (160617)

Hotfix macro Tiếng Nhật

Không áp dụng

Word, Excel

Ngày 14 tháng 6 năm 2016

15.23.0 (160611)

KB 3165798

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 13 tháng 5 năm 2016

15.22.1 (160512)

Bản sửa lỗi tính tương thích của EndNote

Không áp dụng

Word

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

15.22.0 (160506)

KB 3155777

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

15.21.1 (160411)

KB 3142577

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 16 tháng 3 năm 2016

15.20.0 (160315)

KB 3138327

Không áp dụng

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Ngày 16 tháng 2 năm 2016

15.19.1 (160212)

KB 3134241

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 12 tháng 1 năm 2016

15.18.0 (160109)

KB 3133711

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 17 tháng 12 năm 2015

15.17.1 (151217)

KB 3127248

Không áp dụng

Word, Outlook

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

15.17.0 (151206)

KB 3119518

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

15.16.0 (151105)

KB 3102925

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

15.15.0 (151008)

KB 3097264

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 15 tháng 9 năm 2015

15.14.0 (150911)

KB 3088502

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 11 tháng 8 năm 2015

15.13.1 (150807)

KB 3082420

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 28 tháng 7 năm 2015

15.12.3 (150724)

KB 3074482

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Ngày 9 tháng 7 năm 2015

15.11.2 (150701)

KB 3074479

Tải xuống

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Lịch sử phát hành Microsoft AutoUpdate (MAU)

Bảng sau cung cấp thông tin lịch sử phát hành cho Microsoft AutoUpdate (MAU). Bảng được sắp xếp theo ngày phát hành, với ngày phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Tất cả các gói cập nhật dành cho phiên bản 64 bit.

Ngày phát hành

Phiên bản

Thông tin khác

Liên kết tải xuống gói cập nhật

13/03/2018

3.17

Tải xuống MAU 3.17.0

13/02/2018

3.16.0

Ghi chú phát hành cho Tháng Hai 2018

Tải xuống MAU 3.16.0

18/01/2018

3.15.0

Tải xuống MAU 3.15.0

17/12/2017

3.14.1

Ghi chú phát hành cho Tháng Mười Hai 2017

Tải xuống MAU 3.14.1

12/12/2017

3.14

Không có sẵn MAU 3.14 để tải xuống.

10/10/2017

3.11

Tải xuống MAU 3.11

12/09/2017

3.9.3

Ghi chú phát hành cho Tháng Chín 2017

Tải xuống MAU 3.9.2

15/08/2017

3.9.2

Tải xuống MAU 3.9.2

11/07/2017

3.9.1

Tải xuống MAU 3.9.1

13/06/2017

3.9.1

Tải xuống MAU 3.9.1

09/05/2017

3.9.1

Ghi chú phát hành cho Tháng Năm 2017

Tải xuống MAU 3.9.1

11/04/2017

3.9

Ghi chú phát hành cho Tháng Tư 2017

Không có sẵn MAU 3.9 để tải xuống.

16/02/2017

3.8.4

Ghi chú phát hành cho Tháng Hai 2017

Tải xuống MAU 3.8.4

11/01/2017

3.8.3

Ghi chú phát hành cho Tháng Một 2017

Tải xuống MAU 3.8.3

Ngày 13 tháng 12 năm 2016

3.8.2

Ghi chú phát hành cho tháng 12 năm 2016

Tải xuống MAU 3.8.2

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

3.8.1

Ghi chú phát hành cho tháng 11 năm 2016

Tải xuống MAU 3.8.1

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

3.8.0

KB 3193438

Tải xuống MAU 3.8.0

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

3.6.0

KB 3179163

Tải xuống MAU 3.6.0

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

3.5.0

KB 3155777

Tải xuống MAU 3.5.0

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

3.4.0

KB 3142577

Tải xuống MAU 3.4.0

Ngày 5 tháng 1 năm 2016

3.4.0

KB 3133674

Tải xuống MAU 3.4.0

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

3.3.0

KB 3119516

Tải xuống MAU 3.3.0

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

3.2.0

KB 3097267

Tải xuống MAU 3.2.0

Ngày 11 tháng 6 năm 2015

3.1.1

KB 3048690

Tải xuống MAU 3.1.1

Ngày 15 tháng 5 năm 2015

3.1.0

KB 3048681

Tải xuống MAU 3.1.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2015

3.0.6

KB 3048680

Tải xuống MAU 3.0.6

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×