Lịch sử cập nhật của Office Insider for Mac

Cập nhật gần nhất: 12/11/2018

Xin chào Người dùng nội bộ! Nếu bạn không biết mình đã cài đặt bản cập nhật mới nhất chưa, hay đang tìm kiếm danh sách bản dựng Nhanh hoặc Chậm gần đây dành cho Office cho máy Mac, thì bạn đã tìm đến đúng chỗ. 

Các bản cập nhật Người dùng nội bộ Office mới nhất

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản và các số hiệu bản dựng sau đây khi xem hộp thoại Giới thiệu của sản phẩm thì bạn đã hoàn tất. Nếu bạn không có bản dựng mới nhất, các bản cập nhật luôn sẵn dùng tại Microsoft AutoUpdate (MAU). Để sử dụng MAU, hãy khởi động một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, rồi chọn Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật.

Kiểm tra Cập nhật Người dùng nội bộ Chậm trên máy Mac

Cấp độ Người dùng nội bộ

Phiên bản

Bản dựng Hiện tại

Ngày Phát hành

Người dùng nội bộ Nhanh

16.20

18111200

12/11/2018

Người dùng nội bộ Chậm

16.19

18111200

12/11/2018

Lịch sử bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn đăng ký cấp độ Người dùng nội bộ Nhanh, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật thường xuyên chứa tính năng mới và cải tiến. Bảng sau đây hiển thị lịch sử các bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ gần đây, với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây.

Lưu ý: Ngày 02/10/2017,  nhóm Office for Mac đã phát hành bản cập nhật quan trọng của Người dùng nội bộ Nhanh. Kể từ bản cập nhật ngày 02 Tháng Mười, bạn sẽ nhìn thấy Phiên bản 16.xx thay vì Phiên bản 15.xx mỗi khi chúng tôi phát hành một bản dựng Nhanh mới.

Bảng sau đây hiển thị những bản dựng Nhanh phát hành gần đây nhất. Để tìm hiểu về những tính năng mới, các cải tiến, bản sửa lỗi, các sự cố đã biết trong các bản cập nhật Nhanh, hãy xem Ghi chú phát hành cho Người dùng nội bộ các bản dựng Nhanh của Office cho máy Mac

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18111200)

12/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18110704)

08/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18103104)

01/11/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102902)

30/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102400)

24/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102002)

22/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18101800)

18/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18101500)

15/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18100303)

04/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18100102)

1 tháng 10, 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18092400)

Ngày 24 tháng 9 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091900)

Cập nhật gần nhất: ngày 19 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091500)

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091107)

Ngày 12 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091000)

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18090501)

Ngày 6 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18090303)

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18082806)

Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18082700)

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18082200)

22 tháng 8, 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18081300)

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18080805)

Ngày 9 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18080604)

Ngày 7 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Phiên bản Bản dựng 18072602)

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18072406)

Ngày 25 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071803)

19/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071300)

16/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071205)

13/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071006)

11/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070902)

09/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070500)

05/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070200)

02/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062902)

29/06/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062707)

28/06/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062507)

26/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18062001)

25/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061802)

19/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061201)

13/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061100)

11/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18060506)

06/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18060201)

04/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18053008)

01/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18052802)

29/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18052403)

24/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18052003)

21/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18051605)

17/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18051300)

14/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050900)

09/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050700)

07/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050200)

03/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18042904)

30/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18042404)

25/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18042202)

23/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18041602)

17/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18041108)

12/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040900)

09/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040408)

05/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040102)

02/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18032900)

29/03/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18032700)

27/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18032004)

21/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031801)

19/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031404)

15/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031206)

13/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030800)

08/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030605)

07/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030500)

05/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18022706)

28/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18022103)

22/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18021400)

14/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18020603)

07/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18020500)

06/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18013000)

30/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18012401)

25/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18012002)

22/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18011401)

16/01/2018


Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18010905)

11/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18010206)

03/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17122606)

27/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121907)

20/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121700)

18/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121206)

13/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121005)

11/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17120607)

07/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17120400)

04/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 171129)

30/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171126)

27/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171121)

22/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171111)

13/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171107)

09/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171101)

03/11/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171020)

23/10/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171017)

19/10/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171008)

10/10/2017

Phiên bản 16.6 (Bản dựng 171001)

02/10/2017

Phiên bản 15.40 (Bản dựng 170926)

27/09/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 170913)

13/09/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 170905)

07/09/2017

Nếu bạn đã đăng ký cấp độ Người dùng nội bộ Chậm, bạn sẽ nhận được bản cập nhật tính năng Office 2016 mới khoảng một lần mỗi tháng, cùng với các bản dựng theo sau có chứa bản sửa lỗi hoặc bản cập nhật bảo mật quan trọng. Bảng sau đây hiển thị các bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ Chậm gần đây, với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây.

Để tìm hiểu về các tính năng mới cho mỗi bản dựng, xem Có gì mới cho Người dùng Office nội bộ hoặc Ghi chú phát hành cho Người dùng nội bộ của các bản dựng Chậm của Office cho máy Mac.

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18111200)

12/11/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18110402)

05/11/2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18101400)

15/10/2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18100800)

09/10/2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18090901)

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18090400)

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18081402

15 tháng 8, 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18081201)

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18080600)

Ngày 6 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070902)

10/07/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070700

09/07/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070102)

02/07/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18061302)

13/06/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18060200)

04/06/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18051301)

14/05/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18050501)

07/05/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18041000)

10/04/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18040103)

02/04/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18031900)

19/03/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18031100)

12/03/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18021001)

12/02/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18020401)

05/02/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18012504)

26/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18011602)

18/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18011601)

17/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18010702)

08/01/2018

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17121002)

11/12/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17120501)

05/12/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17112902)

29/11/2017

Phiên bản 15.40 (Bản dựng 171104)

06/11/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 171004)

09/10/2017

Phiên bản 15.38 (Bản dựng 170902)

12/09/2017

Phiên bản 15.38 (Bản dựng 170902)

05/09/2017

Phiên bản 15.37 (Bản dựng 170815)

15/08/2017

Phiên bản 15.37 (Bản dựng 170805)

07/08/2017

Cộng đồng Người dùng nội bộ

Cộng đồng Giải đáp - Diễn đàn Người dùng nội bộ Office

Cộng đồng Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn muốn trò chuyện với những Người dùng nội bộ khác, hãy đăng bài trong cộng đồng của chúng tôi.

Truy nhập cộng đồng

Twitter Người dùng nội bộ Office

Người dùng nội bộ Office trên Twitter

Trên @OfficeInsider, chúng tôi thường xuyên đăng bài về các bản phát hành Người dùng nội bộ và tổ chức các sự kiện đặc biệt cho Người dùng nội bộ.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Các liên kết hữu ích

Lịch sử cập nhật Office 2016 for Mac

Có gì mới trong Office 365

Ghi chú phát hành cho Office 2016 for Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×