Lệnh trên ruy-băng đang tắt bởi người quản trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Bạn tìm cách sử dụng các lệnh trên ruy-băng, nhưng lệnh được bị vô hiệu hóa hoặc không sẵn dùng.

Nguyên nhân có thể

Nó có thể người quản trị của bạn đã tắt lệnh này thông qua chính sách nhóm.

Các nguyên nhân có thể là:

Bạn không có quyền để tệp

Tệp đang ở chế độ giảm chức năng

Tệp được mở trong dạng xem bảo vệ

Giải quyết

Liên hệ với người quản trị của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Bộ tài nguyên Office 2010.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×