Lịch sử cập nhật của Người dùng nội bộ Office dành cho máy tính chạy Windows

Cập nhật lần cuối: 25/tháng mười một, 2019

Xin chào Người dùng nội bộ! Nếu bạn không biết mình đã cài đặt bản cập nhật mới nhất chưa hay đang tìm kiếm danh sách bản dựng Người dùng nội bộ hoặc Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu) gần đây thì bạn đã tìm đúng chỗ. 

Các bản cập nhật Người dùng nội bộ Office mới nhất

Nếu bạn thấy phiên bản và số bản dựng sau được liệt kê dưới đầu đề Thông tin Sản phẩm trong Tệp > Tài khoản thì bạn đã cập nhật. Nếu bạn không có bản dựng mới nhất, hãy bấm vào Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office trong Outlook) Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Cấp độ Người dùng nội bộ

Phiên bản

Bản dựng Hiện tại

Ngày Phát hành

Người dùng nội bộ

1912

12312,20002

18 tháng mười một, 2019

Kênh hàng tháng (Nhóm mục tiêu)

1911

12228,20290

25/tháng mười một, 2019

Lịch sử bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn đăng ký cấp độ Người dùng nội bộ, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật thường xuyên chứa tính năng mới và cải tiến. Bảng sau đây hiển thị lịch sử các bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ gần đây, với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa mọi bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây. 

Để tìm ghi chú phát hành, xem ghi chú phát hành người dùng nội bộ cho Office dành cho máy tính chạy Windows.

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 1912 (bản dựng 12312,20002)

18 tháng mười một, 2019

Phiên bản 1912 (bản dựng 12307,20000)

12 tháng mười một, 2019

Phiên bản 1912 (bản dựng 12231,20000)

4 tháng mười một, 2019

Phiên bản 1911 (bản dựng 12228,20020)

1 tháng mười một, 2019

Phiên bản 1911 (bản dựng 12215,20006)

21 tháng mười, 2019

Phiên bản 1911 (bản dựng 12209,20010)

Ngày 14 tháng 10, 2019

Phiên bản 1911 (bản dựng 12130,20112)

Ngày 8 tháng 10, 2019

Phiên bản 1910 (bản dựng 12126,20000)

30 tháng chín, 2019

Phiên bản 1910 (bản dựng 12119,20000)

Ngày 23 tháng 9, 2019

Phiên bản 1910 (bản dựng 12112,20000)

16 tháng chín, 2019

Phiên bản 1910 (bản dựng 12105,20000)

10 tháng chín, 2019

Phiên bản 1910 (bản dựng 12030,20004

Ngày 4 tháng 9, 2019

Phiên bản 1909 (bản dựng 12026,20000)

28 tháng tám, 2019

Phiên bản 1909 (bản dựng 12022,20000)

Ngày 26 tháng 8, 2019

Phiên bản 1909 (bản dựng 12015,20004)

19 tháng tám, 2019

Phiên bản 1909 (bản dựng 12013,20000)

Ngày 15 tháng 8, 2019

Phiên bản 1909 (bản dựng 12008,20000)

13 tháng tám, 2019

Phiên bản 1908 (Bản dựng 11924.20004)

29/07/2019

Phiên bản 1908 (Bản dựng 11916.20000)

22/7/2019

Phiên bản 1908 (Bản dựng 11911.20000)

15/7/2019

Phiên bản 1908 (Bản dựng 11901.20038)

9/7/2019

Phiên bản 1908 (Bản dựng 11901.20018)

3/07/2019

Phiên bản 1907 (Bản dựng 11815.20002)

19/06/2019

Phiên bản 1907 (Bản dựng 11807.20000)

11/06/2019

Phiên bản 1907 (Bản dựng 11727.20064)

4/06/2019

Phiên bản 1906 (Bản dựng 11722.20008)

29/5/2019

Phiên bản 1906 (Bản dựng 11715.20002)

23/05/2019

Phiên bản 1906 (Bản dựng 11708.20006)

14/5/2019

Phiên bản 1906 (Bản dựng 11702.20000)

