Lập kế hoạch Skype for Business triển khai hỗn hợp của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Định nghĩa Hỗn hợp

Triển khai hỗn hợp là kết hợp của ứng dụng trên cơ sở hoặc dữ liệu và dịch vụ nền tảng điện toán đám mây. Ví dụ, một triển khai hỗn hợp Skype for Business có liên quan đến bằng cách dùng Skype for Business Online với Exchange Server tại cơ sở. Ví dụ khác có thể sử dụng Skype for Business Server tại cơ sở cùng với Office 365 Enterprise. Với Skype for Business, giải pháp hỗn hợp có thể đạt được thông qua một loạt các cấu hình.

Cho dù bạn di chuyển tổ chức của bạn vào điện toán đám mây trong một phương pháp theo giai đoạn, hoặc giữ một số người dùng homed tại chỗ và những người khác trong điện toán đám mây, bạn có thể thiết lập một triển khai hỗn hợp Skype for Business đáp ứng nhu cầu của tổ chức của bạn.

Để giúp bạn bắt đầu, thông tin chi tiết sẵn dùng trên TechNet. Hãy xem lập kế hoạch triển khai hỗn hợp của bạn cho Skype for Business.

Tải xuống áp phích này để tìm hiểu về một vài kiến trúc mô hình cho Skype for Business, bao gồm Skype for Business Online, Skype for Business tại cơ sở và Skype for Business hỗn hợp giải pháp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về trách nhiệm chính của nó, cấp phép yêu cầu và các điều cần cân nhắc quan trọng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×