Lệnh macro Excel 4.0 (XLM)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Excel 2011, bạn có thể tiếp tục sử dụng và duy trì macro Excel 4.0 (XLM macro) không được nâng cấp lên Visual Basic® for Applications (VBA). Mặc dù bạn không thể ghi lại macro Excel 4.0 mới trong Excel 2011, bạn có thể chạy và sửa đổi chúng.

Tham chiếu Macro Excel 4.0 cung cấp thông tin, bao gồm cú pháp và ví dụ hàm macro. Bạn có thể tìm thêm thông tin về tham chiếu Macro Excel 4.0 trên Tham chiếu Macro Excel 4.0 (www.microsoft.com/downloads).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×