Lập kế hoạch với ExpressRoute cho Office 365 mạng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

cung cấp ExpressRoute cho Office 365 tầng 3 kết nối giữa các mạng của bạn và Trung tâm dữ liệu của Microsoft. Các mạch dùng viền cổng giao thức (BGP) định tuyến quảng cáo của máy chủ phía trước của Office 365. Từ quan điểm của thiết bị của bạn tại cơ sở, khi họ cần để chọn đường dẫn TCP/IP chính xác đến Office 365, Azure ExpressRoute được coi là một lựa chọn thay thế Internet.

Azure ExpressRoute thêm đường dẫn trực tiếp đến một tập hợp cụ thể được hỗ trợ tính năng và dịch vụ sẽ được cung cấp bởi Office 365 máy chủ trong Trung tâm dữ liệu của Microsoft. Azure ExpressRoute không thay thế khả năng kết nối Internet vào Trung tâm dữ liệu Microsoft hoặc dịch vụ Internet cơ bản như độ phân giải tên miền. Azure ExpressRoute và mạch Internet của bạn phải đã được bảo mật và thừa.

Bảng sau đây làm nổi bật một vài điểm khác biệt giữa internet và kết nối Azure ExpressRoute trong ngữ cảnh của Office 365.

Sự khác nhau giữa việc hoạch định mạng

Kết nối mạng Internet

ExpressRoute mạng kết nối

Truy nhập vào yêu cầu dịch vụ internet, bao gồm;

 • Độ phân giải tên DNS

 • Xác nhận thu hồi chứng chỉ

 • Mạng chuyển phát nội dung

Yêu cầu vào Microsoft thuộc sở hữu cơ sở hạ tầng DNS và/hoặc CDN có thể sử dụng mạng ExpressRoute.

Truy nhập vào dịch vụ Office 365 , bao gồm;

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • Skype for Business Online

 • Office Online

 • Office 365 Cổng thông tin và xác thực

Có, tất cả các ứng dụng và các tính năng

Có, cụ thể ứng dụng và các tính năng

Tại cơ sở bảo mật ở chu vi.

Trạng thái sẵn sàng cao lập kế hoạch.

Chuyển đổi dự phòng để kết nối mạng internet thay thế

Chuyển đổi dự phòng để kết nối ExpressRoute thay thế

Kết nối trực tiếp với hồ sơ dự đoán mạng.

Không

Kết nối IPv6.

Bung rộng các tiêu đề dưới đây cho mạng thêm hướng dẫn lập kế hoạch. Chúng tôi cũng đã ghi lại 10 phần chuỗi Azure ExpressRoute cho Office 365 đào tạo dives chuyên sâu hơn.

Azure ExpressRoute khách hàng hiện có

Nếu bạn đang dùng một mạch điện Azure ExpressRoute hiện có và muốn thêm kết nối Office 365 qua mạch này, bạn sẽ hiển thị theo số mạch, đầu ra vị trí và kích cỡ của mạch để đảm bảo chúng sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn Office 365 sử dụng. Hầu hết các khách hàng yêu cầu băng thông bổ sung và nhiều yêu cầu bổ sung mạch.

Để cho phép truy nhập vào Office 365 qua mạch Azure ExpressRoute hiện có của bạn, cấu hình các bộ lọc định tuyến để đảm bảo các dịch vụ Office 365 có thể truy nhập.

Thuê bao Azure ExpressRoute là khách hàng tập trung vào, ý nghĩa thuê bao được gắn kết để khách hàng. Là một khách hàng, bạn có thể có nhiều Azure ExpressRoute mạch và có thể truy nhập nhiều tài nguyên điện toán đám mây Microsoft qua những mạch. Ví dụ, bạn có thể chọn để truy nhập một Azure được lưu trữ máy ảo, một đối tượng thuê kiểm tra Office 365 và một đối tượng thuê sản xuất Office 365 qua một cặp thừa Azure ExpressRoute mạch.

Bảng này trình bày hai kiểu sinh mối quan hệ, bạn có thể chọn để thực hiện qua mạch của bạn.

