Lập kế hoạch site SharePoint của bạn

Lập kế hoạch site SharePoint của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi lập kế hoạch SharePoint site, người sở hữu trang nên tổ chức nội dung để giúp người dùng thấy thông tin họ cần. Chiến lược Trang này sẽ giúp nó dễ dàng hơn cho người sở hữu trang để duy trì và quản lý và cho người dùng để dẫn hướng site.

Trang lập kế hoạch tính năng thiết yếu

Lập kế hoạch SharePoint site mới có thể dễ dàng hơn nếu chủ sở hữu trang đầu tiên trả lời những câu hỏi về các loại trang là cần thiết, Ai sẽ sử dụng nó và cách họ sẽ sử dụng nó. Một ví dụ của một số câu hỏi nên hỏi là:

  • Loại trang cần thiết nữa?

  • Ai sẽ sử dụng trang web?

  • Điều gì sẽ hiển thị trang ra sao?

  • Ai cần truy nhập vào site?

  • Làm thế nào sẽ nhân viên, khách hàng và khách hàng, và nhóm sử dụng trang web?

  • Ai sẽ duy trì trang web?

Mục đích của site

Một trong các phần quan trọng nhất của việc hoạch định trang SharePoint là xác định mục đích của nó. Nói cách khác, loại trang nào bạn cần? Trả lời câu hỏi này một cách nhanh chóng sẽ giúp bạn bắt đầu trên đường dẫn đến việc tạo một trang web tuyệt vời SharePoint . Ví dụ, nếu bạn cần phải chia sẻ thông tin, tin tức, công cụ và giải pháp với hàng chục hoặc hàng trăm người, một site liên lạc nên phù hợp với bạn. SharePoint liên lạc trang có số nhỏ của tác giả và người đóng góp liên lạc với khán giả lớn hơn. Ngoài ra, liên lạc site hỗ trợ các kịch bản tương tự như truyền thống site phát hành. Hãy xem liên lạc site SharePoint là gì? để biết chi tiết về trang web này là gì và giao diện.

Ví dụ khác, là nếu bạn cần kết nối một nhóm hoặc nhóm để nội dung, dự án, thông tin, và ứng dụng, site nhóm sẽ hoạt động cho bạn. Microsoft Teams là công cụ được đề xuất cho cộng tác nhóm và mỗi nhóm được kết nối với một site nhóm. site nhóm SharePoint tập trung vào cộng tác trong đó hầu hết người dùng và các thành viên là tác giả và người đóng góp trên một dự án hoặc nhóm. Trang nhóm cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy những gì họ cần và sử dụng để đưa ra quyết định, hãy tìm hiểu điều gì đang xảy ra, công cụ truy nhập và cộng tác với những người cùng nhóm, đồng nghiệp và đối tác trong các dự án. Để biết thêm thông tin về điều site này và làm thế nào để sử dụng nó, hãy xem site nhóm SharePoint là gì?

Trải nghiệm hiện đại SharePoint cung cấp hai mẫu để tạo các trang mới; liên lạc sitesite nhóm.

Chọn một kiểu site trong SharePoint Online

Trong khi tạo trang web của bạn, bạn cũng có thể cần phải thay đổi thiết đặt vùng cho trang web, theo vị trí và đã khán giả của bạn. Để biết thông tin, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng cho một trang web. Bạn có thể dùng tính năng nhiều người dùng ngôn ngữ giao diện (MUI) để cho phép người dùng của bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho một trang web hoặc tạo trang trong ngôn ngữ khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn ngôn ngữ bạn muốn sẵn dùng cho giao diện người dùng của trang.

Site Trung tâm SharePoint

Trong trải nghiệm hiện đại SharePoint chúng tôi khuyên bạn tạo trang mới cho mỗi khối lượng công việc trong công ty của bạn thay vì tạo trang con. Thay vì tạo site con, site hiện đại SharePoint có thể được liên kết với các trang có liên quan và kết nối với một trang hub SharePoint. Hub cung cấp một cấu trúc phẳng thay vào đó có nghĩa là dễ dàng hơn để duy trì và dẫn hướng. Sử dụng trung tâm sẽ loại bỏ các cấu trúc phân cấp không linh hoạt tạo tuyển tập site và site con. Điều này giúp dễ dàng hơn cho người sở hữu trang để di chuyển trang web từ trang hub một khác khi dự án và quy trình thay đổi. Di chuyển một trang web hiện đại được kết nối với một trang hub khác dễ dàng hơn, nó được sử dụng khi trang thu thập và site con cấu trúc phân cấp đã được sử dụng.

