Lặp lại các nhãn mục trong PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lặp lại _ z0z_vàtrường nhãn trong các hàng hoặc cột Nhóm trực quan pivottable với nhau để giúp dữ liệu dễ dàng hơn. Ví dụ, sử dụng các nhãn lặp lại khi Tổng phụ được tắt hoặc có nhiều trường cho các mục. Trong ví dụ được hiển thị bên dưới, các khu vực sẽ được lặp lại cho mỗi hàng và sản phẩm được lặp lại cho từng cột.

Lặp lại các nhãn mục

 1. Bấm chuột phải vào nhãn hàng hoặc cột bạn muốn lặp lại và bấm thiết đặt trường.

 2. Bấm tab bố trí _ Amp_print , rồi chọn hộp kiểm lặp lại nhãn mục .

 3. Hãy đảm bảo đã chọn Hiển thị nhãn mục trong biểu mẫu dạng bảng .

Lưu ý: 

 • Khi bạn sửa bất kỳ nhãn nào được lặp lại, những thay đổi mà bạn thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các ô khác có cùng nhãn. Bạn không thể chỉnh sửa các ô được lặp lại riêng lẻ.

 • Khi bạn thay đổi định dạng của tất cả các nhãn được lặp lại bằng cách chọn nhãn mục trong hàng tóm tắt hoặc tất cả các nhãn lặp lại, định dạng sẽ được tự động áp dụng cho tất cả các ô khác có cùng nhãn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi định dạng của các nhãn được lặp lại riêng lẻ mà không áp dụng cùng định dạng cho các ô khác có cùng nhãn.

 • Các nhãn được lặp lại chỉ hiển thị khi PivotTable nằm trong biểu mẫu dạng bảng. Chúng không được hiển thị khi áp dụng biểu mẫu hoặc biểu mẫu nhỏ gọn. Nếu bạn cần, bạn có thể thay đổi định dạng trong bố trí báo cáo.

Bật hoặc tắt các nhãn mục được lặp lại cho tất cả các trường

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable.

 2. Trên tab thiết kế cho công cụ pivottable, hãy bấm bố trí báo cáo.

  Bố trí Báo cáo

 3. Chọn không lặp lại nhãn mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×