06/05/2019

Phiên bản 1906 (Bản dựng 11629.20008)

2/5/2019

Phiên bản 1905 (Bản dựng 11624.20000)

29/4/2019

Phiên bản 1905 (Bản dựng 11617.20002)

23/4/2019

Phiên bản 1905 (Bản dựng 11609.20002)

15/04/2019

Phiên bản 1905 (Bản dựng 11601.20042)

11/04/2019

Phiên bản 1904 (Bản dựng 11527.20014)

05/04/2019

Phiên bản 1904 (Bản dựng 11514.20004)

22/03/2019

Phiên bản 1904 (Bản dựng 11504.20000)

15/03/2019

Phiên bản 1904 (Bản dựng 11425.20036)

01/03/2019

Phiên bản 1903 (Bản dựng 11414.20014)

25/02/2019

Phiên bản 1903 (Bản dựng 11406.20002)

12/02/2019

Phiên bản 1903 (Bản dựng 11330.20014)

11/02/2019

Phiên bản 1902 (Bản dựng 11328.20008)

01/02/2019

Phiên bản 1902 (Bản dựng 11326.20000)

30/01/2019

Phiên bản 1902 (Bản dựng 11316.20026)

25/01/2019

Phiên bản 1902 (Bản dựng 11310.20016)

22/01/2019

Phiên bản 1902 (Bản dựng 11231.20080)

17/01/2019

Phiên bản 1902 (Bản dựng 11231.20066)

10/01/2019

Phiên bản 1901 (Bản dựng 11220.20008)

27/12/2018

Phiên bản 1901 (Bản dựng 11213.20020)

20/12/2018

Phiên bản 1901 (Bản dựng 11208.20012)

12/12/2018

Phiên bản 1901 (Bản dựng 11128.20000)

05/12/2018

Phiên bản 1812 (Bản dựng 11126.20002)

29/11/2018

Phiên bản 1812 (Bản dựng 11121.20000)

26/11/2018

Phiên bản 1812 (Bản dựng 11107.20009)

14/11/2018

Phiên bản 1812 (Bản dựng 11101.20000)

05/11/2018

Phiên bản 1811 (Bản dựng 11029.20000)

31/10/2018

Phiên bản 1811 (Bản dựng 11022.20000)

26/10/2018

Phiên bản 1811 (Bản dựng 11015.20015)

23/10/2018

Phiên bản 1811 (Bản dựng 11010.20003)

12/10/2018

Phiên bản 1810 (Bản dựng 10927.20001)

2, tháng 10 năm 2018

Phiên bản 1810 (Bản dựng 10925.20001)

1 tháng 10, 2018

Phiên bản 1810 (Bản dựng 10920.20003)

ngày 25 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 1810 (Bản dựng 10910.20007)

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 1810 (Bản dựng 10904.20005)

Ngày 11 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 1810 (Bản dựng 10828.20000)

06/09/2018

Phiên bản 1809 (Bản dựng 10823.20000)

29 tháng 8, 2018

Phiên bản 1809 (Bản dựng 10820.20006)

23 tháng 8, 2018

Phiên bản 1809 (Bản dựng 10813.20004)

17 tháng 8, 2018

Phiên bản 1809 (Bản dựng 10809.20001)

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 1809 (Bản dựng 10801.20004)

Ngày 8 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 1808 (Bản dựng 10723.20005)

26 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 1808 (Bản dựng 10717.20011)

24 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 1808 (Bản dựng 10711.20012)

16/07/2018

Phiên bản 1808 (Bản dựng 10702.20003)

10/07/2018

Phiên bản 1807 (Bản dựng 10325.20017)

02/07/2018

Phiên bản 1807 (Bản dựng 10313.20013)

20/06/2018

Phiên bản 1807 (Bản dựng 10308.20006)

14/06/2018

Phiên bản 1807 (Bản dựng 10301.20006)

06/06/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 10228.20021)

01/06/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 10222.20010)

29/05/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 10216.20000)

23/05/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 10211.20004)

16/05/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 10205.20009)

14/05/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 10205.20008)

