Lịch cá nhân của nhân viên đồng bộ với Microsoft đặt chỗ

Khi nhân viên của bạn tạo một cuộc hẹn trên lịch làm việc trong Office 365 của họ, nó sẽ chặn sẵn sàng của họ trong đặt chỗ. Và khi một khách hàng thực hiện bằng cách sử dụng ứng dụng đặt sẵn trực tuyến, Đặt phòng đó sẽ hiển thị trên lịch làm việc của họ. Đặt chỗ sẽ không hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân nào trong lịch đặt chỗ. Nó sẽ chỉ cho thấy rằng thời gian này không sẵn dùng cho các cuộc hẹn.

Lưu ý: Đặt chỗ được bật theo mặc định cho những khách hàng có các thuê bao Office 365 Business Premium hoặc Office 365 A3 và Office 365 A5. Đặt chỗ cũng sẵn có cho những khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó bị tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, hãy xem nhận quyền truy nhập vào các ứng dụng Office 365 Business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

Đồng bộ lịch làm việc vào Đặt chỗ

Để đồng bộ hóa lịch làm việc 365 Office cá nhân của người dùng với đặt chỗ, bạn sẽ cần bật tính năng này cho từng nhân viên từ trang nhân viên trong đặt chỗ. Bạn cũng phải là người quản trị lịch đặt chỗ để thực hiện thay đổi này.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đồng bộ lịch cho những người dùng có tài khoản công việc Office 365 trong tổ chức Office 365 của bạn. Bạn không thể sử dụng lịch ngoài, chẳng hạn như Outlook.com.

  1. Từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365, hãy chọn đặt chỗ.

  2. Đi đến trang nhân viên .

  3. Chọn nhân viên có lịch mà bạn muốn đồng bộ với đặt chỗ.

  4. Trong phần sẵn sàng , hãy chọn sự kiện trên lịch cá nhân ảnh hưởng đến tính khảdụng, rồi bấm lưu.

    Ngăn nhân viên có hộp kiểm bên dưới trạng thái sẵn sàng được chọn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Tạo danh sách nhân viên của bạn

Đặt giờ làm việc của nhân viên

lịch kinh doanh, thời gian nghỉ

Nói lời chào với Microsoft đặt chỗ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×