Lật hoặc ngược lại đường kết nối hoặc hình dạng

Lật hoặc ngược lại đường kết nối hoặc hình dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dễ dàng lật hoặc ngược lại đường kết nối hoặc hình dạng trong Visio.

 1. Bấm công cụ con trỏ Ảnh nút và rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Kéo một lưới chọn xung quanh tất cả các hình dạng mà bạn muốn lật.

  • Nhấn giữ Shift và bấm tất cả các hình dạng mà bạn muốn lật.

 2. Trong nhóm sắp xếp , trên menu vị trí , chỉ đến xoay hoặc đảo, sau đó bấm Xoay hình dạng > Lật nganghoặc Đảo dọc .

  Chọn xoay hình dạng

  Bạn cũng có thể chuyển bắt đầu và điểm cuối dòng. Trong nhóm Kiểu hình dạng , hãy chọn đường kẻ > mũi tên, và chọn một mũi tên trỏ hướng ngược lại.

Lưu ý: Bạn không thể lật hoặc ngược lại văn bản. Bạn có thể, Tuy nhiên, in ảnh phản chiếu trong bản vẽ nếu máy in của bạn hỗ trợ nó.

Xem thêm

Xoay đường kẻ

 1. Bấm công cụ con trỏ Ảnh nút , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Kéo một lưới chọn xung quanh tất cả các hình dạng mà bạn muốn lật.

  • Nhấn giữ Shift và bấm tất cả các hình dạng mà bạn muốn lật.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên menu hình dạng , chỉ đến xoay hoặc đảo, sau đó bấm Lật nganghoặc Đảo dọc .

   Chọn xoay hoặc đảo

  • Để chuyển bắt đầu và kết thúc điểm của đường kẻ, trên menu hình dạng , trỏ đến hoạt động, sau đó bấm Đảo ngược kết thúc.

   Chọn hoạt động > đảo ngược kết thúc

Lưu ý: Bạn không thể lật hoặc ngược lại văn bản. Bạn có thể, Tuy nhiên, in ảnh phản chiếu trong bản vẽ nếu máy in của bạn hỗ trợ nó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×