11/05/2018

Phiên bản 1806 (Bản dựng 9327.2006)

02/05/2018

Phiên bản 1805 (Bản dựng 9325.2001)

27/04/2018

Phiên bản 1805 (Bản dựng 9320.2001)

24/04/2018

Phiên bản 1805 (Bản dựng 9312.2008)

17/04/2018

Phiên bản 1805 (Bản dựng 9307.2004)

11/04/2018

Phiên bản 1804 (Bản dựng 9229.2006)

05/04/2018

Phiên bản 1804 (Bản dựng 9227.2013)

02/04/2018

Phiên bản 1804 (Bản dựng 9226.2021)

29/03/2018

Phiên bản 1804 (Bản dựng 9219.2009)

23/03/2018

Phiên bản 1804 (Bản dựng 9213.2031)

19/03/2018

Phiên bản 1804 (Bản dựng 9208.2010)

13/03/2018

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9201.2008)

08/03/2018

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9127.2004)

02/03/2018

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9120.2015)

26/02/2018

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9115.2007)

22/02/2018

Phiên bản 1802 (Bản dựng 9112.2004)

17/02/2018

Phiên bản 1802 (Bản dựng 9110.2002)

13/02/2018

Phiên bản 1802 (Bản dựng 9031.2004)

07/02/2018

Phiên bản 1802 (Bản dựng 9026.2006)

02/02/2018

Phiên bản 1801 (Bản dựng 9020.2003)

27/01/2018

Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2068)

16/01/2018

Phiên bản 1801(Bản dựng 8911.2016)

20/12/2017

Phiên bản 1801(Bản dựng 8828.2010)

09/12/2017

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122)

04/12/2017

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2117)

04/12/2017

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2102)

30/11/2017

Phiên bản 1712 (Bản dựng 8813.1000)

20/11/2017

Phiên bản 1711 (Bản dựng 8711.2037)

31/10/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2055)

20/10/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8613.1000)

19/09/2017

Phiên bản 1710 (Bản dựng 8530.1000)

11/09/2017

Phiên bản 1709 (Bản dựng 8521.1000)

31/08/2017

Phiên bản 1709 (Bản dựng 8518.1000)

28/08/2017

Phiên bản 1709 (Bản dựng 8509.2001)

22/08/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2022)

10/08/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8424.1000)

31/07/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8417.1000)

26/07/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8414.1000)

24/07/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8403.1000)

13/07/2017

Phiên bản 1708 (Bản dựng 8222.1000)

29/06/2017

Nếu bạn đã đăng ký cấp độ Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu), trước đây gọi là Người dùng nội bộ Chậm, bạn sẽ nhận được bản cập nhật tính năng Office mới khoảng mỗi tháng một lần, cùng với các bản dựng theo sau có chứa các bản sửa lỗi hoặc bản cập nhật bảo mật quan trọng. Bảng sau đây hiển thị các bản dựng và phiên bản Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu) gần đây, với bản dựng phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây. Để biết các tính năng, xem mục Tin tức mới cho Người dùng nội bộ Office.