Trung tâm kết nối và giúp tổ chức các tuyển tập site có liên quan nhóm và trang liên lạc với nhau trong mạng nội bộ của bạn. Giải pháp quan trọng cho mạng nội bộ hiện đại bằng cách dùng SharePoint là mỗi đơn vị công việc sẽ nhận được một trang riêng biệt. Mỗi liên lạc site và site nhóm kết nối nhóm Office 365 sẽ được tạo như tuyển tập site có thể có quyền riêng của họ. Trung tâm, thường được tạo từ trang thông tin liên lạc, cũng nên bao gồm các đơn vị riêng biệt của cơ quan và mang lại cùng các trang khác có liên quan. Bạn phải là người quản trị SharePoint để tạo một hub nhưng người sở hữu trang có thể kết hợp một site SharePoint với trang hub.

Người xem trang

Nếu bạn đã chọn loại SharePoint trang bạn muốn, bạn sẽ có một ý kiến hay của khán giả dự kiến của bạn là người. Khi chúng tôi nói phiên bản cũ hơn, có hai trang, bạn có thể tạo trong trải nghiệm hiện đại SharePoint , liên lạc site hoặc site nhóm. Mỗi của các trang này được dành cho thông tin người xem duy nhất.

  • Liên lạc site được thiết kế để phát rộng tin nhắn, thông báo cho câu chuyện, chia sẻ nội dung, hoặc dịch vụ showcase hoặc mọi người. Người xem thông thường sử dụng và xem nhưng không sửa nội dung, thông tin và tin tức.

  • Site nhóm được thiết kế để kết nối với các nhóm hoặc nhóm với nội dung cụ thể, thông tin, dự án và công cụ họ cần để cộng tác. Người sở hữu trang có thể chỉ định người sở hữu khác vào nhóm để giúp quản lý trang web, nếu cần thiết.

Quyền đối với trang và chia sẻ

Liên lạc site và site nhóm chia sẻ trải nghiệm hiện đại SharePoint nhưng có sự khác biệt then chốt quyền.

Liên lạc trang có số nhỏ của tác giả nội dung và không liên kết với một nhóm Office 365. Nâng cao quyền sẵn dùng cho site liên lạc thông qua Pa-nen quyền chia sẻ hoặc trang web. Trang thông tin liên lạc, chẳng hạn như truyền thống SharePoint site, bao gồm ba các nhóm SharePoint mặc định, chủ sở hữu, thành viên và khách truy nhập.

Site nhóm có liên kết với một nhóm Office 365 có hai người dùng kiểu, chủ sở hữu và thành viên. người quản trị SharePoint có thể thay đổi xem site nhóm là site nhóm không được kết nối nhóm. Những người dùng nhóm Office 365 tự động có quyền truy nhập vào site nhóm và phần còn lại của ứng dụng của nhóm. Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát của site nhóm và thành viên có sửa nhưng không cấu hình quyền đối với trang. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ site nhóm, bạn có thể mời người dùng và nhóm bảo mật là thành viên của site. Khi bạn chia sẻ site nhóm bằng cách dùng Pa-nen quyền Site trên site, thành viên mới không gia nhập nhóm được kết nối Office 365 . Tuy nhiên, bạn có thể mời thành viên mới vào nhóm Office 365 và họ được tự động có quyền truy nhập thành viên vào site nhóm.

Khi bạn lưu trữ các tệp và thư mục trên một trang web SharePoint chúng sẵn dùng thông thường cho tất cả người dùng có quyền đối với trang nhưng bạn cũng có thể chia sẻ các tệp và thư mục với những người không có quyền truy nhập vào site. Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ SharePoint tệp hoặc thư mụcchia sẻ một trang web.

Chia sẻ bên ngoài trong SharePoint Online là một tính năng cộng tác mạnh mẽ công ty hoặc tổ chức của bạn có thể dùng với nhà cung cấp bên ngoài, khách hàng và khách hàng. Chia sẻ bên ngoài được bật theo mặc định cho các site SharePoint nhưng ẩn danh chia sẻ không được phép theo mặc định. Chia sẻ bên ngoài bị tắt theo mặc định cho giao tiếp site hoặc bất kỳ loại nào khác của trang web SharePoint ngoại trừ các trang nhóm. Site nhóm kết nối đã chia sẻ bên ngoài được bật chỉ khi Office 365 nhóm cho phép dành cho khách là thành viên. Chỉ được xác thực chia sẻ bên ngoài sẵn dùng theo mặc định cho các trang nhóm kết nối mới. Tổ chức của bạn có thể đặt các hạn chế về việc chia sẻ bên ngoài và này ảnh hưởng đến việc độc lập site nhóm và liên lạc site đã chia sẻ bên ngoài.

