Lấy số phiên bản cho chương trình Office của bạn và thông tin về máy tính của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể kiểm tra phiên bản của chương trình Microsoft Office được cài đặt trên máy tính của bạn, và bạn có thể xác định số ID sản phẩm của bạn bản sao của chương trình. Bạn cũng có thể nhận được thông tin về máy tính của bạn.

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm về.

 3. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm về.

 3. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Trợ giúp Microsoft Office InfoPath.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office OneNote giúp.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Trợ giúp Microsoft Office Outlook.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm về.

 3. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Trợ giúp Microsoft Office Project.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Trợ giúp Microsoft Office Publisher.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office SharePoint Designer trợ giúp.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Visio giúp.

 2. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm về.

 3. Để xem thông tin về máy tính của bạn, hãy bấm Thông tin hệ thống.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×