Mối quan hệ sinh

Azure riêng tư

Microsoft

Dịch vụ

IaaS: Azure Virtual Machines

PaaS: Dịch vụ cộng Azure

SaaS: Office 365

SaaS: Dynamics 365

Connection initiation

Khách hàng Microsoft

Khách hàng Microsoft

Khách hàng Microsoft

Khách hàng Microsoft

QoS hỗ trợ

Không có QoS

QoS1

1 QoS hỗ trợ Skype for Business chỉ tại thời điểm này.

Lập kế hoạch cho Azure ExpressRoute băng thông

Mỗi khách hàng Office 365 có nhu cầu băng thông duy nhất tùy thuộc vào số người ở mỗi vị trí, họ đang hoạt động như thế nào với từng ứng dụng Office 365 , và các yếu tố khác chẳng hạn như dùng tại chỗ hoặc thiết bị kết hợp và mạng bảo mật cấu hình.

Có quá nhỏ băng thông sẽ dẫn đến tắc nghẽn, truyền lại dữ liệu, và không thể dự đoán sự chậm trễ. Có quá nhiều băng thông sẽ gây ra các chi phí. Trên một mạng hiện có, băng thông thường gọi về giá trị khoảng sẵn dùng trên mạch dưới dạng tỉ lệ phần trăm. Có 10% khoảng sẽ dẫn đến khả năng tắc nghẽn và có khoảng 80% thường có nghĩa là các chi phí. Thông thường khoảng đích phân bổ là 20% đến 50%.

Để tìm mức băng thông, bên phải, cơ chế tốt nhất là kiểm tra tiêu thụ mạng hiện có của bạn. Đây là cách duy nhất để nhận được một số đo đúng cách dùng và cần làm mọi cấu hình mạng và các ứng dụng nằm trong một số cách duy nhất. Khi đo bạn sẽ muốn chú để sử dụng băng thông tổng, độ trễ và TCP tắc nghẽn để tìm hiểu về mạng của bạn cần.

Một lần, bạn có một cơ sở ước tính bao gồm tất cả các ứng dụng mạng, thí điểm Office 365 với một nhóm nhỏ bao gồm hồ sơ khác nhau của mọi người trong tổ chức của bạn để xác định sử dụng thực tế, và sử dụng các số đo hai để ước tính giá trị về băng thông, bạn sẽ yêu cầu cho mỗi vị trí của office. Nếu có bất kỳ độ trễ hoặc các vấn đề tắc nghẽn TCP được tìm thấy trong kiểm tra của bạn, bạn có thể cần di chuyển đầu ra gần hơn với những người dùng Office 365 hoặc loại bỏ chuyên sâu mạng quét chẳng hạn như SSL giải mã/kiểm tra.

Tất cả các đề xuất trên loại mạng xử lý được đề xuất của chúng tôi áp dụng cho cả ExpressRoute và Internet mạch. Cùng là đúng đối với phần còn lại của trình hướng dẫn trên trang web điều chỉnh hiệu năngcủa chúng tôi.

Áp dụng điều khiển bảo mật cho Azure ExpressRoute cho Office 365 kịch bản

Bảo vệ kết nối Azure ExpressRoute bắt đầu với các nguyên tắc giống như việc bảo mật kết nối Internet. Nhiều khách hàng chọn triển khai điều khiển mạng và chu vi dọc theo đường dẫn ExpressRoute kết nối mạng tại chỗ của họ với Office 365 và đám mây Microsoft khác. Các điều khiển có thể bao gồm tường lửa, proxy ứng dụng, ngăn chặn dữ liệu leakage, xâm nhập phát hiện, xâm nhập ngăn chặn hệ thống và như vậy. Trong nhiều trường hợp khách hàng áp dụng các cấp độ khác nhau của điều khiển để lưu lượng truy cập bắt đầu tại cơ sở cách đi tới Microsoft, so với lưu lượng truy cập bắt đầu từ Microsoft cách đi tới mạng tại cơ sở của khách hàng, so với lưu lượng truy cập bắt đầu tại cơ sở đến một chung Internet đích.

Đây là một vài ví dụ về bảo mật tích hợp với ExpressRoute kết nối mô hình bạn chọn để triển khai.

