Lệnh macro Excel 4.0 (XLM)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Excel 2011, bạn có thể tiếp tục sử dụng và duy trì macro Excel 4.0 (XLM macro) không được nâng cấp lên Visual Basic® for Applications (VBA). Mặc dù bạn không thể ghi lại macro Excel 4.0 mới trong Excel 2011, bạn có thể chạy và sửa đổi chúng.

Tham chiếu Macro Excel 4.0 cung cấp thông tin, bao gồm cú pháp và ví dụ hàm macro. Bạn có thể tìm thêm thông tin về tham chiếu Macro Excel 4.0 trên Tham chiếu Macro Excel 4.0 (www.microsoft.com/downloads).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×