Phiên bản

Bản dựng

Ngày Phát hành

Mô tả

1911

12228,20290

25/tháng mười một, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1911

12228,20250

20 tháng mười một, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1911

12228,20206

15 tháng mười một, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1911

12228,20120

12 tháng mười một, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1910

12130,20272

28 tháng 10, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1910

12130,20238

Ngày 24 tháng 10, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1910

12130,20210

Ngày 22 tháng 10, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1910

12130,20184

Ngày 14 tháng 10, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1910

12130,20178

Ngày 14 tháng 10, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1909

12026,20320

Ngày 8 tháng 10, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1909

12026,20264

28 tháng chín, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1909

12026,20248

Ngày 23 tháng 9, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1909

12026,20190

16 tháng chín, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1909

12026,20108

10 tháng chín, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1908

11929,20254

Ngày 25 tháng 8, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1908

11929,20182

16 tháng tám, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau
 

1908

11929,20114

13 tháng tám, 2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác
 

1907

11901.20176

27/07/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1907

11901.20156

25/07/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1907

11901.20120

22/7/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1907

11901.20080

15/7/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1906

11727.20244

9/7/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1906

11727.20230

27/6/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1906

11727.20224

26/06/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1906

11727.20210

23/06/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1906

11727.20188

20/06/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1906

11727.20104

11/06/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1905

11629.20214

3/06/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1905

11629.20196

25/05/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1905

11629.20164

22/05/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1905

11629.20136

16/5/2019

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác

1904

11601.20204

14/5/2019

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác

1904

11601.20178

8/5/2019

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác

1904

11601.20144

27/4/2019

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác

1904

11601.20136

26/4/2019

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác

1904

11601.20126

25/4/2019

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau

1904

11601.20072

16/04/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1903

11425.20218

16/04/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1903

11425.20204

09/04/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1903

11425.20202

29/03/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1903

11425.20184

25/03/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1903

11425.20140

18/03/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1903

11425.20096

12/03/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1902

11328.20146

02/03/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1902

11328.20140

01/03/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1902

11328.20116

25/02/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1902

11328.20100

21/02/2019

Các bản sửa lỗi và nội dung cải thiện khác

1901

11231.20174

12/02/2019

Các bản sửa lỗi và nội dung cải thiện khác

1901

11231.20130

31/01/2019

Các bản sửa lỗi và nội dung cải thiện khác

1901

11231.20122

30/01/2019

Các bản sửa lỗi và nội dung cải thiện khác

1901

11231.20120

25/01/2019

Các bản sửa lỗi và nội dung cải thiện khác

1901

11231.20080

17/01/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20266

13/01/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20196

08/01/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20188

02/01/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20132

27/12/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20118

21/12/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20108

19/12/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1812

11126.20074

12/12/2019

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác

1811

11029.20108

11/11/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1811

11029.20079

26/11/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1811

11029.20070

19/11/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.
 

1811

11029.20045

13/11/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1810

11001.20074

25/10/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1810

11001.20060

22/10/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1810

11001.20038

15/10/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1809

10827.20084

Ngày 13 tháng 9 năm 2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1808

10730.20053

22 tháng 8, 2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1808

10730.20030

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1807

10325.20082

Ngày 23 tháng 7 năm 2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1807

10325.20075

20 tháng 7 năm 2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1807

10325.20030

10/07/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1806

10228.20072

19/06/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1806

10228.20062

14/06/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1806

10228.20051

12/06/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.
 

1806

10228.20021

07/06/2018

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.
 

1805

9330.2073

20/05/2018

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.

1805

9330.2053

14/05/2018

Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.

1805

9330.2014

08/05/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1804

9226.2114

24/04/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1804

9226.2082

17/04/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1804

9226.2059

12/04/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác. 

1803

9126.2098

20/03/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1803

9126.2072

13/03/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1802

9029.2106

20/02/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1802

9029.2054

13/02/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1801

9001.2138

31/01/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau. Có các bản sửa lỗi và cải thiện cho tính năng của Phiên bản 1801.

1801

9001.2122

29/01/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau. Có các bản sửa lỗi và cải thiện cho tính năng của Phiên bản 1801.

1801

9001.2080

19/01/2018

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác nhau. Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1801.

1712

8827.2148

16/01/2018

Các cải thiện đối với Nhóm Office 365, hộp thư đến ưu tiên và chuyển đổi ảnh và biểu tượng SVG sang hình dạng Office.

1712

8827.2131

11/01/2018

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712.

1712

8827.2117

09/01/2018

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712.

1712

8827.2099

02/01/2018

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712.