ExpressRoute tích hợp tùy chọn

Mạng bảo mật chu vi mô hình

Đồng nằm ở exchange điện toán đám mây

Cài đặt mới hoặc tận dụng cơ sở hạ tầng bảo mật/chu vi hiện có trong cơ sở đồng vị trí nơi nối ExpressRoute được thiết lập.

Tận dụng vị trí đồng sở hoàn toàn cho mục đích định tuyến/kết nối và quay lại đường kết nối từ vị trí đồng cơ sở vào cơ sở hạ tầng bảo mật/chu vi tại cơ sở.

Điểm-điểm Ethernet

Chấm dứt kết nối điểm-điểm ExpressRoute trong vị trí cơ sở hạ tầng bảo mật/chu vi tại cơ sở hiện có.

Cài đặt mới bảo mật/chu vi cơ sở hạ tầng cụ thể vào đường dẫn ExpressRoute và kết nối điểm-điểm có chấm dứt.

Bất kỳ-để-bất kỳ IPVPN

Tận dụng cơ sở hạ tầng bảo mật/chu vi tại cơ sở hiện có ở tất cả các vị trí đi ra vào IPVPN được dùng cho ExpressRoute cho Office 365 kết nối.

Mũ IPVPN được dùng cho ExpressRoute cho Office 365 đến vị trí cụ thể trên cơ sở chỉ định để đóng vai trò là bảo mật/chu vi.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cũng cung cấp dịch vụ được quản lý bảo mật/chu vi chức năng như là một phần của các giải pháp tích hợp với Azure ExpressRoute.

Khi cân nhắc xem vị trí cấu trúc của tùy chọn chu vi mạng/bảo mật được dùng cho ExpressRoute cho Office 365 kết nối, sau đây là điều cần cân nhắc bổ sung

 • Các điều khiển mạng/bảo mật sâu và nhập có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng mở rộng trải nghiệm người dùng Office 365 .

 • Thư đi (trên-cơ sở -> Microsoft) và đến (Microsoft -> tại cơ sở) [Nếu bật] dòng có thể có các yêu cầu khác nhau. Những mục này có thể khác với Outbound đến Internet chung.

 • Office 365 yêu cầu cho cổng/giao thức và mạng con IP cần thiết đều giống nhau hay không lưu lượng truy nhập được định tuyến thông qua ExpressRoute cho Office 365 hoặc thông qua Internet.

 • Tô pô vị trí của điều khiển mạng/bảo mật của khách hàng sẽ quyết định mạng kết thúc để kết thúc ultimate giữa người dùng và dịch vụ Office 365 và có thể tác động đáng kể trên mạng độ trễ và tắc nghẽn.

 • Khách hàng được khuyến khích để thiết kế của cấu trúc bảo mật/chu vi để sử dụng với ExpressRoute cho Office 365 theo cách thực hành tốt nhất cho dư thừa, trạng thái sẵn sàng cao và tai khôi phục.

Đây là ví dụ về ngân hàng Woodgrove so sánh các tùy chọn kết nối Azure ExpressRoute khác với các mô hình bảo mật chu vi thảo luận ở trên.

Ví dụ 1: Đảm bảo Azure ExpressRoute

Ngân hàng Woodgrove xem xét triển khai Azure ExpressRoute và sau khi lập kế hoạch kiến trúc tối ưu để định tuyến với ExpressRoute cho Office 365 và sử dụng hướng dẫn ở trên để tìm hiểu về các yêu cầu băng thông, họ đã xác định các phương pháp tốt nhất để bảo mật chu vi của họ.

Cho Woodgrove, một tổ chức đa quốc gia với vị trí trong nhiều châu lục, bảo mật phải kéo dài chu vi tất cả. Tùy chọn kết nối tối ưu cho Woodgrove sẽ đa điểm kết nối với nhiều vị trí sinh xung quanh hình cầu để phục vụ nhu cầu của nhân viên của họ trong mỗi châu lục. Mỗi continent bao gồm thừa Azure ExpressRoute mạch trong lục địa và bảo mật phải kéo dài tất cả các.

Cơ sở hạ tầng hiện có của Woodgrove là đáng tin cậy và có thể xử lý công việc bổ sung, kết quả, Woodgrove ngân hàng có thể sử dụng cơ sở hạ tầng cho bảo mật chu vi Azure ExpressRoute và internet của họ. Nếu điều này không là viết hoa, Woodgrove có thể chọn để mua bổ sung thiết bị để bổ sung của họ thiết bị hiện có hoặc xử lý một kiểu khác nhau của kết nối.

