Bắt đầu nhanh Microsoft To-Do

Lập kế hoạch và đồng bộ

Lập kế hoạch và đồng bộ trong Microsoft To-Do

Sử dụng To-Do để lên kế hoạch ngày của bạn và tự động đồng bộ việc cần làm của bạn với Outlook.

Lập kế hoạch ngày của bạn với Ngày của Tôi và Đề xuất

Với Đề xuất và Ngày của Tôi, bạn có thể tập trung vào những việc cần làm quan trọng nhất dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi bạn mở To-Do lần đầu vào mỗi ngày, bạn sẽ thấy một To-Do hoàn toàn mới. Tại đây, bạn có thể nhập việc cần làm bạn muốn tập trung trong ngày. Sau khi sử dụng Microsoft To-Do trong ít nhất một ngày, bạn cũng sẽ được thêm việc cần làm từ Đề xuất của chúng tôi.

Để lên kế hoạch cho ngày của bạn bằng cách Đề xuất:

  1. Chọn biểu tượng bóng đèn ở trên cùng bên phải.

  2. Xem lại những việc cần làm được đề xuất quan trọng nhất, rồi chọn + để thêm vào Ngày của Tôi.

    Bạn cũng có thể nhập việc cần làm mới trực tiếp vào Ngày của Tôi.

Toàn bộ những việc cần làm đã nhập trong Ngày của Tôi cũng sẽ được lưu trong danh sách Việc Cần làm của bạn. Nếu bạn không thể hoàn thành toàn bộ việc cần làm của mình trong Ngày của Tôi, đừng lo lắng! To-Do sẽ duy trì theo dõi chúng và đề xuất cho bạn vào ngày hôm sau. To-Do cũng sẽ theo dõi việc cần làm sắp đến hạn và đưa vào Đề xuất.

Đồng bộ việc cần làm của bạn với các tác vụ Outlook

Để xem việc cần làm của bạn trên ứng dụng khách Outlook dành cho máy tính hoặc trên Outlook.com, bạn chỉ cần sử dụng cùng một Tài khoản Microsoft để đăng nhập vào cả Microsoft To-Do lẫn Outlook.

Toàn bộ việc cần làm đều được lưu trữ trên dịch vụ Exchange Online nên chúng sẽ được tự động hiển thị trong cả Microsoft To-Do lẫn Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×