1712

8827.2082

18/12/2017

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712. Để biết các tính năng, xem Tính năng mới cho Người dùng nội bộ Office

1712

8730.2127

12/12/2017

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712. Để biết các tính năng, xem Tính năng mới cho Người dùng nội bộ Office

1712

8730.2122

04/12/2017

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712. Để biết các tính năng, xem Tính năng mới cho Người dùng nội bộ Office

1712

8730.2113

01/12/2017

Có các bản sửa lỗi và cải thiện tính năng của Phiên bản 1712. Để biết các tính năng, xem Tính năng mới cho Người dùng nội bộ Office

1711

8730.2102

28/11/2017

Chứa các bản sửa lỗi và cải thiện cho Phiên bản 1711. Để biết các tính năng, xem mục Có gì mới cho Người dùng nội bộ Office

1711

8730.2090

22/11/2017

Chứa các bản sửa lỗi và cải thiện cho Phiên bản 1711. Để biết các tính năng, xem mục Có gì mới cho Người dùng nội bộ Office

1711

8730.2074

20/11/2017

Chứa các bản sửa lỗi và cải thiện. Để biết các tính năng, xem mục Có gì mới cho Người dùng nội bộ Office

1711

8730.2046

14/11/2017

Tính năng Mới

Phiên bản 1711 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Mười Một 2017. Để có thông tin tổng hợp về các tính năng mới, hãy xem mục Có gì mới cho Người dùng nội bộ Office.

1710

8625.2090

27/10/2017

Sự cố đã biết

Sau khi cập nhật lên Windows 10 Fall Creators Update, trên một số thiết bị và bản dựng Excel, bạn có thể thấy con trỏ nhấp nháy khi bạn di chuyển con trỏ qua các ô trong sổ làm việc. Sự cố này đang ảnh hưởng đến Người dùng nội bộ cũng như người dùng không phải Người dùng nội bộ và đang trong quá trình điều tra. Sự cố này không gắn với một bản dựng Office cụ thể.

1710

8625.2064

23/10/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện không xác định.

1710

8625.2055

16/10/2017

Phiên bản 1710 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Mười 2017. Để có thông tin tổng hợp về các tính năng mới, hãy xem mục Thông tin mới cho Người dùng nội bộ Office.

1709

8528.2136

10/10/2017

Khắc phục sự cố Excel đóng bất ngờ hoặc ngăn bạn lưu tệp sau khi chèn biểu đồ.

Khắc phục sự cố khi đường màu xám biểu thị ngắt trang trong Excel xuất hiện ở sai hàng sau khi kéo đường này vào Xem trước Ngắt Trang.

1709

8528.2126

04/10/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện

1709

8528.2084

26/09/2017

Phiên bản 1709 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Chín 2017. Để xem các tính năng trong bản cập nhật này, truy nhập mục Có gì mới cho Người dùng nội bộ Office.

1708

8431.2079

12/09/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

Lưu ý: ngày 18 tháng 9, 2017, chúng tôi đã phát hành bản dựng rộng này cho khách hàng Office 365 với tư cách là bản cập nhật tính năng tháng tám cho Office dành cho máy tính chạy Windows. Để có thông tin tổng hợp về các tính năng và bản sửa lỗi mới, hãy xem mục Có gì mới trong Office 365Ghi chú phát hành Office 365.

1708

8431.2070

07/09/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1708

8431.2062

31/08/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1708

8431.2058

31/08/2017

Khắc phục sự cố cấp phép trong nhiều ứng dụng khiến Người dùng nội bộ không thể lưu tệp thành công.

1708

8431.2056

30/08/2017

Khắc phục sự cố trong Word và Excel khi mở một tệp từ thư mục chia sẻ UNC khiến ứng dụng đóng ngoài dự kiến.

1708

8431.2046

23/08/2017

Phiên bản 1708 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Tám 2017. Để xem các tính năng trong bản cập nhật này, hãy truy nhập mục Có gì mới dành cho Người dùng nội bộ Office.

Sự cố đã biết

Một số Người dùng nội bộ đăng ký cấp độ Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu) báo cáo rằng họ không còn lưu được tệp trong Word, Excel và PowerPoint. Khi lưu, có thể họ sẽ thấy thông báo "Kích hoạt Sản phẩm Không thành công" trong thanh tiêu đề của tài liệu hoặc ứng dụng có thể gặp sự cố.

1707

8326.2076

14/08/2017

Khắc phục sự cố Word đóng bất ngờ trong khi đang tải phần bổ trợ Ngữ pháp.