Trạng thái sẵn sàng cao và chuyển đổi dự phòng với Azure ExpressRoute

Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp ít nhất hai mạch hoạt động từ mỗi đầu ra với ExpressRoute cho nhà cung cấp ExpressRoute. Đây là nơi phổ biến nhất chúng ta hãy xem thất bại trong việc dành cho khách hàng và bạn có thể dễ dàng tránh nó bằng cách cung cấp một cặp hoạt động/hoạt động ExpressRoute mạch. Cũng nên ít nhất hai hoạt động/hoạt động Internet mạch vì nhiều dịch vụ Office 365 sẵn dùng qua Internet.

Bên trong điểm đầu ra của mạng của bạn là nhiều thiết bị khác và mạch mà đóng vai trò quan trọng trong làm thế nào người nhận thấy khả dụng. Các phần của các tình huống kết nối của bạn không bị che phủ bởi ExpressRoute hoặc Office 365 SLAs, nhưng chúng phát vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ kết thúc để kết thúc như nhận thức mọi người trong tổ chức của bạn.

Tập trung vào những người dùng và điều hành Office 365, nếu không thể của bất kỳ một cấu phần sẽ ảnh hưởng đến của những người kinh nghiệm bằng cách dùng dịch vụ, hãy tìm cách để giới hạn tỷ lệ phần trăm tổng của những người bị ảnh hưởng. Nếu một chế độ chuyển đổi dự phòng giai phức tạp, hãy xem xét của những người trải nghiệm của nhiều thời gian để phục hồi và tìm chế độ dụng đơn giản và tự động chuyển đổi dự phòng.

Ở bên ngoài mạng của bạn, Office 365, ExpressRoute và nhà cung cấp ExpressRoute tất cả có các cấp độ khác nhau của tính khả dụng.

Dịch vụ sẵn có

 • Dịch vụ Office 365 bị che phủ bởi tốt đã xác định thỏa thuận mức dịch vụ, bao gồm các số đo thời gian hoạt động và tính khả dụng cho các dịch vụ riêng lẻ. Một lý do Office 365 có thể giữ nguyên như vậy cấp độ cao dịch vụ trạng thái sẵn sàng là khả năng cho các thành phần riêng lẻ để chuyển đổi dự phòng trơn tru giữa các nhiều Microsoft Trung tâm dữ liệu, bằng cách dùng mạng Microsoft toàn cầu. Chuyển đổi dự phòng này sẽ mở rộng từ Trung tâm dữ liệu và mạng với điểm ra Internet nhiều và cho phép chuyển đổi dự phòng liền mạch từ góc nhìn của người dùng dịch vụ.

 • ExpressRoute cung cấp một trạng thái sẵn sàng 99,9% SLA trên riêng lẻ mạch chuyên dụng giữa cạnh mạng Microsoft và ExpressRoute đối tác hoặc nhà cung cấp cơ sở hạ tầng. Các cấp độ dịch vụ được áp dụng ở mức mạch điện ExpressRoute, bao gồm các liên kết nối hai độc lập giữa các thiết bị Microsoft thừa và thiết bị mạng nhà cung cấp trong mỗi vị trí sinh.

Nhà cung cấp trạng thái sẵn sàng

 • Sắp xếp cấp dịch vụ của Microsoft dừng tại nhà cung cấp ExpressRoute hoặc đối tác của bạn. Đây cũng là đầu tiên nơi bạn có thể thực hiện các lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến mức độ khả dụng của bạn. Bạn chặt chẽ nên đánh giá cấu trúc, trạng thái sẵn sàng và đặc tính lớp nhà cung cấp ExpressRoute cung cấp giữa chu vi mạng của bạn và kết nối nhà cung cấp của bạn tại mỗi vị trí sinh Microsoft. Chú ý đóng cả hai khía cạnh lô-gic và thực sự thừa, sinh thiết bị, các hãng vận tải được cung cấp WAN mạch và bất kỳ giá trị bổ sung thêm các dịch vụ chẳng hạn như NAT dịch vụ hoặc tường lửa được quản lý.

