Lệnh hàm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng hàm lệnh để trả về phần tham đốidòng lệnh được sử dụng để khởi động Microsoft Office Access 2007.

Chú thích

Khi Access khởi chạy từ dòng lệnh, bất kỳ phần nào của dòng lệnh tùy chọncmd/theo sau là thông qua chương trình làm đối số dòng lệnh. Bạn có thể dùng hàm lệnh để trả về đối số đã trôi qua.

Để thay đổi một đối số dòng lệnh cùng một cơ sở dữ liệu đã mở:

  1. Trên menu tệp , bấm Tùy chọn Access.

  2. Trong hộp thoại Thiết đặt ứng dụng , bấm nâng cao.

  3. Nhập một đối số mới trong hộp đối số dòng lệnh .

Hàm lệnh bây giờ sẽ trả về các đối số mới mà bạn đã nhập.

Khi hàm lệnh được sử dụng bất kỳ chỗ nào khác hơn trong Visual Basic for Applications (VBA) mã trong một mô-đun, bạn phải bao gồm dấu ngoặc đơn trống sau khi hàm. Ví dụ, sử dụng lệnh hàm trong một hộp văn bản trên một biểu mẫu, bạn sẽ thiết lập thuộc tính nguồn điều khiển của hộp văn bản vào một biểu thức như sau:

=Command()

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau đây cho biết cách để khởi động Access với một đối số dòng lệnh và sau đó hiển thị làm thế nào để trả về giá trị của đối số này bằng cách dùng hàm lệnh .

Để kiểm tra ví dụ này, hãy bấm nút Windows bắt đầu và bấm chạy. Nhập mã vào hộp chạy trên một dòng đơn. (Bạn phải bao quanh các phần của thông tin dòng lệnh trong dấu ngoặc kép).

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Orders"

Tiếp theo, tạo một mô-đun mới trong cơ sở dữ liệu mẫu của Northwind Traders và thêm quy trình phụ sau đây:

Public Sub CheckCommandLine()
' Check the value returned by Command function and display
' the appropriate form.
If Command = "Orders" Then
DoCmd.OpenForm "Orders"
ElseIf Command = "Employees" Then
DoCmd.OpenForm "Employees"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Khi bạn gọi thủ tục này, Access sẽ mở ra biểu mẫu đơn hàng. Bạn có thể tạo một macro AutoExec để gọi thủ tục này tự động khi mở cơ sở dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×