Lập kế hoạch mạng và tinh chỉnh hiệu năng cho Office 365

Trước khi bạn triển khai lần đầu hoặc di chuyển sang Office 365, bạn có thể sử dụng thông tin trong những chủ đề này để ước tính băng thông cần thiết, rồi kiểm tra và xác nhận rằng bạn có đủ băng thông để triển khai hoặc di chuyển sang Office 365. Để biết tổng quan, hãy xem mục: Lập kế hoạch mạng và di chuyển cho Office 365.

Lập kế hoạch mạng   

Mạng

Bạn muốn kết nối nhanh và các trang tải một cách nhanh chóng?

Hãy đọc mục Sở hữu khả năng kết nối và hiệu suất tốt nhất trong Office 365

Xem mục Hiểu rõ kết nối mạng để tối ưu hóa hiệu suất với Office 365 để hiểu rõ các khái niệm,

Đánh giá mạng của bạn   

Máy tính

Đọc mục Tinh chỉnh hiệu suất Office 365 bằng đường cơ sở và lịch sử hiệu suất và mục Kế hoạch khắc phục sự cố về hiệu suất cho Office 365.

Sử dụng các công cụ này để đánh giá mạng hiện có.

Những cách thực hành tốt nhất   

Những cách thực hành tốt nhất

Cách thực hành tốt nhất cho việc lập kế hoạch về mạng và cải thiện hiệu suất cho Office 365. Bạn muốn bắt đầu trợ giúp người dùng ngay? Xem mục Cách thực hành tốt nhất cho việc sử dụng Office 365 trên mạng tốc độ chậm.

Nguyên tắc kết nối mạng Office 365 sẽ giúp bạn hiểu hướng dẫn gần đây nhất nhằm tối ưu hóa kết nối mạng Office 365 một cách bảo mật.

Tham khảo   

Sách hoặc Sổ nhật ký

Bạn muốn biết các chi tiết, chẳng hạn như danh sách các địa chỉ IP và cổng? Hãy xem mục Tham khảo về lập kế hoạch mạng cho Office 365.

Xem Microsoft Cloud Networking để biết áp phích Kiến trúc sư Doanh nghiệp

Để biết các bước tối ưu hóa mạng của bạn cho Office 365 và các nền tảng điện toán đám mây cũng như các dịch vụ của Microsoft, hãy xem áp phích Microsoft Cloud Networking dành cho Kiến trúc sư Doanh nghiệp.

Các tài nguyên tinh chỉnh hiệu suất và khắc phục sự cố Office 365

Sau khi bạn đã triển khai Office 365, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất bằng cách sử dụng các chủ đề trong mục này. Nếu bạn gặp phải tình trạng giảm hiệu suất, bạn cũng có thể sử dụng những chủ đề này để khắc phục sự cố.

Điều chỉnh hiệu năng Office 365:    Để biết thêm thông tin về việc sử dụng chuyển dịch địa chỉ mạng với Office 365, xem Hỗ trợ NAT với Office 365. Ngoài ra, hãy xem 10 mẹo hàng đầu để tối ưu hóa và khắc phục sự cố kết nối mạng của Office 365 của tác giả Paul Collinge.

Điều chỉnh hiệu năng Exchange Online:    Sử dụng những bài viết này để tinh chỉnh hiệu năng Exchange Online.

Điều chỉnh hiệu năng Skype for Business Online:    Sử dụng những bài viết này để tinh chỉnh hiệu năng Skype for Business Online.

Điều chỉnh hiệu năng SharePoint Online:    Sử dụng những bài viết này để tinh chỉnh hiệu năng SharePoint Online.

Điều chỉnh hiệu năng Project Online:    Sử dụng những bài viết này để tinh chỉnh hiệu năng Project Online.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×