Thiết kế gói trạng thái sẵn sàng của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch và thiết kế sẵn sàng cao và lớp vào của bạn kết nối đến cuối các tình huống Office 365. Thiết kế nên bao gồm;

 • không có điểm duy nhất không thành công, bao gồm cả Internet và ExpressRoute mạch.

 • thu nhỏ số người bị ảnh hưởng và thời gian thực hiện tác động đó cho chế độ thất bại nhất dự đoán.

 • tối ưu hóa cho quy trình đơn giản, lặp lại và tính năng tự động khôi phục từ nhất dự đoán thất bại chế độ.

 • hỗ trợ đầy đủ nhu cầu về lưu lượng truy nhập mạng của bạn và các chức năng đến đường dẫn thừa, mà không đáng kể giáng cấp.

Các kịch bản kết nối của bạn sẽ bao gồm một cấu trúc mạng được tối ưu hóa cho nhiều đường dẫn mạng độc lập và hoạt động để Office 365. Điều này sẽ mang lại một khả dụng tốt hơn vào cuối hơn một cấu trúc được tối ưu hóa chỉ cho dư thừa ở cấp thiết bị hoặc thiết bị riêng lẻ.

Mẹo: Nếu người dùng của bạn được phân phối qua nhiều châu lục hoặc khu vực địa lý và mỗi vị trí các kết nối qua thừa mạch WAN vào một vị trí duy nhất tại cơ sở mạch điện ExpressRoute đơn nằm ở đâu, người dùng của bạn sẽ gặp nhỏ đến cuối dịch vụ sẵn có hơn một mạng cấu trúc thiết kế bao gồm độc lập mạch ExpressRoute kết nối các vùng khác nhau để gần nhất peering vị trí.

Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp ít nhất hai ExpressRoute mạch với mỗi mạch điện kết nối với một vị trí địa lý sinh khác. Bạn nên cung cấp này hoạt động hoạt động cặp mạch cho mỗi khu vực mà mọi người sẽ sử dụng kết nối ExpressRoute cho các dịch vụ Office 365 . Điều này cho phép mỗi khu vực duy trì kết nối trong một tai ảnh hưởng đến một vị trí chính chẳng hạn như một trung tâm dữ liệu hoặc sinh vị trí. Cấu hình chúng trong như hoạt động/hoạt động cho phép người dùng cuối lưu lượng đến được phân qua nhiều đường dẫn mạng. Điều này làm giảm phạm vi của những người bị ảnh hưởng trong việc mất thiết bị mạng hoặc thiết bị.

Không nên dùng mạch điện ExpressRoute đơn với Internet làm bản sao lưu.

Ví dụ 2: Chuyển đổi dự phòng và trạng thái sẵn sàng cao

Ngân hàng Woodgrove địa lý nhiều thiết kế có trải qua xem định tuyến băng thông, bảo mật, và bây giờ phải đi qua xem lại trạng thái sẵn sàng cao. Woodgrove nghĩ về trạng thái sẵn sàng cao làm đại diện cho ba thể loại; khả năng phục hồi, độ tin cậy và dư thừa.

Lớp cho phép Woodgrove khôi phục từ lần thất bại nhanh chóng. Độ tin cậy cho phép Woodgrove cung cấp một kết quả nhất quán trong hệ thống. Dư thừa cho phép Woodgrove để di chuyển giữa một hoặc nhiều lần xuất hiện được phản chiếu của cơ sở hạ tầng.

Trong mỗi cấu hình tự do, Woodgrove có thừa tường lửa, proxy và ID. Bắc Mỹ, Woodgrove có một cấu hình tự do trong Trung tâm dữ liệu Dallas của họ và cấu hình tự do khác trong Trung tâm dữ liệu Virginia của họ. Các thiết bị thừa tại mỗi vị trí sẽ cung cấp lớp đến vị trí đó.

Cấu hình mạng tại Woodgrove ngân hàng được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc quan trọng:

 • Trong mỗi khu vực địa lý, không có nhiều Azure ExpressRoute mạch.

 • Mỗi mạch trong một khu vực có thể hỗ trợ tất cả các lưu lượng truy nhập mạng trong khu vực đó.