Chia sẻ bên ngoài được kiểm soát bằng toàn cục và người quản trị SharePoint để tổ chức thiết đặt ghi đè lên bất kỳ thiết đặt trang. Nếu không nhìn thấy người sở hữu trang bên ngoài chúng sẵn dùng thiết đặt chia sẻ nên kiểm tra với người quản trị toàn cục hoặc SharePoint để xem liệu điều này sẽ bị tắt. Nếu chia sẻ bên ngoài được hỗ trợ trong tổ chức của bạn, có nghĩa là nó được bật trong tất cả SharePoint, OneDrive, và khách trong nhóm.

Xây dựng thương hiệu trang web

Bạn nên dành thời gian một số suy nghĩ về trang web của bạn sẽ trông như thế. Ví dụ, bạn có thể cần site để khớp với công ty, tổ chức hoặc nhóm thương hiệu của bạn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi diện mạo của trang SharePoint của bạn để khớp với một thương hiệu nội bộ hoặc bên ngoài. Người sở hữu trang có thể nhanh chóng và dễ dàng tùy chỉnh trang logo, màu, chủ đề, và thậm chí dẫn hướng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tùy chỉnh trang web SharePoint của bạn. Thiết kế trang web có thể giúp người sở hữu trang chọn mẫu gắn với tổ chức. Nếu người quản trị SharePoint của bạn đã bật thiết kế trang, bạn có thể chọn một thiết kế cho trang của bạn mà nó căn chỉnh với tổ chức của bạn. Quản trị SharePoint của bạn có thể đã tùy chỉnh thiết kế trang web mặc định, và Nếu vậy, bạn có thể sử dụng để làm cho trang của bạn phù hợp với thiết kế của tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin về thương hiệu hiện đại SharePoint, hãy xem thương hiệu SharePoint: bộ mới thường.

Nếu bạn quyết định để kết nối site của bạn, cùng với các site có liên quan, với trang hub, sau đó thương hiệu và dẫn hướng được chia sẻ với hub. Kết nối Hub trang có một trang web thanh hub dẫn hướng được thêm vào phía trên cùng của trang. Ngoài ra, các trang hub được kết nối có thể chia sẻ thương hiệu và các tính năng từ hub.

Nội dung trang và dẫn hướng

Hãy nghĩ về kiểu nội dung bạn muốn trang đó thành có. Nội dung trang tùy thuộc vào loại site bạn tạo. Site nhóm có chứa thông tin liên quan đến nhóm hoặc nhóm dùng site. Trang thông tin liên lạc thường có nhiều thông tin và dành cho thông tin người xem cụ thể. SharePoint có tính năng nội dung trang mà bạn tạo để phục vụ tốt hơn nội dung trên site của bạn. Các tính năng này bao gồm hiện đại danh sách, thư viện, trang và phần web. Danh sách có thể dùng để theo dõi bán hàng, nhiệm vụ, hàng tồn kho và vấn đề. Thư viện lưu trữ tài liệu và các tệp khác. Hiện đại trang là cách nhanh chóng để cộng tác và chia sẻ ý tưởng bằng cách dùng hình ảnh, tài liệu, video, và phần web. Phần web là khối dựng trang hiện đại SharePoint của bạn.

Dẫn hướng trang web tốt có lẽ là điều quan trọng nhất chủ sở hữu trang có thể làm để có một trang web thành công SharePoint . Khi kế hoạch và được thiết kế đúng cách trang dẫn hướng, người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy họ cần và kết quả này trong trang lớn sự hài lòng của. Người dùng đã hài lòng và trang web SharePoint đang hoạt động họ cách nó nên. Để biết chi tiết về tùy chỉnh dẫn hướng trang, hãy xem tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn. Nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cách lập kế hoạch trang dẫn hướng là Ngắn về nền tảng dẫn hướng.

Duy trì trang

Thông thường, liên lạc trang chỉ cần một vài người đóng góp để duy trì, một vài người sở hữu ứng dụng web khác nhau hiện đại và đóng góp cho phù hợp cho mỗi. Site nhóm có thể chia sẻ hoạt động bảo trì nhiệm vụ với các thành viên của nhóm hoặc nhóm nếu cần thiết. Người sở hữu trang cho cả hai site có thể xem như hoạt động bảo trì đầy đủ hoặc gán chủ sở hữu trang hoặc phần để giữ nguyên các phần của trang.

Khi một mục sẽ bị xóa khỏi SharePoint site, chủ sở hữu trang hoặc bất kỳ người dùng nào có quyền chỉnh sửa mục có thể khôi phục nó. Ví dụ, nếu một mục từ một thư viện tài liệu hoặc danh sách bị xóa, sau đó người dùng có thể sửa điều này có thể cũng khôi phục nó. Hãy xem khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Hướng dẫn về trải nghiệm hiện đại trong SharePoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×