Khắc phục sự cố Word bị hỏng, dưới một số điều kiện, trong khi tìm cách phục hồi các tệp trên nền điện toán đám mây.

Khắc phục sự cố khiến một số Người dùng nội bộ không thể đặt cấu hình tài khoản IMAP trong Outlook.

Khắc phục sự cố gây ra lỗi gián đoạn khi mở Outlook.

1707

8326.2073

10/08/2017

Khắc phục sự cố trong Excel khi bạn có thể gặp sự cố gián đoạn trong lúc kết nối với hoặc cập nhật dữ liệu từ SQL Server Analysis Services. Ví dụ: Excel có thể gặp sự cố khi bạn tìm cách làm mới PivotTable với dữ liệu từ máy chủ Analysis Services hoặc OLAP cube.

1707

8326.2070

04/08/2017

Khắc phục sự cố trong Skype for Business khi một số người dùng không sử dụng Tiếng Anh gặp phải màn hình đăng nhập trống.

1707

8326.2062

30/07/2017

Khắc phục sự cố trong Skype for Business khi ký tự không phải là Tiếng Anh trong trò chuyện và lịch sử trò chuyện bị cắt xén.

1707

8326.2059

27/07/2017

Khắc phục sự cố về cách một số tệp chương trình được ký, khiến các chương trình chống vi-rút gắn cờ các tệp đó, cùng các sự cố về bảo vệ hoặc truy nhập dữ liệu trong Windows Information Protection (WIP).

1707

8326.2058

27/07/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1707

8326.2052

21/07/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1707

8326.2033

17/07/2017

Phiên bản 1707 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Bảy 2017. Để xem các tính năng trong bản cập nhật này, hãy truy nhập mục Có gì mới dành cho Người dùng nội bộ Office.

1706

8229.2073

26, Tháng Sáu. 2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1706

8229.2056

26/06/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

Không có gì mới để báo cáo ngoài các bản sửa lỗi nhỏ và cải thiện.

1706

8229.2045

19/06/2017

Không có gì mới để báo cáo ngoài các bản sửa lỗi nhỏ và cải thiện.

1706

8229.2041

14/06/2017

Phiên bản 1706 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Sáu 2017. Để xem các tính năng có trong bản cập nhật này, hãy bấm vào đầu đề Các bản phát hành trước đây trong mục Có gì mới dành cho Người dùng nội bộ Office.

Lưu ý: Vào ngày 28 tháng 6, 2017, chúng tôi đã phát hành phiên bản 1706 cho người đăng ký Office 365. Để biết chi tiết, hãy xem mục Có gì mới trong Office 365 hoặc Ghi chú phát hành Office 365.

1705

8201.2073

13/06/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1705

8201.2075

02/06/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1705

8201.2064

31/05/2017

Các bản sửa lỗi và cải thiện khác.

1705

8201.2025

23/05/2017

Phiên bản 1705 là bản xem trước của bản cập nhật tính năng Tháng Năm 2017. Để xem các tính năng có trong bản cập nhật này, hãy bấm vào đầu đề Các bản phát hành trước đây trong mục Có gì mới dành cho Người dùng nội bộ Office.

Lưu ý: Vào ngày 07 tháng 6, 2017, chúng tôi đã phát hành phiên bản 1705 cho người đăng ký Office 365. Để biết chi tiết, hãy xem mục Có gì mới trong Office 365 hoặc Ghi chú phát hành Office 365.

Cộng đồng Người dùng nội bộ

Cộng đồng Giải đáp - Diễn đàn Người dùng nội bộ Office

Cộng đồng Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn muốn trò chuyện với những Người dùng nội bộ khác, hãy đăng bài trong cộng đồng của chúng tôi.

Truy nhập cộng đồng

Twitter Người dùng nội bộ Office

Người dùng nội bộ Office trên Twitter

Trên @OfficeInsider, chúng tôi thường xuyên đăng bài về các bản phát hành Người dùng nội bộ và tổ chức các sự kiện đặc biệt cho Người dùng nội bộ.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×