 • Định tuyến sẽ rõ ràng thích một hoặc đường dẫn tùy thuộc vào trạng thái sẵn sàng, vị trí, v.v...

 • Chuyển đổi dự phòng giữa Azure ExpressRoute mạch thực hiện tự động mà không cần thêm cấu hình hoặc hành động yêu cầu bởi Woodgrove.

 • Chuyển đổi dự phòng giữa Internet mạch thực hiện tự động mà không cần thêm cấu hình hoặc hành động yêu cầu bởi Woodgrove.

Trong cấu hình này, với sự thừa ở mức thực và ảo, Woodgrove ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ lớp cục bộ, khu vực lớp và lớp toàn cầu trong một cách đáng tin cậy. Woodgrove bầu cấu hình này sau khi đánh giá một mạch điện Azure ExpressRoute duy nhất cho mỗi khu vực cũng như khả năng không qua Internet.

Nếu Woodgrove đã không thể có nhiều mạch Azure ExpressRoute cho mỗi khu vực, định tuyến lưu lượng có nguồn gốc trong Bắc Mỹ để mạch điện Azure ExpressRoute trong Châu á Thái Bình Dương có thể thêm một mức không thể chấp nhận độ trễ và cấu hình giao nhận DNS bắt buộc Thêm độ phức tạp.

Tận dụng internet như là một cấu hình sao lưu không được đề xuất. Điều này ngắt Woodgrove của nguyên tắc độ tin cậy, dẫn đến kết quả trong một trải nghiệm không nhất quán bằng cách dùng kết nối. Ngoài ra, cấu hình thủ công sẽ được yêu cầu để chuyển đổi dự phòng cân nhắc xem quảng cáo BGP đã được cấu hình, cấu hình NAT, cấu hình DNS và cấu hình proxy. Điều này thêm chuyển đổi dự phòng phức tạp tăng thời gian để khôi phục và giảm khả năng chẩn đoán và khắc phục sự cố các bước liên quan đến.

Vẫn còn thắc mắc về cách lên kế hoạch và thực hiện quản lý lưu lượng hoặc Azure ExpressRoute? Hãy đọc phần còn lại của chúng tôi hướng dẫn mạng và hiệu suất hoặc Câu hỏi thường gặp Azure ExpressRoute.

Làm việc với nhà cung cấp Azure ExpressRoute

Chọn vị trí của bạn mạch dựa trên băng thông, độ trễ, bảo mật và sự sẵn sàng cao lập kế hoạch. Khi bạn đã có các vị trí tối ưu, bạn có thể đặt mạch xem lại danh sách hiện tại của nhà cung cấp theo khu vực.

Làm việc với nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp của bạn để chọn các tùy chọn kết nối tốt nhất, điểm-điểm, nhiều điểm hoặc được lưu trữ. Hãy nhớ, bạn có thể kết hợp và khớp với các tùy chọn kết nối miễn là băng thông và các cấu phần dư thừa hỗ trợ của bạn định tuyến và cao trạng thái sẵn sàng thiết kế.

Đây là một nối kết ngắn, bạn có thể dùng để quay trở lại: https://aka.ms/planningexpressroute365

Chủ đề Liên quan

Mạng kết nối đến Office 365
Azure ExpressRoute cho Office 365
Quản lý ExpressRoute cho Office 365 kết nối
định tuyến với ExpressRoute cho Office 365
Implementing ExpressRoute cho Office 365
bằng cách dùng BGP cộng đồng trong ExpressRoute cho Office 365 kịch bản (bản xem trước)
chất lượng đa phương tiện và hiệu suất mạng kết nối trong Skype for Business Online
Tối ưu hóa mạng của bạn cho Skype for Business Online
ExpressRoute và QoS trong Skype for Business Online
gọi dòng bằng cách dùng ExpressRoute
Office 365 tinh chỉnh hiệu năng sử dụng đường cơ sở và lịch sử hiệu suất
hiệu suất khắc phục sự cố các kế hoạch cho Office 365
Office 365 URL và dải địa chỉ IP
Office 365 mạng và tinh chỉnh hiệu năng
Khắc phục sự cố kết nối Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×